היישום אינו מחובר לאינטרנט

הוראה בראי העתיד - הוראה באמצעות מחשב ואינטרנט

עבודה מס' 064575

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד המחשב יהווה חלק אינטגרלי ממערך הלימודים ומה יהיה תפקידו של המורה במערך שכזה והאם ניתן יהיה בעתיד, לוותר על חלק משירותיו של המורה לאור יעילות השימוש במחשב ?

6,689 מילים ,37 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בנושא תפקיד המחשב במערכת החינוך בכלל ותפקידו בהוראה בפרט. המחשבים, כאחד הכלים המרכזיים בתפקוד כל המערכות ברחבי העולם והינו למעשה הכלי המרכזי כיום ו"העזר כנגדו" של כל עובד משנות השמונים של המאה העשרים, הינם גם כל בעל חשיבות מרובה, אם לא אקוטית, בתפקוד בתי הספר, הן בתפקוד הלוגיסטי/מערכתי והן בהוראה עצמה. בהתייחסותינו לשיטות ההוראה כיום, המחשבים הינם בעלי משקל רב והם היכולים לעזור רבות, לילדים ולמורים כאחד - למורים בתהליך ההוראה ולתלמידים המחשבים עוזרים בקליטת החומר.
מתוך סקירה בספרות המקצועית, אנו למדים כי למחשבים יכולת רבה בעזרה לתלמיד וכי קיימות תוכנות מחשב רבות אשר פותחו לצורך עזרה זו. התלמיד יכול כיום, עצמאית, ללמוד רבות בעזרת המחשב, אולם היות והתוכנות והמחשב הינם בעצם "גולם", אזי ברוב המקרים נדרשת עזרתו של המורה בהדרכה כיצד לתפעל 'גולם' זה - במיוחד כשהמדובר הוא בכיתות הנמוכות בבתי הספר, בהן הילדים מתקשים בהפעלת המחשב או בהבנת החומר. כלומר, המחשב עדיין לא החליף את המורה ולא הדיח אותו מתפקידו אלא רק שינה מהותית את תפקידו.
נקודה נוספת, הראויה להתייחסות, היא תהליך הלמידה מרחוק. כיום, תלמיד אשר נבצר ממנו, מסיבות אובייקטיביות או סובייקטיביות, להגיע פיזית לבית הספר, או שהוא פשוט לא רוצה ללמוד במחיצת תלמידים או מורה ספציפי, יכול, במקרים מסוימים, להשלים את החומר באמצעות E - LEARNING. תהליך הלמידה, המבוצע כיום רבות בבתי הספר - מוחלף בתהליך שבו זורם המידע אל התלמיד במקום שבו הוא נמצא : בבית, בספריה, במוזיאון, ובמרכזי למידה, בהתאם לזמנו ולנטיותיו של הלומד. עיקרון זה עשוי לאפשר הגמשת מסגרות הלמידה, והעברת מרכז הכובד של תהליך ההוראה - למידה מבית הספר למקומות חלופיים. מעגל המשתמשים, במערכות חינוך חלופיות לאלו הקיימות כיום, יתרחב ויכול לכלול גם מבוגרים העובדים בעבודתם, עקרות בית וקשישים.
יצוין כי כמעט ולא נמצאו חוקרים הטוענים כי התהליך הוא רברסבילי - כלומר, תפקידם של המחשבים יקטן בעשורים הבאים לאור התפתחות טכנולוגיה אחרת, או אכזבה רבתי מהמחשב. רוב החוקרים אשר חקרו את תרומת המחשב למערכת החינוך ציינו את יכולותיו ותרומתו של המחשב, במיוחד לאחר פריצת האינטרנט לעולמנו.
ההמלצות, עליהן המלצנו בעבודה זו, הן כי יש לשלב מערכות של מחשבים בכל בתי הספר, אפילו בתי ספר שאינם מתוקצבים ביד רחבה, היות והטמעת המחשבים במערכות החינוך יכול לחסוך בהוצאות רבות על מורים לשיעורי עזר, להגביר את קצב זכירת החומר והבנתו, ולערב את התלמידים בפיתוח תוכנות לימודיות. כמו כן, המחשב אמור להיות יותר אינטגרטיבי עם התלמיד וגם לתת לו משוב מיידי. כמובן שבכדי שהלימוד יהיה יעיל ומשמעותי, על המשוב הממוחשב להיות ממוקד וספציפי למטלה, להכיל מידע רלבנטי מפורט, להינתן מיידית, לכוון את הלומד להבין את טעותו, לאתגר לכיווני מחשבה נוספים ולהצביע על דרכים אפשריות לפתרון.

העבודה הנוכחית תעסוק בשאלה כיצד המחשב יהווה חלק אינטגרלי ממערך הלימודים ומה יהיה תפקידו של המורה במערך שכזה והאם ניתן יהיה בעתיד, לוותר על חלק משירותיו של המורה לאור יעילות השימוש במחשב ?
ראשית, העבודה תסקור את תפקודי/שימושי המחשבים במערכות החינוך בכלל ואת יכולת התערותם של המחשבים בהוראה בפרט. לאחר מכן יסקר נושא הלימוד מרחוק - בעזרת האינטרנט.

שאלות המחקר:
האם, בעתיד, תפקיד המורה יהי מיותר בכיתת הלימוד ?
האם תפקיד המורה יהיה חשוב יותר לאור תפקידו כמכוון לידע בשימוש באינטרנט ?
מה ההשפעה שיש למשתנים בית ספריים על עמדת המורה והתלמידים כלפי הלימוד מרחוק ?

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
שאלות המחקר
חשיבות החדשנות בחינוך
בעיות אידיאולוגיות
בעיות חברתיות
בעיות אירגוניות
בעיות טכניות
תפיסת האדם את כלי המחשב
השלב הראשון
השלב השני
תפיסת תפקיד המחשב באלף השלישי
שינויי הגישה כלפי המחשבים בעשורים קודמים
הוראת המחשבים
הלמידה מרחוק
מודל תלת ממדי ללמידה מבוזרת
קוביית הלמידה מרחוק
למידה פתוחה מרחוק
מסגרת למידה מבוססת אינטרנט
מודל Cyberclass
למידה ממוקדת - לומד (learner - centered)
מחשבים ומתמטיקה
תפקיד המשוב בסביבת לימוד המבוססת טכנולוגיה
פיתוח הבנת מושגים במתמטיקה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

החינוך נועד, במהות, להקנות לתלמיד ידע למען זה ישמש אותו בעתיד, לכשיגדל, וכן גם להקנות לו את מורשת התרבות ואת הכלים, שפותחו על-ידי החברה, כדי לאפשר לו למצות את הפוטנציאל הגלום בו ולתפקד בצורה הטובה ביותר בחברה בה הוא גדל.
המצאת המחשב העמידה בפני מערכת החינוך אתגר כפול - בשאלות :
1. האם וכיצד ניתן להשתמש במחשב ביעילות, על מנת להשיג בצורה היעילה ביותר, מטרות המקובלות זה מכבר על מערכת החינוך (בהקשר זה עולות מספר שאלות אודות שילוב המחשב בהוראת המקצועות הקיימים, תוך יצירת סביבת למידה בעלת אופי השונה מאלו הקיימות כיום, או בשילובו של המחשב בשימושים מנהליים השונים).
2. אילו נושאים חדשים יש לשלב במערכת החינוך, לאור השינויים שמביא איתו המחשב (כיצד להכין את התלמידים, כך שישתמשו במחשבים בצורה המושכלת ביותר ? והאם קיימים כושרי חשיבה שצריך או ניתן לפתחם עתה, בעוד שבעבר לא היה צורך או לא הייתה האפשרות לבצע זאת ? (ירושלמי, 1995).

מקורות:

אביב ר. , (1996), "הוראה מרחוק בסיוע תקשוב : הלכה ומעשה", מחשבים בחינוך, אוקטובר.
גל, ע' (2001) "תפקיד המורה במרחב הלמידה הוירטואלי : היבט חדש מתוך צרכי הסטודנטים" דפים, 32, 65 - 87http : //vcisrael. macam. ac. il/site
גרינגרד, ע. , פרנק, א. , אופיר, ב. (2002). למידה מבוזרת כנושא לימוד באמצעות למידה מבוזרת. הוצג בכנס "למידה מרחוק אקדמית", מיט"ל, http : //meital. technion. ac. il
פרידלנד ט., וטבח א., (2001.) "לימוד בסביבה רבת יצוגים" עלון למורה למטמטיקה יב, 2.
ימפל, א. (2001). למידה מבוזרת : מודל, ארכיטקטורה ומימוש. עבודת גמר לקבלת תואר שני מחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר - אילן, נובמבר 2001.
ירושלמי מיכל (1995), "מחשוב בכיתת המתמטיקה : תיאוריות שבאות בחשבון, עלון למורה למתמטיקה, 12.
ירושלמי, מ. ()1999, "מחשוב בכיתי המתמטיקה : אפשרויות שבאות בחשבון", חלק א' - על"ה 10 (7 - 12), חלק ב' - על"ה 11(15 - 22), חלק ג' - על"ה 12 (7 - 13)
כהן משה אלחנני י. (1999), "יצירת סביבות למידה פונקציונאליות באמצעות מחשב", מגמות, יוני.
כץ ד., (1986) מדיניות הפעלת מחשבים בחינוך ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתוכניות לימודים
כץ א. (2002), הוראת מחשבים לילדים בעלי ליקוי ADHD עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת דרבי
משרד החינוך והתרבות (1993), "מחשבים בחינוך בישראל, תמונת מצב (תשנ"ב)", מחשבים בחינוך, אפריל.
עידן, א. (1999). למידה E - Learning. http://www.the21century.com/elear.html
פטקין, ד. (1994), "הכשרת מורים לקביעת רמת החשיבה בגיאומטריה", דפים 19, 37 - 49
פלד א. ופלד ז. (1999), "מדיניות הפעלת מחשבים בחינוך - סוגיות ובעיות מרכזיות, מגמות ל"ד.
פרידלנד, א. ; טבח, מ. (2001), "קידום חשיבה רב ייצוגית בתחילת לימודי אלגברה", על"ה עמודים 20 - 27
צייכנר, א. (1998), "לימוד מתמטיקה בסביבה ממוחשבת המספקת סוגי משוב שונים" מחשבים בחינוך 34.
רפופורט נעמי (1997), מחשבים בחינוך : סקירה היסטורית, האוניברסיטה העברית, בית הספר לאומנות וארכיונאות.
Albert Ip Som Naidu, 2003. Distance Education: A Systems View. Belmont: Wadsworth.
Atkinson, E. (1996). Open/Flexible Learning And The Open Learning Initiative. Proceedings Of The 2nd International Conference On Open Earning (Pp. 45 - 48). 4 - 6 December 1996. Brisbane, Qld Australia,
Brandt, R. (1998). Powerful Learning. Association For Supervision And Curriculum Development, Pp. 3 - 56.
Carver, C. S., Scheier, M. F. (1990). Origions And Functions Of Positive And Negative Affect: A Control - Process View. Psychological Review, 97, 19 - 35
Cisco Systems. (2001). E - Learning And Cisco. Presentation_Id.  Http : //Www. Cisco. Com/Warp/Public/779/Largeent/Avvid/Downloads
Dede, C. (1995). The Transformation Of Distance Education To Distributed Learning. Intro, July 1995. Http : //Www. Gsu. Edu
Ernst M. Limits And New Frotiers, Harvard University. L. (1991), The Personal Computer : Growth Patterns
Goldshtein, 2001 A New Methodology for Evaluation: The Pedagogical Rating of Online Courses. Syllabus, January
Hedges, W. D. (1981) How To Introduce Teachers, Principals And Curriculum Personnel To The Microcomputer In Happer, D. S. Stewart. J. H. (Eds. ) (1986) Run: Computer Education (Pp. 95 - 96)
Jonassen, D (1999). Designing Constructivist Learning Environments, Ch. 10 In Instructional - Design Theories And Models : A New Paradigm Of Instructional Theory, Vol. Ii. C. M. Reigeluth (Ed. ) Mahwah, Nj : Lawrence Erlbaum Associates.
Khan, B. H. (2001, September). Discussions Of E - Learning Dimensions. Intervir - Online Journal Of Education, Technology And Politics.
Maxwell, L. (1995). "Integrating Open Learning And Distance Education". Educational Technology, November - December, 43 - 48.
Naidu, S. (2001), "Experienced - Based Pedagogical Designs For E - Learning" Educational Technology, 2001(5), 53 - 58
Pang, P; Hung, D, (2001), "Activity Theory As A Framework For Analyzing Cbt And E - Learning Environment" Educational Technology, 2001(4), 36 - 42
Seng C. T. Hung, D, (2002), "Beyond Inforation Pumping : Creating A Constructivist E - Learning Environment" Educational Technology, 2002(5), 48 - 54
Sonwalker, N. (2002). A New Methodology For Evaluation : The Pedagogical Rating Of Online Courses. Syllabus, January 2002. Http : //Www. Syllabus. Com/
Tella, S. (1997). An `Uneasy Alliance` Of Media Education And Multiculturalism, With A View To Foreign Language Learning Methodology. Media Education Centre. University Of Helsinki. Department Of Teacher Education. Ole Publications, 4, 14 - 17 http : //Www. Helsinki. Fi
Vinner, S. (1997) From Intuition To Inhibition - Mathematics, Education And Other Endangered Species Vol. 4, 41 - 48. University Of Helsinki. Lahti, Finland.
White, J. A. , Troutman, A. P. , Stone, D. E. (1993) "Effects Of Three Level Of Cognitive Feedback And Cognitive Levels Of Tasks On Performance In Computer - Directed Mathematic Instruction" Journal Of Computer - Based Instruction, Vol. 18, 4, 130 - 134
Wylie, A. (1996). Open Learning : If It Looks Like De, It's Okay. Proceedings Of The 2nd International Conference On Open Learning (Pp. 286 - 293). 4 - 6 December Brisbane, Qld Australia.

תגים:

מחשב · אינטרנט · לימודים · מערכת · חינוך · טכנולוגיה · מיחשוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הוראה בראי העתיד - הוראה באמצעות מחשב ואינטרנט", סמינריון אודות "הוראה בראי העתיד - הוראה באמצעות מחשב ואינטרנט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.