היישום אינו מחובר לאינטרנט

הוראה-למידה באמצעות מחשב כאסטרטגיה לפיתוח מיומנויות של לומד עצמאי.

עבודה מס' 063714

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

8,702 מילים ,18 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הצגת המחקר
3. ממצאים:
רקע
ארגון השיעורים
עמדות תלמידים כלפי למידה באמצעות מחשב
אסטרטגיות של לומד עצמאי
יחסי גומלין
תהליכי הוראה- למידה דיפרנציאלית
4. דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים:
שאלון: מאפייני לומד עצמאי
טבלה מס' 1
שאלון: למידה באמצעות מחשב
טבלה מס' 2
טבלה מס' 3

לאור השינויים העוברים על החברה בתחום המידע והטכנולוגיה נדרשת מערכת החינוך
להכשיר את בוגריה לתפקוד מיטבי בחברה העתידית. דרכי הוראה -למידה באמצעות המחשב
עשויות לקדם את מערכת החינוך בהשגת מטרה זו, בהיותן מבוססות על למידה פעילה ועל
מטלות מורכבות, הדורשות טיפול במידע והבנייה של ידע.

שאלות המחקר:
1. האם השימוש בטכנולוגית המחשב בכתה יכול לתת מענה למאפייני הלומד העצמאי?
2. האם הלמידה-הוראה בסביבה מתוקשבת,יכולה לתת מענה לשונות בין התלמידים?
3. מהן ההשלכות שיש ללמידה באמצעות המחשב על מגוון פרמטרים הקשורים ללומד:
שביעות רצון, יוזמה, עניין והנעה ללמידה.

מטרת המחקר היא לבדוק ולהעריך את תהליך הלמידה-הוראה באמצעות המחשבים,
כאסטרטגיה המפתחת מיומנויות של לומד עצמאי, ונותנת מענה ליכולות האישיות השונות של
התלמידים, וזאת במטרה לצייד את הלומד במיומנויות שיאפשרו לו תפקוד הולם כבוגר בחברה
העתידית.

מתודולוגיה: המחקר נערך בשיטה איכותית. סוג המחקר שנבחר הוא מחקר פעולה. שדה
המחקר - בית ספר יסודי בדרום הארץ. אוכלוסיית המחקר - תלמידי כתה ד'. איסוף הנתונים
נמשך כחודש ימים ונערך באמצעות תצפיות, ראיונות ושאלונים.

סיכום הממצאים: נצפתה למידה פעילה ועצמאית של הלומדים, תוך שיתוף פעולה בקבוצה,
ובהתאם ליכולות האישיות של כל לומד. תפקיד המורה התמקד בהדרכה וייעוץ. התלמידים
דיווחו על הנאה מתהליך הלמידה ועל העדפה ללמידה באמצעות מחשב. ניתוח השאלונים הצביע
על פתוח מאפייני למידה עצמאית.

מסקנות: דרכי הוראה-למידה באמצעות המחשב פיתחו אצל הלומד מיומנויות ללמידה עצמאית.
העבודה בשילוב המחשב תרמה למוטיבציה של הלומדים ולהנאה מתהליך הלמידה.
תכנון ההוראה באמצעות המחשב מאפשר התייחסות לצורכי הלומד השונים.
הלמידה באמצעות המחשב נותנת מענה לשונות בכתה.
ליחסי הגומלין בין הלומדים יש תפקיד חשוב בלמידה.

מקורות:

אריאלי, מ. (1989)." מחקרי מערכת ומחקרי פעולה בסוציולוגיה של החינוך: בעיית השילוב ואפשרויותיו." בתוך: שפירא, ר. ופלג, ר. (עורכות), הסוציולוגיה של החינוך, תל אביב, עם עובד, עמ' 557-570
בייט-מרום, ר. (1986). שיטות מחקר במדעי החברה. יח' 7-8. תל אביב. האוניברסיטה הפתוחה.
בירינבוים, מ. (1977). חלופות בהערכת הישגים. תל אביב: רמות
גבתון, ד. (2001). תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר האיכותי, בתוך: צבר-בן יהושע, נ.(עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי. הוצאת דביר. עמ' 195-221
חן,ד.(1995).החינוך לקראת המאה ה- 21. הוצאת רמות ת"א
יוסיפון, מ.(2001). חקר מקרה. בתוך: צבר-בן יהושע,נ.(עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי.הוצאת דביר.עמ' 257-299
סלומון, ג. (1996). סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה :הצעת מסגרת מושגית. בתוך: מברך, ז. וחטיבה, נ. (עורכות), המחשב בבית הספר, ירושלים ות"א, הוצאת שוקן.
סלומון, ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. הוצאת ספרים של אוניברסיטת חיפה. זמורה - ביתן.
פרקינס, ד. (1999). לקראת בית ספר חכם. מכון ברמקו וייס, ירושלים, עמ' 68-70.
צלמאיר, מ.(1999). מחקר פעולה בחינוך. אצל:קשתי (עורך). לקסיקון החינוך וההוראה, הוצאת רמות - אוניברסיטת תל- אביב
צלרמאיר, מ.(2001). מחקר פעולה בחינוך :היסטוריה, מאפיינים, ביקורת. בתוך: צבר-בן יהושע, נ.(עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותי. הוצאת דביר.עמ' 338 307-
צבר- בן יהושע,נ. (1995). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה.גבעתיים :מסדה
צבר- בן יהושע,נ(2001). מסורות וזרמים במחקר האיכותי.הוצאת דביר
קניאל, ש. (1997). כתיבת עבודות חקר בחינוך הגבוה. תל אביב, דקל
Berliner, David C.(1992),Redesigning Classroom Activities for the Future, Educational Technology, pp. 7-1
Lincoln, Y.S.& Guba, E.G.(1985).Naturalistic inquiry.
Thousand Oaks, CA: Sage Papart S.(1992). The Children Machine. New York Basic Books. pp.137-168
Stoney, S. &Oliver, R. (1998). Opportunities and interface design can learning be fun: interactive multimedia for adult learners. Journal of Computer assisted learning. V.14, N.1, pp.55-81

תגים:

בכתה · הוראה · לומד · מחקר · מחשב · עצמאי · פעולה · שונות · תהליכי · שאלונים · מתוקשבת · מחשבים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הוראה-למידה באמצעות מחשב כאסטרטגיה לפיתוח מיומנויות של לומד עצמאי.", סמינריון אודות "הוראה-למידה באמצעות מחשב כאסטרטגיה לפיתוח מיומנויות של לומד עצמאי." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.