היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69641
הגדרת המונח צדק בקרב קבוצות חברתיות שונות תוך הגדרת מושג הצדק והבנתו ולפי תיאוריות שונות בפסיכולוגיה חברתית.
3,572 מילים (כ-11 עמ'), 3 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60628
מהות הקשרים שבין צורות תיגמול שונות ובין שביעות רצון תעסוקתית בבסיס צבאי.
11,452 מילים (כ-35 עמ'), 35 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 63231
הבדלים בהתמודדות ההורים עם ילד לקוי בשתי חריגויות שונות, ליקויי שפה וליקויי ראיה.
11,924 מילים (כ-36.5 עמ'), 31 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 41048
המשפחה כמושג חברתי, השינויים בתקופה המודרנית, חלוקת התפקידים בבית, המשפחה האידיאלית וניתוח מקרים.
8,715 מילים (כ-27 עמ'), 5 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 62018
הגישה האדלריאנית והגישה הנרטיבית
10,449 מילים (כ-32 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61954
עמדותיהם של קליינברגר, סימון, תדמור וס. יזהר בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים; תורת המוסר של התועלתניים והחינוך לאזרחות טובה ודמוקרטיה.
8,557 מילים (כ-26.5 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68780
בנית מודל מתמטי מיטבי שיוכל לנבא את שער מדד נדלן 15, תוך שימוש בנתונים קיימים אחרים.
3,428 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66635
בחינת השיטות השונות לפי עקרונות המוסר.
6,533 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 63031
8,461 מילים (כ-26 עמ'), 26 מקורות, 459.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100