היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64884
בחינת ההיבטים השונים בסוגיית שיתוף הפעולה על מנת להצביע על הנקודות החלשות באופן שיתוף הפעולה בהווה, והצעות לשינוי ושיפור שיתוף הפעולה בעתיד, במסגרת פרוייקט מיוחד.
12,490 מילים (כ-38.5 עמ'), 39 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 40342
הארגון (הרקע להקמתו ,מטרותיו, מבנהו, פעולתו והשגיו),והתמקדות בשיתוף הפעולה הכלכלי והביטחוני.
12,326 מילים (כ-38 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 67397
מהן זכות במקרקעין ופעולה במקרקעין, מיהו עושה פעולה במקרקעין, הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ותיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
6,732 מילים (כ-20.5 עמ'), 42 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 65868
דיני עשיית עושר ולא במשפט, חריג לעקרון ההשבה בגין התעשרות בלתי צודקת- פעולה לקידום אינטרס עצמי של המזכה
6,440 מילים (כ-20 עמ'), 40 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 67437
תיאור מהות הלוויינים כיום ותפקידם, שיתופי פעולה בתחום החלל בין שחקנים מדינתיים לבין בלתי מדינתיים כסוכנויות חלל והתמקדות באמנת "חלל ואסונות".
4,340 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65108
השוני הקיים בהתייחסות לכללים השונים של 'עקרון שיתוף הפעולה'.
2,340 מילים (כ-7 עמ'), 1 מקורות, 160.95 ₪
עבודה מס' 62864
הקשר בין שיתוף פעולה ויכולת לכושר ייצור ושכר.
2,218 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67917
סקירת פעולות הארגון בתקופת השואה.
5,043 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70599
מהי התרומה האפשרית והרצויה של דפוסי פעולה מהחינוך הבלתי פורמלי לשילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בתוך המערכת הפורמלית?
4,557 מילים (כ-14 עמ'), 25 מקורות, 239.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100