היישום אינו מחובר לאינטרנט

השינויים שחלו בתפקידו של המורה במעבר מהוראה פרוטאלית להוראה מרחוק.

עבודה מס' 063115

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

12,416 מילים ,37 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
1. שיטות ואסטרטגיות הוראה\למידה שונות
מבוא
שיטת הביאור
שיטת החקר
שיטת ההדגמה
שיטת הפעלתנות
הוראה\למידה פרונטאלית
הוראה\למידה לקראת שליטה
הוראה\למידה בקבוצות קטנות
הוראה\למידה יחידנית
למידה שיתופית
קהילות למידה
שפה חזותית
2. מהי למידה מרחוק?
הקדמה
מהי למידה מרחוק?
ערוצי הלמידה מרחוק
האם למידה באמצעות רשת האינטרנט אפקטיבית?
גורמים המשפיעים על אפקטיביות הלמידה מרחוק
תנאים להצלחת קורס למידה מרחוק
3. מהי הוראה פרונטאלית?
הקדמה
הוראה פרונטאלית - הגדרות ואפיונים
המורה, התלמיד ומה שביניהם
4. השינויים בתפקידו של המורה במעבר מהוראה פרונטאלית להוראה מרחוק
תפקיד המורה הפרונטאלי
פעילות גומלין מורה\תלמיד - צרכים חברתיים- ריגושיים
פעילויות למידה בכיתה - צרכים אקדמיים-הישגיים
עבודה בקבוצות ו\או עבודה פרטנית
הוראה מסורתית והוראה מקוונת
תפקיד טכנולוגיות הלמידה
שינוי של מערכת החינוך
מעבר ללמידה מרחוק
תפקיד הלומד
צרכים אקדמיים-הישגיים
צרכים חברתיים- ריגושיים
השינוי בתפקידו של המורה במעבר ללמידה מרחוק
קשיים בלמידה מרחוק
תפקידו של מנחה הקורס
מאפיינים בתפקידו של המורה בלמידה מרחוק
מורה ומוטיבציה בלמידה מרחוק
הכשרת מנחי קורסים בלמידה מרחוק
5. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח
תפקיד המורה בקורס וירטואלי בהתייחס לצרכי הסטודנטים

מבוא

דרכי הלמידה המקובלות כיום הם ההוראה המסורתית\הפרונטאלית, בתהליך הלמידה המורים והתלמידים עסוקים בכיסוי מה שנקבע בחומרי הלימוד, התלמידים עסוקים במשימות שנקבעו מראש ע"י המורים ולא חיפשו פתרונות לבעיות שזוהו על ידם כחשובות.

הבעיה המרכזית של הוראה ולמידה בכיתת לימוד בה לומדים בממוצע 35 תלמידים נוגעת למימד הזמן ולקצב הלמידה של התלמידים. תוכנית הלימודים יוצאת מתוך הנחה כי בכל כיתת לימוד התלמידים קולטים את החומר החדש באותו קצב, אך הבעיה איתה המורים מתמודדים בכיתות הטרוגניות היא השונות בקצב ההתקדמות והקליטה של התלמידים.

המורה הוא הדמות המרכזית האמורה לחנך ולנהל את כל תהליכי הלמידה\הוראה המתרחשים בכיתה, בכל מסגרות החינוך הפורמאלי. כתוצאה מאכלוס יתר של הכיתות ובגלל מחסור במורים מומחים באזורים פריפריאליים המורה לא מסוגל למלא באופן משביע רצון את המשימות שהחברה מטילה עליו, וחלק מהתלמידים חווים רמת הוראה\למידה שאינה מיטבית.
ההתפתחות הטכנולוגית מציעה יכולות חדשות כגון: תקשורת אישית עם כל לומד שאינה מותנית בתיאום זמן ומקום מחוץ לשעות הלימודים, סוגים שונים של קורסים הניתנים מרחוק בהם יכולים לקחת חלק מורים מומחים המשתייכים לאזור גיאוגרפי שונה מזה שבו נמצאים הלומדים (רוסו, נויממנד, ולדמן 1999)*

הרעיון המסתתר מאחורי למידה מרחוק הוא הכנת התלמידים לעתיד, כאשר המגמה המרכזית הרווחת כיום היא: פיתוח לומד עצמאי כאשר האחריות על הלמידה עוברת מהמורה לתלמיד. נראה כי הלמידה מרחוק טומנת בחובה פוטנציאל למימוש האוטונומיה והיוזמה האישית של התלמיד במהלך הלמידה (אורן, מיודוסר ולהב, 1997).
היות והתלמידים אינם הטרוגניים בקצב הלמידה, בצרכים, בסגנונות הלמידה וכו', הלמידה מרחוק באה להתאים את החומר הנלמד לתלמיד תוך הכרה בצרכיו הייחודיים והאישיים.

בהוראה מרחוק המגמה שונה מהוראה פרונטאלית, המורה אינו הדמות המרכזית ובעל הידע, ועליו להתאים את עצמו לצרכי הלומד כאשר התלמיד הוא במרכז הלמידה. לכן, על המורה להיות מעודכן ולעבור הכשרה מתאימה ע"מ שיוכל לענות על הצרכים המשתנים, התלמיד צריך להיות חשוף לעולם הטכנולוגי המתפתח וצריך ללמוד לחיות בעולם מורכב שבו הטכנולוגיה לוקחת חלק מרכזי ע"מ שיהיה מוכן לצאת לעולם העבודה ( 1989,Dede). לכן, עלינו לחשוף את התלמיד לאמצעי למידה\הוראה חדשים ע"מ שיוכל להיחשף בעצמו למקורות מידע נוספים.

מהפכת התקשוב עבור המורים היא מהפכה המחייבת היערכות חדשה הן בגיבוש תפיסות חינוכיות מתאימות לעידן החדש והן בהכשרה מואצת של מורים להתמודדות עם השינויים, דבר המוביל אותי לנושא העבודה.

עבודה זו חותרת להראות את משמעות השינויים שחלים בתפקידו של המורה והתלמיד במעבר מהוראה פרונטאלית להוראה מרחוק.
-------------------------------------------------------------------------------
* http://ceti.macam.ac.il/Courses/ma2/Articles/shiluv-tikshuv.html

מקורות:

אורן, א. "הכל דיבורים?", בתוך: מחשבים בחינוך, 1999, עמ' 27-19.
אורן, א. מיודוסר, ד. להב, א. " "דעמיין" - מוזיאון וירטואלי למדע, טכנולוגיה ותרבות", בתוך: החינוך במבחן הזמן, עורך: איתן פלדי, הוצאת: רמות, 1997, עמ' 349-341.
ביברמן-שלו, ל. (2001), "תחומי דעת בעידן ה- E-Learning: הקשר הבלתי ניתן להפרה שבין תחומי הדעת החדשים לבין האינטרנט כאמצעי להוראתם ולימודם", בתוך: עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 34, עמ' 37-34.
גולדשטיין, א. (2001), "סוגיות בהוראה מתוקשבת: חקר קורסים מתוקשבים" בתוך: פותחים שערים בהכשרת מורים, עמ' 3-38.
האוניברסיטה הפתוחה, תכנון פיתוח ויישום תכניות לימודים, יחידה 8, 1978.
יוגב, א. "החינוך ההומניסטי, החינוך המדעי-טכנולוגי והמתח שביניהם", בתוך: החינוך במבחן הזמן, עורך: איתן פלדי, הוצאת: רמות, 1997, עמ' 225-213.
כ"ץ, נ. בן-יהודה, ק. "אתרי אינטרנט תומכי קורסים - כלי לקידום ההוראה במכללות ובאוניברסיטאות? נקודת מבט של המרצים", בתוך: המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה, ספר הכנס, חלק א', עורכים: שרון קליימן, ארנון פלג, הוצאת: רכס, 2000, עמ' 313-308..
כהן, א. (1999), "הוראה אמצעית ולמידה מרחוק באמצעות האינטרנט", בתוך: מחשבים בחינוך, גיליון 49, עמ' 16-8.
מזרחי, א. פרידמן, א. "הוראה וירטואלית לכל?", בתוך: מחשבים בחינוך, גיליון 49, 1999, עמ' 7-4.
מיודוסר, ד. נחמיאס, ר. פורקוש-ברוך, א. "המחקר הבינלאומי השני להערכת שילוב טכנלוגיות מידע ותקשורת במערכות החינוך בעולם: SITES - ממצאי המחקר במדינת ישראל", בתוך: המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה, ספר הכנס, חלק א', עורכים: שרון קליימן, ארנון פלג, הוצאת: רכס, 2000, עמ' 318-313.
נחמיאס, ש. ומיודוסר, ד. (2001), "שילוב אינטרנט בחינוך", בתוך: עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 34, עמ' 6-3.
ניר-גל, ע. (2001), "תפקיד המורה במרחב הלמידה הוירטואלי: היבט חדש מתוך צרכי הסטודנטים" בתוך: דפים, עמ' .
סלומון , ג. (1998) "מיחשוב החינוך: השאלות שעל הפרק", בתוך: מחשבים בחינוך, גיליון 43, עמ' 8-4.
סלומון, ג. "סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה: הצעת מסגרת מושגית" בתוך: המחשב בבית הספר, (עורכות: ז. מברך ונ. חטיבה) תל-אביב, הוצאת שוקן, 1996, עמ' 17-38.
סלנט, ע. (2001), "מודל לפיתוח מיומנויות בעולם מתוקשב: שילוב בין מידענות ולמידה מרחוק", בתוך: מרכזי מורים - קו ורשת, גיליון 5, עמ' 24-20.
פונדק, ד. רוזנר, ש. (2001), "הוראה בזמן אמת - Just in time teaching", בתוך: עיונים בטכנולוגיה, גיליון 34, עמ' 20-17.
קפלן, י. (1999), "התלבטויות ריאליות בבית הספר הווירטואלי: אורט-סנונית-אביב", בתוך: עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 30, עמ' 14-10.
רוסו, א. לוי-נוימנד, א. ולדמן, נ. (1999), "שילוב תקשוב בתהליכי למידה-הוראה והשלכותיו על הכשרת מורים", בתוך: מחשבים בחינוך, גיליון 48, עמ' 32-27.
שיידלינגר, ז. (1999), "שלום אדוני המורה: המחשב ועתיד מערכת החינוך", בתוך: PC מדיה, עמ' 61-60.
שני, נ. נחמיאס ר. "מאפיינים אישיים (סגנון חשיבה, מין וניסיון) והקשר שלהם לתפקוד בקורס וירטואלי" בתוך: המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה, ספר הכנס, חלק א', עורכים: שרון קליימן, ארנון פלג, הוצאת: רכס, 2000, עמ' 330-327.
שני, נ. נחמיאס, ר. (2001), "קורס וירטואלי - למי?", בתוך: עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 34, עמ' 29-26.
Coghlan, M. Stevens, V. (2000). "An Online Learning Community - The Students' Perspective", TCC 2000 Online conference "A VIRTUAL ODYSSEY: What's Ahead for New Technologies in Learning?", Fifth Annual Teaching in the Community Colleges Online Conference,
Crang, Richard F. E., (1997), "Developing Web-Based Notes and Conferencing for An On-Campus Course In Plant Biology", In: ALN Magazine, Vol. 1, Issue 1, pp 12-18.
Dede, C. (1989), "The Evolution of information Technology: Impications for Curriculum. Educational Leadership", Vol. 47, No. 1, pp 23-26.
Dede, C. (1996), "Emerging technologies in distance education for business", in: Journal of Education for Business, vol. 71, no. 4, pp.197-204.
Dennen, V. (2000), "Using Problem-based Learning in the Online Classroom: A Study of Collaborative Learning Groups", TCC 2000 Online conference "A VIRTUAL ODYSSEY: What's Ahead for New Technologies in Learning?", Fifth Annual Teaching in the Community Colleges Online Conference,
Sherry, L. (1995), "Issues in Distance Learning". In: Internatinal Journal of Distance Education, Vol. 1, pp. 337-365.
Tagg, A. C. Dickenson, J. A. (1995). Tutor messaging and its effectiveness in encouraging student participation on computer conferences. In: Journal of Distance Education, X (2), 33-55.
Wagner, E.D. McCombs, B.L. (1995) "Lerner centered psychological principles in practice: Designs for distance education", in: Educational Technology, pp. 32-35.
Wegerif, R. (1998). "The Social Dimension of Asynchronous Learning Networks", in: JALN - Journal of Asynchronous Learning Networks, Vol. 2, pp. 34-49.
Willis, B., Dickinson J., "Distance Education and the World Wide Web", In: Badrul H. Khan, Web-Based Instruction, Second edition, Educational Technology Publications, Inc. Englewood Cliffs. pp. 81-84, 1997.

תגים:

מיחשוב · מחשבים · בהוראה · בחינוך · טכנולוגי · למידה · מרחוק · בתפקיד · הוראה · המורה · מרחוק · שינוי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השינויים שחלו בתפקידו של המורה במעבר מהוראה פרוטאלית להוראה מרחוק.", סמינריון אודות "השינויים שחלו בתפקידו של המורה במעבר מהוראה פרוטאלית להוראה מרחוק." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.