היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70134
סקירת מקורות וניתוח מקרה בוחן.
7,550 מילים (כ-23 עמ'), 12 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70207
היחס של ראשי הציונות לתפקידה של האישה בציונות והשוואה עם המציאות של הנשים בארץ ישראל, בעיקר נשות העלייה השנייה.
3,844 מילים (כ-12 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69064
באיזה אופן שיחקה המהפכה האסלאמית תפקיד בכלכלה האיראנית במרוצת השנים, ובאילו סקטורים בחברה נוכחותה הייתה מורגשת במיוחד?
8,584 מילים (כ-26.5 עמ'), 33 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65781
סיכום של שלושה מאמרים בנושא והשוואה בינהם.
2,222 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61058
6,484 מילים (כ-20 עמ'), 17 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61090
בחינת הנושא באמצעות אורח החיים של שתי חברות תרבותיות בגינאה ובסמואה.
6,091 מילים (כ-18.5 עמ'), 4 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 61079
מהו טרור, תפקידה של התקשורת והטרור הפלסטיני בימים אלה.
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 20 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 61061
סקירה תיאורטית ועריכת תצפיות בגן ילדים.
7,212 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 69001
בחינה של תפיסת הילדות ותפיסת תפקיד ההורים בתהליך חינוך הילד כפי שהם באים לידי ביטוי בשני הספרים.
1,530 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100