היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין הלימה לתפקיד ושביעות רצון לבין כוונות עזיבה ביחידה צבאית

עבודה מס' 060402

מחיר: 435.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח מאפייני תפקיד והלימה לתפקיד, כמו גם שביעות רצון וכוונות עזיבה ביחידה צבאית.

13,521 מילים ,85 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

עבודת המחקר עסקה בניתוח מאפייני תפקיד והלימה לתפקיד, כמו גם בנושא שביעות רצון וכוונות עזיבה ביחידה צבאית. היחידה הינה יחידת לוגיסטיקה בחיל המודיעין אשר אמורה לספק פתרונות לוגיסטיים למפקדת היחידה בכל אזורי הפריסה בארץ.

הבעיה העסקית בה התמקדה העובדה:
עבודת המחקר תתמקד בנושא ההלימה לתפקיד בקרב אנשי הלוגיסטיקה המתעסקים בנושא אפסניה צבאית באחת מיחידות צה"ל.
נושא ההלימה לתפקיד בקרב אנשי האפסניה טרם נבחן בעבר, מפאת חוסר הגדרת התפקיד, דבר הבא לידי ביטוי בתפוקות נמוכות וכוונות עזיבה (%14 במשך השנה האחרונה) את המקצוע. דבר אשר פוגע ביכולת הארגון לבצע את המטלות המוטלות עליו, אי עמידה בלוח זמנים ואי נכונות של אנשים להצטרף ליחידה.
בתחום האפסניה, היחידה נותנת שירותים למגוון רחב של אוכלוסיית יעד, כאשר על היחידה לנפק שירותי אפסניה לוגיסטית ואחרת בזמן נתון. אי עמידה בלוגיסטיקה, פוגעת הן בפעילות היחידה והן במקבל השירות.

הרציונל לשאלות המחקר בא מתוך רצון מבצע העבודה לבחון האם המשתנים שנבחרו לבדיקה בעבודה זו, הינם המשתנים הדומיננטיים לפתרון הבעיה העיסקית.
להלן שאלות המחקר:
1. האם קיים קשר בין הלימה לתפקיד וכוונות עזיבה?
2. האם קיים קשר בין שביעות רצון לבין כוונות עזיבה?

שיטת המחקר שנבחרה לצורך העבודה הינה שיטת השאלון הסגור, כאשר בשלב הראשון חולקו שאלונים לקציני ונגדי ענף הלוגיסטיקה, על מנת שיאפיינו את נטית ליבם למקצוע\עבודה שהם רוצים לעשות או מתאמים אליו. בשלב השני חולקו שאלונים למדגם מייצג של 8 מפקדים, על מנת ליצור את סביבת העבודה והצפיה לנטיה של אותם אנשים בעבודה אותה הם מבצעים. היקף המחקר כלל 72 נגדים וקצינים ו-8 מפקדים.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
1.1 - הצגת הבעיה
1.2 - מטרת המחקר וחשיבותו
1.3 - מטרה יישומית
1.4 - הגדרת המשתנים
1.5 - השערות המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 - מבנה הנטיות והשערת ההלימה
2.2 - שביעות רצון
2.3 - כוונות עזיבה
פרק 3 - שיטת המחקר
3.1 - המדגם
3.2 - כלי המחקר
3.3 - הליך המחקר
3.4 - עיבוד הנתונים
3.5 - מגבלות המחקר
פרק 4 - ממצאים
פרק 5 - ניתוח ודיון
פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 - סיכום
6.3 - מסקנות
6.3 - המלצות
פרק 7 - ביבליוגרפיה
נספחים
נספח 1 - שאלון קצינים\נגדים
נספח 2 - שאלון מפקדים

רשימת לוחות וגרפים
לוח 1 - טבלת סיווג עיסוקים על פי הולנד - הערכה אישית
לוח 2 - טבלת סיווג עיסוקים על פי הולנד - הערכת מפקדים
לוח 3 - טבלת רמת הלימה - נגדי תחזוקה
לוח 4 - טבלת רמת הלימה - קציני תחזוקה
לוח 5 - טבלת רמת הלימה - נגדי חימוש
לוח 6 - טבלת רמת הלימה - רס"רי מטבח
לוח 7 - טבלת השוואה בין רמת הלימה לבין כוונות עזיבה
גרף 1 - רמת שביעות רצון ביחידה
גרף 2 - כוונות העזיבה ביחידה

תגים:

לוגיסטיקה · אפסנאות · מודיעין

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין הלימה לתפקיד ושביעות רצון לבין כוונות עזיבה ביחידה צבאית", סמינריון אודות "הקשר בין הלימה לתפקיד ושביעות רצון לבין כוונות עזיבה ביחידה צבאית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.