היישום אינו מחובר לאינטרנט

ייחוס חשיבות לתפקידי עבודה לעומת תפקידי משפחה בקרב מורות ערביות בישראל (הצעה למחקר)

עבודה מס' 064456

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הקונפליקט בית-קריירה בחברות קולקטיביסטיות שמרניות הפועלות תחת מוסכמות חברתיות נוקשות ביחס לתפקידי המינים במשפחה.

4,590 מילים ,50 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

השפעת החיים המודרניים על דפוס המשפחה הוא נושא שנוי במחלוקת בין החוקרים במדעי החברה. יש הטוענים שהנישואין והמשפחה החלו להתפורר בהשפעת התפתחויות רבות עוצמה כגון נטישת הדת,ניידות חברתית, אינדבידואליזם, מתירנות ויציאת נשים לעבודה. עיקרון שיוויון זכויות האישה קבוע כערך יסודי במערכת המשפט הישראלי. מגילת העצמאות מאייר תש"ח- מאי 1948 המגלמת את ערכיה הבסיסיים של המדינה הצהירה כי אין להפלות אדם מחמת מינו. ואכן, נשים רבות נכנסו למעגל העבודה בשנים האחרונות. כאן מתעוררת השאלה: ומי ינקה את הבית? עבודות אחזקת הבית יכולות להימסר לעוזרת, אולם לא כולן- ישנן עבודות שרק מבוגרים מסוגלים לעשות, ולעיתים לא כדאי לשכור שירותי עוזרת וכאן מתחילה השאלה מי עושה מה וכמה?
מטרת העבודה היא לבדוק- תיאורטית ואמפירית, מה חושבים בני זוג ערביים אודות חלוקת התפקידים במשפחה- חלוקת התפקידים, שנעשית יותר ויותר סבוכה לאור החיים המודרניים ושוויון הזכויות של האישה. תכלית העבודה (המטרה האופרטיבית) היא לבדוק את יחסן של מורות ערביות בישראל לחלוקת הזמן בין תפקידים בבית לבין השקעת זמן בעבודה.
שינויים חברתיים וכלכליים בחברה הערבית מאפשרים לנשים לקחת חלק בעולם העבודה בצד האחריות הראשונית לתפקידי הבית ((Barakat, 1985; Al-Haj, 1987 . השילוב בין תפקידי עבודה ומשפחה הוא מורכב ותובעני ומלווה פעמים רבות בקונפליקט בין תפקידים - קונפליקט בית קריירה . גרינהוס וביוטל (1985) הגדירו קונפליקט בית קריירה כסוג של קונפליקט בין תפקידים הנגרם כתוצאה מדרישות סותרות המוצבות בו זמנית מתפקיד בעבודה ומתפקיד במשפחה (Greenhous &Beutell,1985). מחקרים רבים מצביעים על תוצאותיו השליליות של הקונפליקט של היבטים שונים בחייו של הפרט החווה אותו (2003 ,Frone) . ממצאים אלה מצביעים על החשיבות בהכנת הווצרותו של הקונפליקט ע"מ לצמצמו.

רוב המחקרים בתחום עסקו ברמות קונפליקט בית קריירה בקרב נשים מערביות . הקונפליקט אותו חוות נשים ערביות לא נחקר כלל , ואין בטחון כי הידע הקיים ביחס לקונפליקט נכון ליישם גם בקרב נשים הבאות מתרבות קולקטיסטית. אי לכך חשיבות המחקר הנוכחי היא בבחינת הקונפליקט בית-קריירה בחברות קולקטיביסטיות שמרניות הפועלות תחת מוסכמות חברתיות נוקשות ביחס לתפקידי המינים במשפחה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת המחקר וחשיבותו
2. סקירת הספרות
2.1 מידת ההשקעה בקריירה אצל נשים ערביות
2.2 תפיסת חלוקת התפקידים בבית
2.3 השערות המחקר
2.4 מודל המחקר
3. שיטת המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 אוכלסיית המחקר
3.3 המדגם
3.4 כלי המחקר
3.5 הניתוח הסטטיסטי
3.6 מגבלות המחקר
4. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: שאלוני המחקר אינם כלולים בעבודה.

קטע מהעבודה:

על פי (1985) Greenhaus & Beutell הגורמים המצביעים על מידת ההשקעה בקריירה הם הציפיות לשכר, צפיה לקידום תעסוקתי, הציפיה לעליה במעמד החברתי. נדון בכל מימד לחוד.
במהלך מאה השנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים במעמד האישה. תרמו לכך שני גורמים:
1. ההתקדמות מדעית וטכנולוגית שהפחיתה באופן משמעותי את הזמן המוקדש לעבודות הבית.
2. מגמות חקיקה שנטו לשיוויןו זכוניות של נשים בעבודה בפרט ובחיים בכלל, כגון "חוק שיווין הזדמנויות בעבודה"
תוצאות שני אלו משתקפים גם בנתונים הסטטיסטיים הבאים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל (2001): בשנת 1955 היה אחוז השתתפותן של הנשים הנשואות בכוח העבודה האזרחי בישראל כ-22% , ב-1990 כ-47% וב-2000 כ- 56%. עם זאת למרות הנתונים המרשימים על כניסתן המתעצמת של נשים לכוח העבודה, עדיין יכולים אנו לראות כי תפקידן של הנשים בעולם העבודה נחות, במיוחד באוכלוסייה הערבית, מכיוון שבראש וראשונה מייחסות הנשים חשיבות גבוהה לתפקידן תוך המשפחה- לפי נתוני מחקרה של (Noor,N. M., 2002) אחוז הנשים הערביות העובדות עדיין נמוך מאחוז היהודיות העובדות ושכרן של הנשים הערביות נמוך ביחס לשכר הנשים היהדיות. כמו כן שכרן ביחס לשכר הגברים הערביים נמוך מהיחס של שכר הנשים היהודיות משכר הגברים היהודיים.

מקורות:

גישות המדגישות את הדטרמיניזם בחלוקת העבודה בין גברים ונשים בחברה-אלו מצדדות בחלוקת תפקידים המאפשרת הקצאה אופטימלית של האנשים לתפקידים השונים. הדטרמיניזם יכול להיות ביולוגי,פסיכולוגי,וסוציולוגי.
גישות המדגישות את הדיכוי החברתי של הנשים ורואות במעמדם השונה של גברים ונשים בחברה תוצאה של יחסי כוחות בלתי מאוזנים,מתוך הנחה כי הגברים הם המין השליט ובתור שכאלה הם מונעים בצורות שונות את כניסת הנשים לתפקידים הקובעים יותר והגבוהים יותר בהיררכיה הריבודית.
הגישות מהקטגוריה השניה הן הרווחות בחברה הערבית המסורתית והפטריאכלית למחצה (Barakat, 1985)). עם זאת לגישות אלו ישנן הצדקות אובייקטיביות. (1980) Poloma, Pendleton Gariand מצאו, ששלבים שונים במעגל החיים המשפחתי יוצרים מתח אצל נשים הרוצות לשלב קריירה ומשפחה. ממצאיהם מוכיחים, שהמחויבות של האישה היא
בראש וראשונה לתפקיד ההורי. (1989) Bankart מצאה, כי סטודנטיות הביעו ספק ביכולתה של אישה עובדת לגדל ילד בצורה טובה. הן סברו , כי יש קושי לשלב קריירה ואימהות. הרצוב (2002) מצאה כי ילדים לנשים עובדות חשים פחות בטחון עצמי
למרות זאת נשים בחברות מסורתיות מעוניינות כיום לשלב עבודה עם תפקוד בבית(Martins, L.L. Eddleston, K. A. Veiga, J.F.,2002) .
(1982) Kassler Merea מצאו, שיציאה לעבודה משפיעה על האישה בשני כיוונים : מצד אחד לטובה, בכך, שמתאפשר לה לשמור על קשרים חברתיים ותגמולים מחוץ לבית, ומצד שני, במיוחד אצל אמהות לילדים קטנים, מתעוררים מצוקה ורגשי אשמה רבים על, שאינן מקדישות מספיק לילדיהם.
אם כן מהו מקור הקונפליקט אצל נשים ערביות?
צינמון (2000) טוענת שמקור ההבדל ברמות הקונפליקט איננו במין, אלא, בייחוס חשיבות לתפקידים השונים על ידי הפרט. ההבדלים בין המינים ברמות הקונפליקט, שבאים לידי ביטוי ברוב המחקרים, הם פונקציה של הבדלים בתפיסת תפקידי החיים ובהיררכיות ייחוס החשיבות של התפקידים וזה ניתן להבין גם על בסיס תיאוריית הזהות
החברתית של (1985) Tajfel Turner ותיאוריית משך החיים של (1990) Super,
מויאל-רוזנטל (1999) מונה ארבעה קונפליקטים שהוגדרו לדבריה בהתפתחות המקצועית של האישה אשר אינם מאפיינים את ההתפתחותהגברית :
הדרך בה תופסת האישה את עמדות הגבר כלפי הישיגיה וכלפי יכולתה השכלית עשויים להפריע לה להמשיך בקריירה מקצועית רצויה ולהחליף בנישואין בטוחים
תהליך ה- Sex-Typung בתפקיד משפחה מטביע את ההרגשה, שתפקידי האישה הן בעיקר של עקרת בית, כשהגבר חייב להיות המפרנס העיקרי.
קונפליקט היות האישה אם-אישה ורצונה בקריירה משלה.
נטיית הנשים לנישואין בגיל צעיר עשויה למנוע המשך לימודים אקדמיים.
(1980) Fitzgerald Crites מצאו כי למרות, שהשילוב בין קריירה ומשפחה קיים בקרב שני המינים, מכיוון שהתנסויות החיבורת שונות, דפוס הקריירה של הנשים מסובך ומורכב יותר. Broshart , (1979) התייחסה גם היא במחקרה לתהליך החיבורת. היא מצאה , כי נשים, מושפעות מתהליך החיבורת ומחזיקות עדיין בראייה המסורתית,
שתפקידה הראשוני של האישה הוא עבודת הבית וגידול הילדים. גם כאשר נשים עובדות, הן רואות עדיין בתפקיד האם והרעיה כראשון בחשיבות, ועשויות לעזוב את עבודתן במידה והיא מפריעה למחויבותן לבית ולמשפחה. ואם בחברה היהודית כך, על אחת כמה וכמה בחברה הערבית: נשים ערביות בישראל בוחרות לשים דגש על חיי המשפחה, לפחות
עד שהילדים גדלים. במיוחד שהתרבות הערבית רואה כערך עליון את מקומה של האישה בבית ואת יעודה בגידול וחינוך הילדים, היא גורם המעצב את החשיבות שתייחסנה נשים אלו לתפקידי חייהן. האישה הערבייה מייחסת חשיבות רבה לתפקידיה כאם מאשר לשאר תפקידיה, אפילו כבת זוג (Barakat, 1985).
השערות המחקר
יש קשר בין תפקוד הבעל בבית לבין מידת ההשקעה בקריירה
יש קשר בין תפיסת חשיבות תפקיד האישה בבית לבין ההשקעה בקריירה
יש קשר בין תפיסת חשיבות התפקיד לבין מידת ההשקעה בקריירה- נשים בעלי אותן תפיסות חלוקת עבודה בבית, אולם בעלי תפיסות שונות לגבי יחוס חשיבות לתפקיד, יראו באופן שונה את חשיבות ההשקעה בקריירה
מודל המחקר
תרשים מודל המחקר
שיטת המחקר
מערך המחקר
מערך מחקר המבוסס על הגישה הכמותית, בו יהיה שימוש בטכניקות סטטיסטיות כמותיות לאיסוף נתונים ועיבודם (נחמיאס ונחמיאס, 1992). מחקר כמותי יוכל לספק תשובות ברורות יותר להשערות המחקר על סמך חקר התנהגות הנצפית בהווה. שימוש בסוג מחקר זה מאפשר:
רפלקציה - יכולת שחזור מחדש של הנתונים
ריבוי שיטות בדיקה סטטיסטיות
סוג המחקר שניבחר הנו מחקר תיאורי (מחקר שדה) שמטרתו לתאר ולבדוק קשרים בין משתנים. במחקר תיאורי מתבצעת מדידה ישירה של המשתנים, כפי שהם מתקיימים במציאות.
המחקר יכלול סקר המבוסס על שאלון מובנה הכולל שאלות סגורות שיופץ לאוכלוסיית המדגם. שימוש בשאלון הנו נוח יחסית מכיוון שהינו מבוסס על דיווח מילולי של הנחקרים ונותן מענה נוח לבדיקת השערות המחקר.
ביצוע המחקר יהיה מתאמי - וזאת מכיוון שהחוקרת מעונינת לבדוק את השערות המחקר מבלי להפעיל איזה שהיא השפעה חיצונית וכן היות שברצונה לבדוק את עוצמת הקשר בין המשתנים (בירנבאום, 1995).
השיקול בבחירת מערך המחקר: במחקר מסוג זה ניתן לאסוף נתונים רבים, לעבד, אותם ולהפיק מהם את המסקנות הרצויות. כמו כן ניתן לבחון את כלליות הממצאים. מחקר איכותי או תצפית לא היו משיגים את מטרתם היות ואינם יכולים לבחון את הקשר בין המשתנים ואינם מתאימים לאוכלוסיית מדגם גדולה (בית מרום 1986).
אוכלסיית המחקר
אוכלוסיית המחקר הם נשים נשואות ואמהות לילדים העוסקות בהוראה בבתי הספר במגזר הערבי בישראל.
המדגם
המדגם יהיה מדגם נוחות- עורכת המחקר תפנה למורות שיסכימו להשתתף במחקר. ידגמו מורות מבתי ספר שונים ומרמות שונות של לימודים.
כלי המחקר
כלי המידע שישמש את המחקר הספציפי הנו סקר המורכב משאלון מובנה המתאים לנושא המחקר.
השיקולים בבחירת שאלון מובנה וסגור למחקר הם:
נוחות - נוח יותר לענות על שאלון מסוג זה ואחוז המשיבים הינו גבוה יחסית.
אחידות - אפשר לחזור על התהליך המדגמים נוספים.
בשימוש בשאלון מובנה נדרשים משאבי זמן וכסף מעטים יחסית.
תלות מזערית בין איכות תגובת המרואיין לבין אופיו ואישיותו של המראיין.
הניתוח ותוצאותיו אינם תלויים בעמדת החוקר ותפיסותיו, בנוסף לכך ניתוח מהיר של התשובות.
לא נדרשים מראיינים בעלי ידע רב בנושא הנחקר.
קל להשוות בין תגובות מרואיינים שונים.
כפי שצוין לעיל החוקרת תשתמש בשאלון מובנה הכולל שאלות סגורות בעלות מס' תשובות, השאלות יהיו אחידות וערוכות בסדר זהה, כך שניתוח השאלון יהיה פשוט יחסית.
סולם חשיבות תפקידי חיים (Life Role Salience)
החשיבות המיוחסת על ידי המורות מהמגזר הערבי ימדד באמצעות סולם תפיסת חשיבות תפקידי החיים , אשר נלקח מעבודתה של צינמון (2000) ומתבסס על הסולם של Amatea, Cross, Clark and ,(1986) Bobby השאלון כולל 30 פריטים, הבודקים את החשיבות המיוחסת לשלושה תפקידי חיים: עבודה, הורות וזוגיות. חשיבותו של כל תפקיד
נבדקת באמצעות עשרה פריטים , כאשר חמישה מתייחסים למידת המחויבות של הפרט לתפקיד (לדוגמא:"אני מוכן ומצפה להשקיע כל מה שצריך וכמה שצריך על מנת להתקדם בקריירה שלי"), וחמישה נוספים מתייחסים לערך שמייחס הפרט לתפקיד (לדוגמא: "המטרה החשובה בחיי היא לעסוק בקריירה מרתקת ". המשתתפות יתבקשו לדרג את מידת הסכמתן
עם 30 הפריטים, המסודרים על סולם ליקרט בן חמש דרגות, כאשר 1- מציין מאוד לא מסכים , ו- 5 מסכים מאוד . כך שככל שהממוצע גבוה יותר כך המשתתף מייחס חשיבות רבה יותר לתפקיד הנמדד.
ניתוח גורמים שנערך על ידי צינמון (2000) הראה מובחנות בין שלושה גורמים , מקדמים של עקביות פנימית כפי שדווחו על-ידי צינמון הם:
-תפקיד העובד- ערכי התפקיד a=.74 ; מחויבות לתפקיד a=.74 יש לתקן את סימן האלפא
- תפקיד ההורה - ערכי התפקיד a=.72 ; מחויבות לתפקיד a=.76
- תפקיד בן/בת הזוג - ערכי התפקיד a=.77 ; מחויבות לתפקיד a=.86
כל אחד משלושת הגורמים מורכב משני מדדים: מדד הנוגע לערכי התפקיד , הנמדד על ידי חמישה פריטים, וממד שני הנוגע למחויבות לתפקיד, הנמדדת אף הוא באמצעות חמישה פריטים. לפיכך, מן הכלי ניתן להפיק שישה ממדים .
שאלון קונפליקט בית- קריירה Work -Family Conflict )
שאלונה של צינמון (2000) ישמש לבדיקת רמת קונפליקט בית קריירה של המורות במגזר הערבי . השאלון כולל 14 פריטים , כאשר שבעת הפריטים האי זוגיים מתייחסים לקונפליקט עבודה המפריעה למשפחה (לדוגמא, "עבודתי גוזלת ממני זמן, שהייתי רוצה להשקיע במשפחתי "ושבעת הפריטים הזוגיים מתייחסים לקונפליקט משפחה המפריעה לעבודה
(לדוגמא, "דרישות משפחתי וענייני האישיים מפריעים לי בעבודתי"). הנוסח העברי של השאלון מבוסס על שאלון שפותח על ידי (1991)Gutek, Searles and Klepa , הכולל שמונה פריטים , ארבעה לכל סוג של קונפליקט . צינמון (2000) הוסיפה שמונת הפריטים המקוריים עוד ששה פריטים חדשים .
שאלון תמיכה
תפיסות המשתתפות את תמיכת בן הזוג והממונים נמדדו בעזרת שאלון היגדים של צינמון, (2000), אשר הותאם לשאלון של Loerch, Russel Rush (1989), המודד תפיסת המשתתפים את תמיכת הממונים בעזרת 5 פריטים (לדוגמא, "אני זוכה לתמיכה מצד הממונים עליי בעבודתי") . לשאלון זה נוספו 5 פריטים, הבודקים את תפיסת המשתתפים את
תמיכת בן הזוג (לדוגמא, "בן/בת זוגי תמיד מוכן לשמוע על בעיותיי המקצועיות"), כך שיותאם לראייה אינטגרטיבית של תחומי העבודה והמשפחה. כמו כן, נוספו 6 פריטים נוספים הבודקים את תמיכת הקולגות (לדוגמא, "כשמתעוררות בעיות בעבודה אני מקבל/ת מחברי לעבודה עזרה ושיתוף פעולה").
משתתפות המחקר התבקשו להגיב ל-16 היגדים על פי סולם ליקרט בן חמש דרגות, כאשר 1- מציין הסכמה מועטה ו- 5 מציין הסכמה רבה.
בניתוח גורמים אצל צינמון (2000) התקבלה הבחנה ברורה בין שני הגורמים. גורם אחד כולל את חמשת הפריטים הבודקים את תפיסת המשתתף את תמיכת בן/בת זוג, ואילו הגורם השני כולל את חמשת הפריטים הבודקים את תפיסת המשתתף את תמיכת הממונים.
בבדיקת העקביות הפנימית על פי Cronbach נמצא מתאם ?=0.87 עבור הגורם הראשון, ו- ?=0.77 עבור הגורם השני.
שאלון פרטים אישיים
שאלון זה חובר לצורך המחקר הנוכחי על מנת לבדוק את הקשר בין משתני הרקע השונים מתחום העבודה ומתחום המשפחה לבין קונפליקט בית קריירה.
נתונים דמוגרפים אודות משתתפות המחקר יתייחסו לגיל, סוג בית ספר, ותק, מספר שעות עבודה שבועיות של המשתתפת ומספר השעות המוקדשות לעבודות הבית, גיל הילדים בבית, מס
--
[Author:G]
פר שעות העבודה של בן הזוג ומספר השעות שמשקיע בבית וקרבת למשפחת המוצא .
כל כלי המדידה ימולאו אנונימית, כדי שתגדל נכונות המשתתפות להשיב בכנות. במקום שם, יתבקשו המשתתפות למלא את כל הפריטים בשאלונים אשר צורפו יחד , ויותנו לכל נבדקת מספר מסוים. השאלונים יותנו לנבדקות באופן אישי, חלק מהן תוך בתי -הספר, וחלק ינתן להן דרך מורות חברות להן.
לנבדקות יאמר , שהן נבחרו כמדגם למחקר העוסק במקצוע ההוראה . יודגש כי השאלונים הם לצורך מחקר בלבד , ולא יעשה בהם כל שימוש אחר . כך תודגש אנונימיות השאלונים לשם קבלת תוצאות כנות באופן מכסימלי . כל נבדקת תקבל מספר על גבי ארבעת השאלונים למטרת הדיוק .
הזמן הנדרש למילוי השאלונים יהיה כ-20 דקות .
הניתוח הסטטיסטי
סטטיסטיקה תיאורית
יבדקו מדדי מרכז (ממוצע,) ומדדי פיזור (סטיית תקן, מקדם ההשתנות וטווח) של המשתנים
סטטיסטיקה היסקית
הקשר בין המשתנים יבדק על פי מקדם המתאם של פירסון היות והשאלון הוא בסולם לייקרט.
ההבדלים בין ממוצעים יבחנו על ידי מבחני T דו זנבי למדגמים בלתי תלויים.
מגבלות המחקר
ישנה סיבה להאמין שחלק מן הנשאלות יירצו לספק תשובות מסוימות על מנת למצוא חן, או "לצבור נקודות" מול עורכת המחקר.
ייתכן שחלק מן הנדגמים יטה את השאלון על ידי "החרפת" תיאור של בעיה, על מנת לעורר תשומת לב למצב של מצוקה (CASICIO 1998).
המשתנים, הנם משתנים סובייקטיביים המקבלים ביטוי שונה אצל כל עובדת ועובדת.
קושי בניטרול השפעות אחרות היכולות להיות רלוונטיות
ביבליוגרפיה
ארג'יל, ר' (1992). האישה הערבייה בישראל בעיני עצמה על פי כתבי עת בערבית, עבודת מ.א, אוניברסיטת חיפה.
בירן , ר . (2001). "משפחה קריירה ואישה" על מה : בטאון לקידום מעמד האישה , 8, 24-26.
גורן - בר, א. (2001). "קריירה - משפחה" - דיון תיאורטי על הקשר בין "האני" (Ego) ל"עצמי" (Self) אצל העובד בעידן הפוסט מודרני. משאבי אנוש: ירחון לענייני כח- אדם, 168, 14-18.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2003) . שנתון סטטיסטי לישראל - 2003. ירושלים.
הרצוג, ח. (2002). בפתחו של מבט פמיניסטי על מורות בישראל. בתוך מ. צלרמאיר ופ. פרי (עורכות), מורות בישראל: מבט פמיניסטי (11-14). תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
זק, א' והורביץ , ת' (1985 ). בית הספר הוא גם עולמו של המורה. תל אביב רמות אוניברסיטת תל אביב.
טיבי , מ' ( 1987) . מרכזיות תפקיד העבודה של נשים וגברים משכילים בחברה הערבית בישראל . עבודת מ.א. , אוניברסיטת בר-אילן.
יוגב, א' ואילון, ח'. (1982). השפעת המין והמוצא העדתי על ציפיות להשכלה גבוהה בישראל. מגמות , כז' (4).
יזרעאלי , ד. (1982). "נשים בעולם העבודה" . בתוך : יזרעאלי ד. , פרידמן , א. , שריפט, ר. , נשים במלכוד . הוצאת הקיבוץ המאוחד.
יזרעאלי, ד. (1992). "נשים, עבודה, משפחה ומדיניות ציבורית". מתוך: משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל אופקים חדשים. הוצאת רמות. אוניברסיטת תל אביב.
יפה, ע. (1991). המעבר להורות בקרב נשים בעלות קריירה לעומת נשים ללא קריירה. עבודת מ.א., אוניברסיטת תל-אביב.
כץ , ר. (1988). מתח והעשרה בתפקיד האם העובדת בישראל . מגמות ,ל"א , 35-52 .
כרמלי, ל' (1993) הקשר בין משתני רקע, הצורך באישור חברתי ועמדות כלפי אימהות לבין מידת נשיות המקצוע אצל נשים, אוניברסיטת בר אילן.
מויאל-רוזנטל, ש. (1999). השפעת משתנים חברתיים כמו השפעת אם , סטריאוטיפים של תפקידי מין ושל מקצועות והקונפליקט הבין- תפקידי , על בחירה מקצועית ושאיפות מקצועיות בקרב מתבגרות. עבודת מ.א. , אוניברסיטת תל-אביב.
מלאך-פינס,א.(2000). "קונפליקט בית- עבודה : ממצאים חדשים". משאבי אנוש : ירחון לענייני כוח אדם,147, 11.
מנצור, ע' (1994 ) . "האישה הערבייה עדיין לא יצאה למרחב". נעמ"ת: ירחון לאישה ולמשפחה אפריל-מאי 1994: 109-108.
עצמון, א. (1978). "החקיקה הישראלית המתייחסת לאישה, והשפעתה על מעמדה הנחות בעבודה". בטחון סוציאלי, 16, 109-123.
פארס , א' (1996) (עורך ד"ר נתנזון ר') ,מעמדה של האישה הערבייה בשוק העבודה, משרד ראש הממשלה הרשות לתכנון לאומי מינהלת לחברה בשלום.
צינמון,ר.ג.(2000). יחוס רמות שונות של חשיבות לתפקידי החיים והשלכותיו על קונפליקט בית- קריירה בקרב גברים ונשים.עבודת דוקטורט , אוניברסיטת בר-אילן.
קדם,י.(1990). התפתחות תפיסת המחויבות לבית ולקריירה אצל נשים וגברים במהלך הבגרות המוקדמת. עבודת מ.א. , אוניברסיטת תל-אביב .
רחמן מור , ד. , ודנציגר, נ. (2000)." הבדלי מגזר בתחילת הקריירה המקצועית של בוגרי מנהל עסקים" , מגמות ,מ, (2), 279-262 .
ריץ אנדריאן (1999) "ההטרוסקסואליות הכפויה והקיום הלסבי", לסביות והומוסקסואליות בראי המציאות, קל"ף: עמודים 65-76.
שגב , ק. (1999).העברה של קונפליקט עבודה בית בקרב זוגות כפולי קריירה . עבודת מ.א., אוניברסיטת תל-אביב.
Acker, S. (1995). "Gender And The Teachers' Work". Review Of Research In Education, 21, 99-162.
Bankart, B. (1989). "Japanese Perceptions Of Motherhood." Psychology Of Women Quarterly, 13 (1), 59-76.
Barakat, H. (1985). "The Arab Family And The Challenge Of Social Transformation". In E.W. Fernea (Ed.), Women And The Family In The Middle East : New Voice Of Change, 27-48. Austin: University Of Texas Press.
Barnett, R.C., Gareis,K.C.,James,J.B., Steele,J.(2001)."Planning Ahead:College Senior's Concerns About Work - Family Conflict". American Psychological Association, August,24-28.
Broshart , K.R. (1979) ."The Avoidance Syndrome Professional Careers For Women . National Association For Women Deans", Administrators Counselors Jornal , 42,34-36.
Fitzgerald, L.F. Crites , J.O.(1980).Toward A Career Psychology Of Women : What Do We Kwon ? What Do We Need ? Jornal Of Counseling Psychology , 27, 44-62.
Fox , L.M., Dwyer , D.J. (1999). "An Investigation Of Effects Of Time And Involvment In The Relationship Between Stressors And Work- Family Conflict". Journal Of Occupational Health Psychology, 4, 164-174.
Frone , M.R.,Russell,M., Copper, M. L. (1992). "Antecedents And Outcomes Of Work-Family Conflict: Testing A Model Of Work-Family Interface". Journal Of Applied Psychology , 77 , 65-78 .
Gerstein, M. Et Al . (1988) "Occupational Plans Of Adolescent Women Compared To Men : Across-Sectional Examination" The Career Development Quarterly , 36,220-230 .
Greenhous,J.H. , Beutell, N.J.(1985)."Sources Of Conflict Between Work And Family Roles". Academic Of Management Review , 10, 76-88.
Harmon , L. W. (1981). "The Life And Career Plans Of Young Adult College Woman :A Follow - Up Study" . Journal Of Counseling Psychology , 28 , 416-427 .
Hobfoll , S.E. , Shirom , A . (1993) "Stress And Burnout In Work Place : Conservation Of Resources" . In T. Golombiewski ( Ed.) Handbook Of Organizational Behavior . 41-61 . New York : Marcel Dekker .
Holmastrom, L.I. (1972). The Two-Career Family. Cambridge, Massachusetts: Schenkman Publishing Co.
Izraeli , D.N. (1993)."Work-Family Conflict Among Men And Women Managers In Dual Career Couples In Israel" . Journal Of Social Behavior And Personality , 8 (3), 371-338.
Kahv , R.L. , Wolfe , D.M. ,Snoke , J.E. , Quinn , R.P. , Rosenthal , R.A.(1964).Organizational Stress : Studies In Role Conflict And Ambiguity . New-York : Wiley.
Kessler , R.C. , Mcrae, J.A. (1982). "The Effect Of Wive's Employment On The Mental Health Of Married Men And Women" . American Sociological Review, 47,216-227.
Lee, V. E., Bryk, A. S., Smith, J. B. (1993). "The Organization Of Effective Secondary Shool". Review Of Research In Education, 19, 171-2.
Lincoln , B.C. (2000). Career And Family : A Qualitative Study Of Working Mothers. The Humanities And Social Sciences .61(3), 1188-A.
Martins, L.L. Eddleston, K. A. Veiga, J.F. (2002). "Moderatorsof The Relationship Between Work-Family Conflict And Career Satis Faction". Acadmy Of Management Journal, 45(2), 399-409.
Mendez , L.M. Crawford , K.M. (2002) "Gender-Role Stereotyping And Career Aspirations : A Comparison Of Gifted Early Adolescent Boys And Girls" .Journal Of Secondry Gifted Education , 13(3), 96-107.
Noor,N.M.(2002). "The Moderating Effect Of Spouse Support On Relationship Between Work Variables And Women's Work-Family Conflict" An International Journal Of Psychology In The Orient ,45(1),12-23.
Riedle, J.E. (1991). "Exploring The Subcategories Of Stereotypes: Not All Motheres Are The Same" Sex Roles, 24,11/12, 711-723.
Rosenbaum , M., Cohen , E.(1999)." Equalitrian Marriages , Spousal Resourcesfulness And Pyschological Distress Among Israel Working Women". J. Of Vocational Behavior ,54,102-113.
Stone , L., Mckee , N.P. (2000). "Gendered Futures : Student Vision Of Career And Family On A College Campus" Anthropology And Education Quarterly , 31(1),67-89.
Super, D. E. (1990). "A Life-Span Life Space Approach To Career Development". In D. Brown, L. Brooks (Eds), Career Choice And Development: Applying Contemporary Theories To Practice (2 Ed.,Pp. 197-261). San Francisco: Jossey -Bass.
Super, D.E. , Nevill, D.D. (1982). Work Role Salience As A Determinant Of Career Maturity . Poster Session Paper At The Annual Convetion Of The American Psychological Association , Washington D.C.
Tajfel, H., Turner, H. C. (1985). "The Social Identity Theory Of Inter-Group Behavior". In S. Worchel W. G. Austin (Eds.), Psychology Of Inter-Group Relations (Pp. 7-24 2nd Ed.). Chicago: Nelson-Hall.
White , M.J. Et Al (1989). "Occupational Sex Steroetypes Among College Students" . Journal Of Vocational Behavior ,34, 289-298.
0
אני חוזרת וממליצה לכתוב לפי המודל שהצעתי קןדם. אני חושבת שהוא טוב. יש להדגיש בתיאור התרבות את משמעות ייחוס החשיבות לתפקידים השונה בתרבויות השונות, ואת מקורות הלחץ והתמיכה בתרבויות השונות. בפעם הראשונה שאת מדברת על ייחוס חשיבות ועל מקורות לחץ ותמיכה- זה בהצגת הקונפליקט. בפעם השניייה- כשאת מציגה את
התרבויות השונות- ואז יש השערות דפרציאליות.
תפקודו של הבעל
תפיסת חלוקת התפקידים בבית
תפיסת חשיבות תפקוד האישה בבית
צפיה לשכר
צפיה לקידום תעסוקתי
צפיה לעליה במעמד חברתי
מידת ההשקעה
בעבודה\קריירה
תפיסת חשיבות העבודה

תגים:

מגדר · ערביות · ערבי · פמיניסטי · פמיניזם · השכלה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ייחוס חשיבות לתפקידי עבודה לעומת תפקידי משפחה בקרב מורות ערביות בישראל (הצעה למחקר)", סמינריון אודות "ייחוס חשיבות לתפקידי עבודה לעומת תפקידי משפחה בקרב מורות ערביות בישראל (הצעה למחקר)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.