היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 65945
בחינת פניית נשים ערביות ליזמות, כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה, על רקע התרבות המסורתית בתוכה הן חיות.
24,709 מילים (כ-76 עמ'), 113 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61054
סקירת מעמד האישה הערביה ודיון ביצירותיהן של אליפה ריפעת ונוול אל-סעדאוי.
10,088 מילים (כ-31 עמ'), 17 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 62518
האם הנשים הערביות סובלות מנחיתות כפולה?
8,791 מילים (כ-27 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66957
האם חל שינוי בחלוקת התפקידים במשפחה הערבית בעקבות תהליכי רכישת ההשכלה של הנשים הערביות.
4,676 מילים (כ-14.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65944
העבודה בחונת וחוקרת את פניית הנשים הערביות ליזמות ובוחנת את המניעים המכוונים נשים אלו לתחום זה.
11,444 מילים (כ-35 עמ'), 50 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61588
סוגיית הפאן ערביות כפי שבאה לידי ביטוי בשנות העשרים והשלושים של המאה החולפת.
4,420 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 68256
בחינת נושאי הליבה, הגורמים, המשתתפים והמסקנות של שלוש ועידות הפסגה הערביות הראשונות.
6,763 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61651
סקירה כללית.
3,002 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61874
בחינת הגורמים לתמורות שחלו לאחרונה במעמדה המשפחתי של האישה הערבייה הישראלית.
9,829 מילים (כ-30 עמ'), 33 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23