היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 70188
כיצד באה לידי ביטוי ההשתתפות של נשים בכלל ושל נשים ערביות בפרט בשוק העבודה בישראל?
6,642 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62278
בחינת ההבדלים בין רשויות ערביות לבין רשויות יהודיות.
8,459 מילים (כ-26 עמ'), 53 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61900
תולדות שתי החברות ואבחון השווה והשונה במעמדן של הנשים (הערביה והדרוזית) בישראל.
11,393 מילים (כ-35 עמ'), 37 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 61874
בחינת הגורמים לתמורות שחלו לאחרונה במעמדה המשפחתי של האישה הערבייה הישראלית.
9,829 מילים (כ-30 עמ'), 33 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62518
האם הנשים הערביות סובלות מנחיתות כפולה?
8,791 מילים (כ-27 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70138
סקירת מקורות וראיונות עם ארבע נשים ושני גברים.
8,172 מילים (כ-25 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64456
בחינת הקונפליקט בית-קריירה בחברות קולקטיביסטיות שמרניות הפועלות תחת מוסכמות חברתיות נוקשות ביחס לתפקידי המינים במשפחה.
4,590 מילים (כ-14 עמ'), 50 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69302
הצעה לפיתוח מודל שנבנה על בסיס מאמר.
2,385 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66957
האם חל שינוי בחלוקת התפקידים במשפחה הערבית בעקבות תהליכי רכישת ההשכלה של הנשים הערביות.
4,676 מילים (כ-14.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23