היישום אינו מחובר לאינטרנט

נסיונות איחוד בעולם הערבי 1961-1991

עבודה מס' 060134

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת רעיון האחדות הערבית והניסיונות הפרטיקולריים של המדינות הערביות השונות ליצור מסגרת-על מאוחדת.

6,491 מילים ,18 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

"לאומיות במזרח התיכון"
ניסיונות איחוד בעולם הערבי 1961-1991

תוכן העניינים
מבוא
פרק ראשון: אחדות ערבית
פרק שני: האיחוד המשולש(1963) - מצרים, סוריה ועיראק
פרק שלישי: ניסיונות איחוד ביוזמת לוב תחת קד'אפי
פרק רביעי: תימן (הרפובליקה העממית הדמוקרטית של תימן והרפובליקה הערבית
של תימן(
פרק חמישי: האמירויות הערביות
פרק שישי: עיראק וכווית: מלחמת המפרץ וחתימת רעיון האחדות הערבית
סיכום
רשימת מקורות

נספח א: טבלה- ניסיונות לאיחוד בעולם הערבי אחרי פירוק קע"מ
נספח ב: גרף- מעורבות מדינות ערביות בניסיונות לאיחוד ערבי לאחר פירוק קע"מ
(עפ"י שנים(
נספח ג: גרף- מעורבותן של מדינות ערביות בניסיונות איחוד לאחר פירוק קע"מ
(עפ"י מספר מקרים(

מבוא
"איחוד ערבי"? לאחרונה נראה כי מושג זה הפך להיות אוקסי-מורן. ההתפוררות הכה דומיננטית
בשנים האחרונות בקרב יחסי מדינות ערב אשר באה לידי ביטוי בסכסוכים אינספור ומלחמות, לא
פעם משכיחה מאתנו את אחד מן הרעיונות המרתקים ביותר בעולם הערבי בעת המודרנית- רעיון
"האיחוד הערבי".
ה"פאן-ערביזם" הקורא לאיחוד של מדינות ערב תחת מסגרת-על אחת היה אחד האידיאולוגיות
הפוליטיות הדומיננטיות ביותר של המאה ה20 - בקרב העולם הערבי, ודעיכתו היוותה את אחת
התהפוכות החשובות בקרב מדינות ערב.
ההתעוררות הערבית בעידן המודרני הורגשה לראשונה במחצית המאה ה19 - במחוזות האמפריה
העות'מאנית. כשאני מציין את המושג 'התעוררות ערבית', אני מתכוון למודעות הערבית למוצאם
האתני, ההיסטוריה שלהם, שפתם, אישיותם ותרבותם.1 שלושה גורמים עיקריים הביאו להתהוות
רעיון האחדות הערבית:
א. רעיונות אירופאיים שהביא עמו נפוליון יחד עם אנשיו אל מצרים לרבות הקמת בתי עיתונות
ראשונים בסוף המאה ה18 - שבהדרגה חלחלו אל תוך האמפריה העות'מאנית.
ב. בתי ספר מיסיונריים אמריקניים ואירופאיים שפתחו את שעריהם לצעירים ערבים שרבים מהם
עתידים להוביל את מאבקי ההתעוררות הערבית בעתיד.
ג. העריצות העות'מאנית שהחלה ב1878 והגיעה לשיא בשנה שקדמה למרד הערבי ב.1916
אם נחבר את שלושת האלמנטים הללו יחדיו נוכל לראות כי מסעות נפוליון סיפקו את התשתית
הטכנית, בתי הספר האמריקניים והאירופאיים סיפקו את כוח האדם והעריצות העות'מאנית
סיפקה את הדלק למודעות הערבית העצמית שזה עתה התעוררה. 2
מכאן ואילך החל להתגלגל רעיון הפאן-ערביזם בעולם הערבי. עד היום הרעיון ליצור מסגרת-על
כלשהי למדינות העולם הערבי יוצר לא מעט פולמוסים בקרב העולם הערבי. אחד הביטויים
המובהקים לרעיון זה של איחוד ערבי בא לידי ביטוי בניסיונות השונים בקרב מדינות ערביות ליצור
איחוד על בסיס מוצאם, שפתם, ההיסטוריה והתרבות המשותפת שלהם.
עבודה זו תעסוק בכל אותם ניסיונות מרכזיים ליצור איחודים בעולם הערבי במחצית השנייה של
המאה ה20 -. סקירת ניסיונות האיחוד בעולם הערבי תיסוב סביב שאלת המחקר המרכזית של
העבודה: מהן הסיבות והנסיבות שהביאו ליצירת ניסיונות איחוד בקרב מדינות העולם הערבי? כמו
כן אנסה לשפוך אור על הסיבות להצלחה או לכישלון של הניסיונות השונים. חשיבותו של נושא זה
הוא רב הן למזרחנים והיסטוריונים והן לתושבי המזרח התיכון בכלל המנסים להבין טוב יותר את
המציאות בה הם חיים.
מבנה העבודה יכלול תחילה פרק הסוקר את התפתחות רעיון האחדות הערבית מסוף המאה ה 19 -
ועד היום. בהמשך העבודה יתמקדו הפרקים בניסיונות הפרטיקולריים של המדינות הערביות
השונות ליצור מסגרת-על מאוחדת. חשוב לציין כי מספר ניסיונות האיחוד שאירעו בשלושת
העשורים הנידונים בעבודה הוא רב. לעיתים ניסיון שכזה בא לידי ביטוי ברעיון, לעיתים בשיחה,
לעיתים בהסכם מדיני, כלכלי או אחר, ולעיתים יכול הדבר להגיע גם לאיחוד מלא בין אם מרצון
ובין אם מכפייה וכיבוש. לעיתים גם אין קשר כרונולוגי רציף בין מספר ניסיונות איחוד בין אותן
מדינות אלא הם מקיימים לסירוגין ובהפסקות. אי לכך אין זה הגיוני לנתח לעומק את כל המקרים.
אני בחרתי מספר מקרים שאותם אנתח לעומק, ומתוך מקרים אלו אנסה לשפוך אור על דפוסי
ההתנהגות של המדינות השונות בדינמיקה הבין-ערבית. תקוותי היא שבמהלך ניתוח מספר
המקרים שבעבודה וכן בעזרת הבנת הפילוסופיה שמאחורי רעיון האיחוד הערבי, אוכל להגיע
למספר מסקנות מעניינות ולהצליח לענות על שאלת המחקר המנחה את העבודה. במהלך קריאת
הספרות הרבה, הכנתי טבלה ובה כל ניסיונות האיחוד החשובים והמרכזיים שהתנהלו בתקופה
הנידונה. פרק הסיכום ינסה לסכם את רעיון האיחוד הערבי ולהציג את מסקנות העבודה משמעותן,
והשלכותיהן.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.1. Antonius, G. The Arab Awakening, London 1938
(2. Brokelmann C. History of the Islamic Peoples, pp.480-481.(Antonius61-78

מקורות:

טלמון, י. אחדות ויחוד, ירושלים, 1975.
פורת, יהושע. במבחן המעשה הפוליטי,ארץ ישראל, אחדות ערבית ומדיניות בריטניה, ירושלים, 1985.
שמעוני, יעקב. לקסיקון פוליטי של העולם הערבי, בית הוצאה כתר, ירושלים, 1988.
שמעוני, יעקב. מדינות ערב: פרקי היסטוריה מדינית, מהדורה רביעית; ת"א: הוצאת עם-עובד, 1994.
Antonius, G. The Arab Awakening, London 1938.
Armajani, Yahya and Ricks, Thomas M. Middle East: Past and Present. Prentice Hall, Second Edition, Englewood Cliffs, N.J. 1986.
Atiyya al-Masri, Ahmed. The Experience of Democratic Yemen 1950-1972, Cairo, 1974.
Bidwell, Robin. The Two Yemens, Boulder, Co: Westview, 1983. Pp. 243-244.
Binder, L. The Ideological Revolution in the Middle East, N.Y., 1964.
Brakeman, C. History of the Islamic Peoples, pp.480-481. (Antonius61-78) Kerr, M.
Hudson, Michael C. Middle East Dilemma: The Politics and Economics of Arab Integration. Columbia University Press, New York, 1999.
Khadduri, M. Political Trends in the Arab World: The Role of Ideas and Ideals in
Politics, Baltimore, 1970. Pp 177-178.Malcolm. The Arab Cold War, Oxford
University Press. London, 1967.Samir, A. The Arab Nation, London, 1978.
Gause, Gregory F. III, "Yemini Unity: Past and Future", Middle East Journal, 1988 Vol. 42(1).
Gause, Gregory F. III "The Idea of Yemini Unity" Journal of Arab Affairs Vol. 6 (1), Spring, 1987.
Halliday, Fred. "The Crisis of the Arab World: The False Answers of Saddam Hussein", The Left Review, 1990. Vol. 184
Saleh, Omar "Arab Nationalism: A Retrospective Evaluation" Arab Studies Quarterly 1992 Vol 14(4)

תגים:

אחדות · איחוד · לאומיות · מדינות · מזרח · תיכון · מצרים · סוריה · עולם · ערב · ערביזם · פאן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נסיונות איחוד בעולם הערבי 1961-1991", סמינריון אודות "נסיונות איחוד בעולם הערבי 1961-1991" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.