היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר שבין עמדות כלפי התפקיד ומאפייני התפקיד לבין היעדרויות מורים

עבודה מס' 061546

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח איכותני באמצעות ראיונות.

3,628 מילים ,12 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
שיטת המחקר
תוצאות
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח


היעדרות עובדים הינה בעיה ארגונית מרכזית בעלת השלכות תקציביות ניכרות ( .(Sagie, 1998
בנוסף להשלכות הכספיות, היעדרות מורים משפיעה באופן שלילי על התהליך הלימודי בבית הספר
כגון רציפות ההוראה (Imants & Van Zoelen, 1995), הפרעה לשגרת בית הספר ( (Bowers, 2001
וירידה בהישגי התלמידים (.(Scott & Wimbush, 1991

היעדרות מורים איננה תופעה שולית ומינורית ולכן יש לחקור את הסיבות העיקריות לתופעה זו.
נראה כי קיימים מספר גורמים אשר שילובם יכול לתת מענה הולם להסבר תופעת היעדרות מורים.
מטרות מחקר זה הינם:
1. לתאר את תופעת ההיעדרות תוך בחינת העדפת יום מסוים בשבוע ותקופה בשנה.
2. לבסס מודל מחקרי המאגד בתוכו הן את העמדות כלפי העבודה (שביעות רצון ושחיקה) והן את
מאפייני העבודה (היקף משרה וגודל המוסד), כמנבאים את תופעת ההיעדרות.
3. לתאר כיצד בתי ספר מתמודדים עם תופעת ההיעדרות ולראות מהי היעילות של דרך התמודדות
זו.
כלי המחקר בו נעשה שימוש היה ראיון מובנה, הראיון עסק בנושא של תופעת היעדרות מורים
הסיבות להיעדרות ודרכי טיפול בהיעדרות. בנוסף, נערך ראיון פתוח ובו תיאר הנבדק את אירוע
ההיעדרות האחרון שלו.

מקורות:

גלוברזון, א. וריוין - אבלס, ל. (1995). היעדרויות מורים במערכת החינוך בישראל, דוח סופי מתומצת מס' 79. מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה.
שירום, א. (1997). שחיקת מורים במערכת החינוך: סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית. עיונים בחינוך, 21, 61-101.
Barmby, T. & Stephan, G. (2000). Worker absenteeism: why firm size matter. The Manchester school, 68(5), 568-577.
Bliss, J. & Finnerman, R. (1991). Effects of school climate and teacher efficacy on teacher stress. Paper presented at the annual meeting of the American educational research association. Chicago, April 1991.
Gellatly, I.R. (1995). Individual and group determinants of employee absenteeism: a test of a causal model. Journal of organizational behavior, 16, 469-485
Imants, J. & Van Zoelen, A. (1995). Teachers' sickness absence in primary schools, school climate and teacher sense of efficacy. School organization, 15(1), 77-85
Iverson, R.D., Olekalns, M. & Erwin, P.J. (1998). Affectivity' organizational stressors and absenteeism: a causal model of burnout and its consequences. Journal of vocational behavior, 52, 1-23.
Rasmussen, B.K. (1996). Perceptions of school climate job satisfaction, stress and burnout and their relationship to teacher absenteeism. Humanities and social sciences, 56 (9), 3402.
Rhodes, S.R. & Steers, R.M. (1990). Managing employee absenteeism. Reading, MA: Addison - Wesley.
Sagie, A. (1998). Employee absenteeism, organizational commitment and job satisfaction: another look. Journal of vocational behavior, 52, 156-171.
Scott, K. D. & Wimbush, J.C. (1991). Teacher absenteeism in secondary education. Educational administration quarterly, 27, 506-529.
Uehara, D.L. (1999). Where are the teachers? A policy report on teacher attendance in the pacific region. Pacific resources for education and learning, Honolulu, HI.

תגים:

גודל · היעדרויות · היקף · המוסד · מורים · משרה · רצון · שביעות · שחיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר שבין עמדות כלפי התפקיד ומאפייני התפקיד לבין היעדרויות מורים", סמינריון אודות "הקשר שבין עמדות כלפי התפקיד ומאפייני התפקיד לבין היעדרויות מורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.