היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 65620
בדיקת המצב המשפטי באשר לחיובם של נושאי משרה ודירקטורים בפרט, בגין הפרת חובת זהירות, בפעולות שביצעו בחברה.
15,728 מילים (כ-48.5 עמ'), 54 מקורות, 507.95 ₪
עבודה מס' 69926
סקירת נושאי המשרה ואחריותם.
3,953 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66873
בדיקת השפעתו של תהליך תמחור המשרות על המשך קיומה של המערכת והאידיאולוגיה הקיבוצית.
19,641 מילים (כ-60.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64521
תרומתו, מהותו של הסעיף, והשלכותיו האפשריות על עולם הניהול הישראלי.
8,128 מילים (כ-25 עמ'), 27 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63361
סקירת מחקרים ונתונים.
12,189 מילים (כ-37.5 עמ'), 29 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61780
3,100 מילים (כ-9.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63068
סקירת מחקרים.
2,033 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 69210
סקירת הנושא והצעה למדיניות.
7,018 מילים (כ-21.5 עמ'), 30 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 32605
האם מחוייבת חברה לקהילה ולא רק לצדדים הקשורים לה? בדיקת השאלות האתיות וסקירת הדין בנושא.
2,788 מילים (כ-8.5 עמ'), 1994 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19