היישום אינו מחובר לאינטרנט

שינוי בקיבוץ- תהליך תמחור משרות ומעבר לשכר דיפרנציאלי והשפעותיו.

עבודה מס' 066873

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת השפעתו של תהליך תמחור המשרות על המשך קיומה של המערכת והאידיאולוגיה הקיבוצית.

19,641 מילים ,30 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

משנות ה- 80 קיים משבר בתנועה הקיבוצית מבחינה חברתית, ערכית, פוליטית וכלכלית. תהליכי שינוי רבים עברו על התנועה ועל קיבוציה שהמרכזי והדרמטי מכולם הוא תמחור המשרות והמעבר לשכר דיפרנציאלי. מטרתו המרכזית של תהליך זה היא כלכלית, במטרה להתגבר על המשבר והירידה ביכולתו של הקיבוץ לספק את צרכיהם של חבריו.
שינוי בקיבוץ הנו תחום רחב אשר נחקר בעשורים האחרונים לא מעט. בשנים האחרונות, בקיבוצים רבים מתהווה תהליך אשר אמור להוביל את הקיבוצים לשכר דיפרנציאלי, והוא תהליך תמחור המשרות.
תהליך זה הנו חדש ועכשווי ולכן אין לו תחום ידע תיאורטי ולכן לבדוק את השפעתו על הקיבוץ היה נראה לנו כדבר חדשני ומאתגר.
שאלת המחקר שלנו הייתה כיצד תהליך תמחור המשרות משפיע על הפרט?
בחרנו להסתכל דרך תהליך תמחור המשרות על השינויים שחלו בעשורים האחרונים בתנועה הקיבוצית.
תחושות הפרט כתוצאה מתהליך תמחור המשרות בקיבוץ הנחקר ישמשו אותנו כפריזמה להבנת מכלול השינוי בתנועה הקיבוצית והשפעת השינוי על החבר הבודד כחלק מחברה ייחודית
מה שאותנו מסקרן במיוחד, הוא לבדוק כיצד תהליך תמחור המשרות בקיבוץ הנבחר השפיע ומשפיע על חבר הקיבוץ מבחינה אישית, חברתית, כלכלית וכדומה. הסיבה לכך שדבר זה מסקרן היא גם בכך שלא נכתב רבות על התחושות האישיות של החברים. קיימת ספרות רחבה ומכאנית על תהליכי השינוי השונים שחלו בקיבוצים וכן על המעבר לשכר דיפרנציאלי, אך חסרה בהם נגיעה אישית בתחושות החבר עצמו.
על מנת לענות על סקרנותנו יש לבדוק ביתר שאת מה הוביל לתהליך זה וכיצד בוצע. רק אחרי הבנה של הראשונים נוכל לבדוק את השפעתו על הפרט.
העבודה שלנו תורכב משלושה חלקים ואי לכך גם משלוש שאלות מחקר נפרדות.
החלק הראשון של העבודה יעסוק בשאלה מהם הגורמים שהביאו לכניסה לתהליך התמחור בקיבוץ א' של השומר הצעיר? בחלק זה נבחן מה תהליך תמחור המשרות בא לשרת, מדוע ועל מה ביקש לענות. נבדוק על איזה רקע התקבלה ההחלטה להתחיל בתהליך זה בקיבוץ הנחקר בפרט ובתנועה הקיבוצית בכלל, ומדוע התהליך נעשה דווקא בתקופה מסוימת ולא נערך קודם לכן או נדחה למועד מאוחר יותר. האם הייתה זו החלטה קיבוצית או תנועתית, מה היה המודל לכניסה לתהליך זה- האם קיבוץ אחר, האם מודלים כלכליים ניטרליים וכדומה.
על מנת לענות על שאלות אלו נסקור את משבר התנועה הקיבוצית משנות ה- 80 ואילך, נתמקד בהחלטות תנועתיות וקיבוציות באותה תקופה. החומרים בהם נשתמש על מנת לענות על שאלות אלו יהיו ספרות מקצועית ומחקרים שנערכו ונערכים כל השנים על ידי המכון לחקר הקיבוץ, יד טבנקין וכדומה. כמו כן נבדוק בארכיונים של הקיבוץ ושל גבעת חביבה חומרים מפרוטוקולים של אסיפות של התנועה הקיבוצית ושל הקיבוץ הנבחר בפרט. בנוסף נבדוק את התייחסות לנושא מתוך עיתונים פנימיים של הקיבוץ ומתוך עיתונים של התנועות הקיבוציות שיוצאים אחת לשבוע והם: "הקיבוץ" ו"הדף הירוק".
ננסה למצוא אנשים שהיו קשורים ואף השפיעו על תהליך התמחור ברמה התנועתית והקיבוצית ולשאול אותם על מי הסתכלו כמודל לקבלת ההחלטה לתהליך זה, מה היה הדימוי שלהם לגבי תהליך זה- כלומר, מה רצו להשיג, כיצד הם חשבו שתהליך זה ישפיע על החברים בקיבוצים. בראיונות אלו ננסה להתמקד בעבר- בהיסטוריה וננסה לנטרל את ההשפעה שלתהליך זה כבר ישנה השפעה בשטח ויודעים מה הם תוצאותיו, לפחות הנוכחיות.

החלק השני של העבודה יעסוק ביישום של תהליך המשרות בפועל.
השאלה שננסה לענות עליה היא כיצד נערך תהליך תמחור המשרות בפועל בקיבוץ?

החלק השלישי והאחרון של העבודה ינסה לענות על השאלה כיצד תהליך תמחור המשרות השפיע ומשפיע על חבר הקיבוץ (כמובן, רק בקיבוץ הנחקר)? נעסוק בהשלכות של תמחור המשרות על תחושותיו, חששותיו, עמדותיו החברתיות- כלכליות- אידיאולוגיות ועל כל מה שמכיל עולמו של חבר קיבוץ בשלב זה. שוב, יש לציין שתהליך זה נערך בקיבוץ הנחקר רק לפני שנתיים כך שהתחושות וההשפעות על הפרט הן ספציפיות וממוקדות ונתפסות על ידי החבר בפרספקטיבה צרה.
כאן נרצה לערוך ראיונות עם חברים מהקיבוץ ולשאול אותם על החוויה הפרטית שלהם החל ממצבם הדמוגראפי, מהוגנות התהליך, תחושותיהם לפני ואחרי קבלת התמחור האישי, כיצד הם ראו את הקיבוץ לפני והאם נקודת מבטם השתנתה, האם הם מרגישים שזהו משבר או רק תהליך כחלק מרצף של שינויים, האם תהליך זה נכון מבחינתם, האם היה אפשר לעשות אחרת, יחסיהם עם חברים אחרים בקיבוץ ועם הממסד, כיצד השפיע התמחור על המוטיבציה שלהם בעבודה ולתרומה חברתית וכדומה.
מלבד ראיונות נבדוק מסמכים מהקיבוץ בנוגע לתמחור האישי, נעיין בעיתונים קיבוציים האם נכתבו טורים אישיים של חברים בנוגע לכך ומה היה התוכן המרכזי שלהם.

סייגים
מכיוון שהמחקר שלנו איננו כמותי, אנחנו לא מתיימרות לאשש או להפריך השערות, הממצאים שלנו לא יהיו מובהקים סטטיסטית, ולא יהיו ניתנים להכללה. המחקר שלנו מנסה להיות היסטורי, והיסטוריה היא מנקודת מבטו של החוקר אותה.
סביר להניח כי הסיבות, הגורמים ואופן תמחור המשרות הינם דומים ברוב הקיבוצים, אך ההשפעה שלו על הפרט הינה, לדעתנו, פרטית לכל קיבוץ וקיבוץ וזאת כתוצאה מהדרך בה נעשה התהליך והדינמיקה שלו בקיבוץ ספציפי. אי לכך ניתן להניח כי תחושות שיעלו בקיבוץ אחד לא יחזרו באחר, ולכן לא ניתן ולא נרצה להכליל ולומר שדברים שנמצא תקפים גם לקיבוצים אחרים.

בחרנו לערוך את המחקר בשיטת מחקר איכותנית עם דגשים היסטוריים. כלומר, ניסינו להחזיר את חברי הקיבוץ הנחקר לאותה נקודת זמן בה נערך בקיבוצם תהליך התמחור, ולנסות וללמוד על תחושותיהם באותה עת. למרואינים היה לעיתים קשה לעשות את ההפרדה בין התחושת כיום ובין התחושות אותם חוו לפני מספר שנים, אך למרות זאת נראה לנו כי הצלחנו לתת לקורא עבודה זו את היכולת להבין כיצד השינויים בקיבוץ ובתוכם גם התמחור השפיעו על חברי הקיבוץ.

בפרק הראשון נציג רקע של תהליכי השינוי בקיבוצים בשני העשורים האחרונים, על מנת לספק רקע בסיסי גם למי שאינו חבר קיבוץ ומתמצא ברזי הקהילה הקיבוצית.
בפרק השני נציג את המתודולוגיה האיכותנית בה בחרנו, את אוכלוסיית המחקר ושיטתו.
בבסיס העבודה עומד פרק מספר שלוש בו נציג את הממצאים בעזרת חמש התימות אותם מצאנו מתוך כל הראיונות שערכנו.
מכיוון שתהליך מחקר הפעולה הוא מאוד דינמי ובתחילתו לא ניתן לדעת לאן יתפתח וכיצד יראה בסוף, לאחר ניתוח הראיונות החלטנו על פי הממצאים לנסות ולהשליך את תחושות החברים לתהליך התמחור לשתי תיאוריות מרכזיות. התיאוריה הראשונה היא שלבי החיים של הארגון ובפרט מיתה ארגונית, אשר נראה כי מתאימה למיקומה של האידיאולוגיה הקיבוצית כיום. התיאוריה השנייה בה נעסוק היא התמודדות עם תהליך האבל. נראה כי אם האידיאולוגיה הקיבוצית מתה, אזי ההתמודדות עם המצב צריך להיות דומה לתהליך התמודדות עם אובדן של אדם אהוב וקרוב. את התיאוריות הנ"ל נציג בפרק הרביעי.
בפרק החמישי, ננסה לבחון האם באמת תחושות החברים בתהליך התמחור מתאימות לשתי התיאוריות אותן הצגנו בפרק הקודם, או שמא אינן מתאימות.
חשיבות רבה במחקר פעולה נודעת לתהליך הרפלקציה (שיקוף) במהלך מחקר או למידה, על מנת לבדוק האם מה שאתה עושה הוא נכון, והאם אתה לומד מכישלונותיך ומהצלחותייך ולכן בפרק השישי נערוך ריפלקציה על שלבי עבודתנו ותוצאותיה מבחינה אקדמית ואישית.
לאחר מכן נסכם את העבודה, נציג את הביקורת עליה ונציג מחקר עתידי אפשרי.
לסיכום, אנו מקוות שנצליח להציג לקורא בצורה הטובה ביותר את כל תחומי הידע בהם עסקנו, ולתת לו תחושה שעבודה זו היא אישית, מעמיקה וחשובה לכל אחד שחיי הקיבוץ יקרים לו.

תוכן העניינים
מבוא
רקע: הקיבוץ במשבר
פרק 1: תהליכי שינוי בקיבוץ
פרק 2: המעבר לשכר דיפרנציאלי בקיבוץ
פרק 3: השפעת תהליך תמחור המשרות על הפרט בקיבוץ
מתודולוגיה
ממצאים
פרק 4: תיאוריות מרכזיות במחקר
מוות ארגוני- כחלק ממעגל החיים הארגוני
תהליך האבל
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח מספר 1: מדריך ראיון
נספח מספר 2: הראיונות במלואם

קטע מהעבודה:

עלייתו של הליכוד לשלטון ב- 1977 והמשך שלטונו בשנות השמונים פגעו במעמדה המועדף של התנועה הקיבוצית וכאשר פרץ המשבר הכלכלי ב- 1985 היה עליה להתמודד עמו ללא תמיכת הממסד. ההנהגות של התנועות הקיבוציות ניסו לעזור לקיבוצים, אך המערכות המרכזיות של שתיהן מצאו את עצמן מסובכות בפעולות פיננסיות שגרמו להן נזק כספי רב. כאשר התברר כי המערכות הקיימות לא תוכלנה לחלץ את הקיבוצים ממצוקתם ללא עזרת הגורמים הנושים- הממשלה והבנקים- החל משא ומתן אשר הסתיים בהסכם בין הממשלה ושבעת הבנקים הגדולים מצד אחד, ובין התנועות הקיבוציות מצד שני, ועל הקיבוצים הוטלה תוכנית הבראה שכללה השתתפות בכיסוי חובותיה של המערכת המרכזית (רוזליו, 1989).

תגים:

קיבוץ · שינוי · בקיבוץ · הפרטה · שכר · דיפרנציאלי · מחקר · איכותני · משבר · קיבוץ · סוציאליזם · כלכלה · פרט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שינוי בקיבוץ- תהליך תמחור משרות ומעבר לשכר דיפרנציאלי והשפעותיו.", סמינריון אודות "שינוי בקיבוץ- תהליך תמחור משרות ומעבר לשכר דיפרנציאלי והשפעותיו." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.