היישום אינו מחובר לאינטרנט

תהליכי שינוי בחינוך

עבודה מס' 032555

מחיר: 193.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת המאפיינים השונים בתהליך שינוי בבית הספר בכלל ובעולמו של המורה בפרט, שינוי במערכת החינוך, התנגדות לשינוי ועוד.

8,071 מילים ,24 מקורות ,1993

תקציר העבודה:

בתקופות קודמות כאשר השינוי בחברה הסובבת את האדם היה בלתי מורגש, יכול היה האדם להיות בלתי מודע לגורם זה, במשך חייו של האדם קצב חייו היה עשוי להשתנות אך במעט (טופלר, 1972, עמ' 42) הקביעות בחיי האדם היתה שאיפת המופת ומשאת הנפש. (שרן, תש"ן,ע"מ 1)
התעשיה היא לדוגמא לתחום שבו הקביעות ואי השינוי היו מטרה מרכזית, כי בתקופות קודמות הושקעו כל כוחות היצירה והייצור של האדם בהארכת משך קיומו של מוצר, הדבר נבע מכך שהחברה שסביב האדם היתה יציבה יחסית, ולכל עצם היו תפקידים מוגדרים. ולכן, ההגיון הכלכלי ציוה לנקוט לגביהם מדיניות של קביעות. (טופלר, 1972 עמ' 50) אך האצת קצב התמורות המדעיות הטכנולוגיות והחברתיות שינה מצב זה מן הקצה אל הקצה. ככל שגבר קצב התמורות, והתרחב מעגל חדירותן לכל תחומי החברה, כלכלת הקביעות שהיתה נהוגה בעבר פינתה את מקומה לכלכלת הארעיות. מערכת ההעדפות שנגרמה ע"י התמורות הטכנולוגיות המואצות ופעלה במגמה אחת איתן, התחלפה במהירות, והביאה הן לתנודות תכופות בפופולריות של מוצרים ודגמים והן לקיצור מחזור חייהם. (שם, עמ' 62) דוגמא לקביעה זו היא הפעלת המחשבים החדשים בשנות ה-70 שהיתה מהירה וזולה לאין שעור מהפעלת הדגמים ה"עתיקים" של שנות ה-60. "ההתישנות" המהירה של המחשבים גרמה להחלפתם. (שם, עמ' 60).

בתחום החינוך הקבילה בעבר איטיות השינויים בו, לאיטיות התמורות בכל יתר המישורים של החיים החברתיים. השינויים במידה שהתחוללו, נתחוללו על-פי יוזמתם ומאבקיהם של רפורמטורים שביקשו לשנות את פני החברה, את מוסדותיה ואת דרך חינוכה. כל חידוש בשדה החינוך היה צריך לשבור הרגלים שהוחדרו לתוכו, והיה כרוך במהפיכה. תמורה בחינוך כתהליך לגיטימי הכרוך מעצם טבעו של החינוך, לא הוכרה.
וכמו תחומים אחרים שעברו מהפכה כך גם החינוך חייב היה לעבור מהפכה.
השינוי שחל בדורות האחרונים בקצב ההתפתחויות במדע, בטכנולוגיה וביחסים החברתיים השפיע אף על החינוך.

כאשר דנים בתהליך שינוי בביה"ס ניתן לשאול שאלות רבות, כמו:
מה הקשר בין תרבות של בית הספר והשינוי בו?
כיצד משפיעה הכשרתו של המורה והשתלמותו על תהליך השינויים?
מהם הגישה המערכתית המתאימה לשינוי בבית-הספר?
ועוד רבות אחרות. אך עבודה זו תנסה לענות על חמש שאלות מתוך הרבות שניתן לשאול. היא תתמקד באחד המשאבים המרכזיים בבית הספר והוא המורה.
היא תתיחס למאפיינים השונים בתהליך שינוי בבית הספר בכלל, ובעולמו של המורה בפרט. ואף תקיים דיון וסיכום הנוגע לשאלות שנשאלו ולתשובות שנתנו. להלן השאלות עליהן תענה עבודה זו.
א. מה מאפיין את עולמו של המורה?
ב. מהם הנושאים המרכזיים בהם נדרש המורה לעבור תהליך של שינוי?
ג. מהו שינוי במערכת החינוך, ומהם אפיוניו?
ד. מהם העקרונות המנחים ליצירת תהליך נכון של שינוי אצל המורה?
ה. מהם הסיבות להתנגדות לשינוי אצל מורים?

תוכן הענינים:
מבוא
פרק א - מה מאפיין את עולמו של המורה?
פרק ב - מהם הנושאים המרכזיים בהם מורים נדרשים לעשות שינויים?
פרק ג - מהו שינוי במערכת החינוך? ומהם אפיוניו?
פרק ד - מהם העקרונות המנחים ליצירת תהליך נכון של שינוי?
פרק ה - מהם הסיבות להתנגדות לשינוי?
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אברהם ע. "הדמוי העצמי של המורים", אוצר המורה, 1974.
אוניברסיטה הפתוחה - "הוראה יחידנית", יחידה 2, 1989.
אוניברסיטה הפתוחה - "לא לבדו", פרק 9, 10, 1978.
איליץ א. - "ביטול בית הספר" מסדה, 1973.
גלובמן ר. - "האם אנו מצליחים בתהליך השינוי?", ירושלים, תשנ"ג.
המרכז לטכנולוגיה חינוכית, - "הוראה מותאמת בכתה ההטרוגנית", מט"ח, 1991.
טופלר א. "הלם העתיד", עם עובד, 1970.
לביא ד. אתגרים בחינוך, "לקראת בית ספר פתוח יותר", ספרית פועלים, 1984.
לומסקי, פדר ע., כהנא ר., "דיוקנו של המורה בחברה הישראלית" בתוך ישראל חברה מתהווה, כרך ד', ירושלים, הוצאת אקדמון, 1988.
לם צ. "ההגיונות הסותרים בהוראה", ספרית פועלים, 1990.
ניל א.ס. "סאמרהיל" הוצאת יבנה, 1973.
ניר שגיא ע. "פרויקט התערבות חינוכית - ניתוח מקרה עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית", האוניברסיטה העברית בירושלים, 1989.
קוק ל. ופרנץ ג.ר. "התגברות על התנגדות לשינוי" בתוך ד. קרטרייט, א. זנדר (עורכים), "דינמיקה קבוצתית" - מחקר ותיאוריה, הוצאת יחדיו, 1968.
רוג'רס ק. - "חופש ללמוד", ספרית פועלים, 1973.
רון א. - "על מורה שחקן ומורה במאי" בתוך עיונים בחינוך, חוברת 14, אוניברסיטת חיפה בי"ס לחינוך, 1977.
שרן ש. - "גישה מערכתית לשיפור ביה"ס" בתוך עיונים בחינוך, פברואר 1976.
שרן ש. - "שינוי מתוכנן בחינוך כיצד?" תדפיס בי"ס לחינוך אוניברסיטת ת"א, תש"ן.
שרן , ש., לזרוביץ. ה. - "מורים ותלמידים בתהליך שינוי" הוצאת רמות, 1981.
Bennis Benne and chin - "The planning of change",2nd Edition, Holt Rinehart and winston, 1982.
Fullan, M. "change Processes and strategies at the local level" Elementary school Journal, 1985.
Fullan M. "The meaning of Educational change" chapter 7, Teachers college press, 1982.
etzels J.W, Jackson P.w., "the teacher's Personality and characteristics", Handbook of Research on teaching, American Educational Research association, 1967.
Prawat, R.S."Teachers' beliefs about teaching and learning:A constructivist Perspctive", American Journal of Education Vol.3 1992.
Thew D. "The classroom social - organization category system: The classroom interaction newsletter", 1975.

תגים:

שינוי בחינוך · תהליך שינוי · שינוי ארגוני · מינהל חינוכי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תהליכי שינוי בחינוך", סמינריון אודות "תהליכי שינוי בחינוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.