היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64380
השוואת המהלכים לשינוי רשות הדואר לחברה ממשלתית מול המהלכים להפיכת בזק לחברה ממשלתית
3,383 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70384
האם וכיצד משפיע שינוי ארגוני על העובדים.
4,033 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 54.95 ₪
עבודה מס' 63593
השינוי שחל בהתנהגות ההצבעתית ממערכת בחירות 1999 למערכת בחירות 2003 כתוצאה מאירועי אינתיפאדת 2000.
5,781 מילים (כ-18 עמ'), 7 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 68662
האם התפתחות הארכיאולוגיה הישראלית מקבילה להתפתחות הארכיאולוגיה העולמית?
8,551 מילים (כ-26.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69269
בדיקת הקשר במחלקת שירות לקוחות בחברה סלולארית.
9,839 מילים (כ-30.5 עמ'), 31 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62201
הצעה למחקר.
9,358 מילים (כ-29 עמ'), 38 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60872
בחינת הגורמים לשינוי, מהות השינוי, ההתנגדות לשינוי, התוצאות, ההתאמות והשיפורים.
2,599 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 50767
רקע תיאורטי בנושא שינוי ארגוני, השינוי ב"בזק" והתנגדות העובדים, אסטרטגית השינוי ומנגנוני התמודדות.
3,696 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67225
תיאור תהליך שינוי ארגוני כולל ניתוח שוק וזיהוי גורמי השינוי, הערכות לשינוי, זיהוי גורמי התנגדות והתמדדות איתם ועוד.
3,976 מילים (כ-12 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100