היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 20229
סקירת התיאוריה הסוציאליסטית המדעית והערבית, המשנה הכלכלית והתייחסות ללאומיות, סוציאליזם וחירות.
2,795 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 64672
בחינת השוני בין הסוציאליזם הנאצריסטי לבין הסוציאליזם המרכסיסטי הקלאסי.
7,799 מילים (כ-24 עמ'), 32 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20800
סקירת ההבדלים בין הסוציאליזם הערבי לבין הסוציאליזם הסובייטי, סקירת יחס הסובייטים אל הסוציאליסטים הערביים ועוד.
3,829 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20799
סקירת ראשית הסוציאליזם במזרח התיכון, קווי היסוד של הסוציאליזם הערבי, השווה והשונה והתנגדות המוסלמים הקיצוניים לנאצר ולמדיניותו.
3,483 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61599
עבודה שמטרתה לסקור את התקופה בין השנים 1945-1922 באשר ליחסו של הפשיזם האיטלקי בשאלת היהודים ואנטישמיות.
9,376 מילים (כ-29 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 31889
סקירת התאוריות, ההבדלים בין פרטיקולרי ואוניברסלי, אוטופיה ומימושה, תיאוריות אודות חברה ומדינה.
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 5 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 21310
הגדרת המושגים תוך התייחסות לנקודת המפגש בין שתי תנועות אלו במאה ה-19 בצרפת, בעית האשה במעגל העבודה ושיחרורה.
3,832 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10446
המצב הפוליטי חברתי תרבותי בצרפת במאה ה19-, הבעיות הפמיניסטיות ובדיקת שחרור האישה כחלק משחרור מעמד הפועלים.
2,470 מילים (כ-7.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70643
הצגת הוויכוח סביב מתווה - הגישה החופשנית מול גישת הסוציאליזם.
5,164 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 249.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11