היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 69648
כיצד מושפעים ביצועי הפירמה מהרכב וגודל הדירקטוריון - בדיקה על מדגם של 45 חברות.
4,114 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62260
סקירת מחקרים.
3,858 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70612
בחינה אמפירית של השאלה אמפירי, האם אכן תהליך האיחוד מיטיב עם הרשויות, בהשוואה לרשויות שלא עברו תהליך איחוד.
8,839 מילים (כ-27 עמ'), 15 מקורות, 599.95 ₪
עבודה מס' 69484
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים על קבוצה של 100 משתתפים.
5,120 מילים (כ-16 עמ'), 40 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 60977
מורכבות העניין הדמוגרפי בירדן - הרכבה של האוכלוסייה בירדן, גודלה, שינויים שעברה לאור אירועים היסטוריים ואחרים, בעיות, מגמות ושינויים.
4,701 מילים (כ-14.5 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67393
התפתחותה של העיר פתח תקווה החל מהיותה מושבה ולאחר מכן התפתחות השכונות והאוכלוסייה עד להפיכתה לעיר החמישית בגודלה בישראל.
6,533 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65975
בדיקת הקשר בין גודל השטח הלבן המופיע בקיסוס החורש המגוון לבין החשיפה הישירה לאור השמש.
1,510 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 95.95 ₪
עבודה מס' 63260
הקשר בין שכר המנהלים לבין גודל חברותיהם והתוצאות העסקיות שלהן.
8,216 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69915
בחינת שלושה גורמים: הגלובליזציה, מנכ"ל שהוא הבעלים, וגודל החברה.
5,910 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16