היישום אינו מחובר לאינטרנט

שילוב מחשב בהוראת המדעים

עבודה מס' 061404

מחיר: 120.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תכנית לימודים בנושא התאמת בעלי חיים לסביבתם תוך שימוש במחשב.

3,592 מילים ,8 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

האדם נבדל משאר בעלי החיים בשני תחומים בולטים: האחד הוא תופעת סיגול הסביבה לצרכיו במקביל להסתגלות אל אותה סביבה, והשני הוא התרחבותם של קשרי גומלין חברתיים.
אצל בעלי חיים התפתחו במשך מאות אלפי שנים שינויים גופניים או התנהגותיים שונים, שאיפשרו להם להתאים עצמם לסביבת חייהם ולשרוד בה.

בעבודה ישנה סקירה של היתרונות והחסרונות לשילוב מחשב באמצעות מחשב. בעבודה מצורפות מספר פעילויות במדעים בנושא - התאמת בעלי חיים לסביבתם. לחלק מהמשימות מצורף נספח אשר מטרתו להדריך ולכוון לעבודה באמצעות מחשב. המשימות משלבות עבודה בוורד, באקסל ובאינטרנט.

אוכלוסית היעד
תלמידי כתה ו'

הנושא:
קשרי קיום- התאמת בעלי חיים לסביבת והקשר של בעל החיים לסביבתו.

מטרות:
1. התלמיד יכיר בעלי חיים החיים בסביבה מדברית מתוך דפי מידע שינתנו לו יבחין במאפייני ההתנהגות והמבנה שלהם ויארגן את הממצאים בטבלה בוורד.
2. התלמיד ידע כי הטמפ' בסביבה מדברית גבוהות יותר מהטמפ' במרכז הארץ ,יערוך גרף באקסל וינתח אותו.
3. התלמיד יפגוש מקורות מידע ממוחשבים בנושא התאמת בעלי חיים לסביבתם, יבחר מידע רלוונטי לעבודתו, ידפיס אותו ויארגן אותו בטבלה.
4. התלמיד יבצע פעילויות וירטואליות בנושא התאמת בעלי חיים לסביבתם.

מיקום הלמידה בתוכנית הלמידה
הנושא הוא חלק מתוכנית הלמידה של מב"ט הנלמדת בכתות ה'-ו' בנושא אקולוגיה - יחסי הגומלין בין יצורים חיים לסביבתם

תוכן עניינים:
פרק 1
1.1 מבוא
1.2 הרקע הפגדוגי
1.3 רקע תאורטי
פרק 2
2.1 פעילויות מתוקשבות
2.2 שיקולים דידקטיים
2.3 דוגמא לביצוע פעילות
פרק 3
3.1 מדריך למורה
3.2 מחוון
3.3 הציוד הדרוש לביצוע היח'
פרק 4
מדריך לתלמיד
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

לוין תמר, (1995 )"תוכניות לימודים בעידן הטכנולוגי", בתוך חן ד. (עורך) "החינוך לקראת המאה ה21- , תל אביב, רמות.
סלומון, גבריאל. (2000) טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע, הוצ' זמורה, תל אביב.
מברך זמירה(1996), המחשב בבית הספר הוצאת שוקן ,תל אביב.
הולבורסון , מייקל(1998) המדריך השלם MICROSOFT OFFICE הוצ' פוקס,רמת גן.
ד"ר עוזי מלמד (2001 )להחזיר את השד לבקבוק מיהו השד ומיהו הבקבוק מתוך: "מחשבים בחינוך" גיליון 34.
שיידלינגר, ז,(1991) שלום אדוני המורה: המחשב ועתיד מערכת החינוך.. CP מדיה, אפריל, עמ 60-61
AGER RICHARD, INFORMATION AND OMMUINICATIONS TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOLS .DAVID FULTON, LONDON.
HARRISON M., COORDINATING INFORMATION TECHNOLOGY ACROSS THE RIMARY SCHOOL, LONDON, FALMER PRESS.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שילוב מחשב בהוראת המדעים", סמינריון אודות "שילוב מחשב בהוראת המדעים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.