היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין ידע במחשבים ובין הישגים בשיעור משולב מחשב

עבודה מס' 064626

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם לימוד תורה שבעל פה יכול להיעשות ביתר קלות ע"י מחשב כאשר התלמידים מכירים את הפעלתו ואת דרך פעולתו.

5,466 מילים ,14 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו היא לבחון את הקשר בין ידע מוקדם במחשבים לבין הצלחה בלימוד תורה שבעל פה באמצעות המחשב. תכלית העבודה היא להעריך האם לימוד תורה שבעל פה יכול להיעשות ביתר קלות ע"י מחשב כאשר התלמידים מכירים את הפעלתו ואת דרך פעולתו.
ההמצאה הגדולה של המאה הנוכחית היא ללא ספק המחשב. אין אנו יכולים לתאר את חיינו כיום ללא המחשבים: בשטח הניהול, החינוך, התעשיה, הביטחון ועוד. כמעט בכל בית בימנו יש מחשב אישי ובתי התוכנה בארץ שוקדים יומם וליל על פיתוח תוכניות אשר תספקנה את כלל המשתמשים: מנהלים, עובדי חשבונאות, בקרים, תמלילנים ועוד.
כל מערכת שאינה מתקדמת הינה נסוגה אחור. המדובר הוא במערכות כלכליות, תעשיתיות, ארגוניות וכן אי במערכות חינוכיות,שם משולבים אובייקטים ניהוליים עם אובייקטים פדגוגיים חינוכיים. החינוך בעם היהודי היה מאז ומתמיד בראש כל דאגותיו.אי לכך,אך טבעי הוא הדבר כי מערכת החינוך בישראל היא מערכת אשר מתפתחת במהירות כמערכת יעילה להפליא, המסוגלת לתת מענה לכל בעיה.
מערכת החינוך בשנות התשעים של המאה הקודמת התפתחה לא פחות משאר העשורים מאז קום המדינה: הורחבו כיתות, פותחו שיטות ניהול וחינוך שונות וכן הוכנסו עזרי לימוד חדשניים אשר הקלו את מלאכתו של המורה. אי לכך אך טבעי הוא הדבר כי גם צד המיחשוב לא יהיה "מקופח" ויזכה לאהדה מצד העוסקים במלאכה. אחד החידושים הגדולים ביותר היה הכנסת מחשב לכיתות הלימוד ולימוד בעזרת מחשבים. המחשבים עוזרים כיום ללימוד כמעט בכל התחומים ופותחו תוכניות לימודים המותאמות למחשב.

מערך מחקר מבוסס על הגישה הכמותית, ביצוע המחקר יהיה מתאמי, סוג המחקר שניבחר הנו מחקר תיאורי (מחקר שדה).
אוכלוסיית המחקר תתבסס על תלמידי בית ספר
כלי המידע שישמש את המחקר הספציפי הנו סקר המורכב משאלון מובנה המתאים לנושא המחקר.

ראשי פרקים
1. מבוא והצגת הנושא
1.1 מטרת העבודה
1.2 הצגת הנושא
2 הוראת לימודי משנה
2.1 תכני לימוד המשנה
2.2 תוכנית תל"י
3 לימוד משנה באמצעות מחשב
3.1 המחשב ככלי בתהליכי הוראה ולמידה
3.2 היחודיות של לימודי משנה באמצעות מחשב
4 לימוד בעזרת מחשבים\אינטרנט
4.1 תוכניות לימוד באינטנרט
4.2 סגי מאגרי המידע
5 הישגים לימודיים
5.1 הגדרת הישגים לימודיים
5.2 מהם השגים לימודיים
6 שיטת המחקר
6.1 מערך המחקר
6.2 המדגם
6.3 כלי המחקר
6.4 משתני המחקר
6.5 שיטת הניתוח
6.6 מגבלות המחקר
7 תוצאות ודיון
8 סיכום
9 ביבליוגרפיה
נספח- דוגמת השאלון

קטע מהעבודה:

המחשב הוא למעשה גולם אשר ניתן לעשות בו כרצוננו. אנו יכולים להשתמש בו לכל דבר, בהיותו מעבד נתונים, שומר עליהם ומסוגל להעריך את פעולות הזולת, הספציפיות כמובן לתוכנות הנמצאות בתוכו.
המחשב מגביר את ידע האדם, למרות שיכולת קליטת האדם לא השתנתה מימי בראשית, והמח האנושי עדיין לא התפתח באותו קצב כמו הציביליזציה (כהן משה, 1989).
DEDE (1989) טוען כי מגבירי הידע שילבו את הכח המשלים של האדם ואת המידע הטכנולוגי בשתי קטגוריות:
1.לאפשר התפתחות והתמקצעות.
2.חשיפה גדולה מידי לאמצעי התקשורת.

מקורות:

R Square
0.499939
Adjusted R Square
4.806194
Standard Error
50
Observations
ANOVA
Significance F
F
MS
SS
df
 
0.001322
6.443125
148.833
1339.497
9
Regression
23.0995
923.9801
40
Residual
 
 
 
2263.477
49
Total
Lower 95%
P-value
t Stat
Standard Error
Coefficients
 
13.18485
0.00014
4.212309
6.017089
25.34584
Intercept
-0.35222
0.132878
1.534099
0.723279
1.109582
שאלה 1
-0.80402
0.474722
0.721625
0.618738
0.446497
שאלה 2
-0.23309
0.093039
1.720667
0.775905
1.335074
שאלה 3
-0.06362
0.059795
1.937281
0.759235
1.470851
שאלה 4
0.030631
0.045572
2.063735
0.718012
1.481786
שאלה 5
0.21495
0.023365
2.357737
0.638474
1.505353
שאלה 6
0.254531
0.020954
2.403721
0.665185
1.59892
שאלה 7
-0.4354
0.171944
1.390903
0.690917
0.960999
שאלה 8
0.815467
0.003059
3.153213
0.72029
2.271226
שאלה 9
מובהקות F = 0.00132 וקטנה מ- 0.05 ולכן כל המשוואה מובהקות- דבר המראה כי יש השפעה של המשתנים המסבירים על המוסבר.
המשתנים שהיו מובהקים בהשפעתם היו שאלה 5 (T= 0.0045), שאלה 6 (T= 0.023) שאלה 7 (T= 0.02) שאלה 9 (T= 0.003).
כלומר התשובות המובהקות הן "יודעת לשחק", "יודעת להוריד משחקים למחשב", "יודעת לגלוש באינטרנט", "יודעת לשלוח דואר אלקטרוני", כאשר העוצמה החזקה ביותר היא לשאלה 9 שהמקדם שלה הוא 2.27. כלומר ניתן להסיק כי ידע במחשבים עוזר בלימודים.
סיכום
עבודה זו עסקה בעזרת המחשב ללימוד בבית הספר ובתחום הצר של התושב"ע.
המחשב הוא כלי פתוח, שלעיל נסקרו יתרונותיו. הכלים הפתוחים משמשים ליצירת ביטויים בסוגי תווך שונים של תקשורת: תמליל, גרפיקה, צליל וכד'. הם כלי כתיבה במשמעות הרחבה של המונח "כתיבה". ברגע שמעירים בעצם החשיבות של תרומת התלמיד לתהליך הלמידה באמצעות השימוש בנתוניה צריך גם להכיר בחשיבות תרומתו בכל ההיבטים
של הלמידה: בקבלת המידע, הצפנתו ועיבודו, כלומר בתיעוד החומר. בארץ נערכו עד עתה מחקרים ספורים בלבד, לבחינת ההשפעות של הוראה באמצעות מחשב על הישגי תלמידים, ועל פתרון הבעיות שהמערכת החינוכית מציבה בפניהם. רוב המחקרים בארץ בוצעו בבתי הספר היסודיים ובחנו פרויקטים מיוחדים שפותחו להוראה בסיוע המחשב, הכשירו
את המורים בהשתלמויות מכוונות להפעלת התוכניות הללו והפעלת התוכנית בוצעה באותם בתי ספר שהיו בקשרי השתלמות עם מפתחי הפרויקט.
כמו כן נסקרה החשיבות של לימוד תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא אחד המקצועות המסובכים להוראה בשל הקושי הבסיסי בהבנת החומר, ובשל הקושי בהוראתו. משרד החינוך הפיץ מספר חוזרים המקנים כלים למורים מה ללמד וכיצד.
השערת המחקר היתה כי יש קשר בין ידע מוקדם במחשבים לבין צלחה בלימודים בעזרת מחשב. לעיל נערך מחקר על 60 תלמידים, שחלק מהם משתמש מחשב וחלק מהם לא- והיווה כעין קבוצת ביקורת. המורה סיפקה לעורכת המחקר את הציונים של התלמידים במקצוע בתורה שבעל פה ונערכה התאמה של לתשובות התלמידים לגבי שימוש וידע במחשבים מול
ציונים אלו. היד במחשבים שנשאל כלל שימוש בתוכנת דואר אלקטרוני, יכולת הדפה, יכולת שוטטות וגלישה ברשת, ניסיון בהקלדה ובהורדת תוכנות.
לפי ממצאים המחקר יש קשר בין ההתמצאות במחשבים לבין הצלחה בלימוד בעזרת מחשב, דבר המוכיח את החשיבות של השימוש במחשבים בימנו. אומנם מחשב עולה כסף רב ולא כל משפחה יכולה לרכוש מחשב, ולכן, לדעתי, על הממשלה לסבסד מחשב בסיסי לכל משפחה נטולת יכולת.
ביבליוגרפיה
אביב ראובן, "הוראה מרחוק בסיוע תקשוב: הלכה ומעשה", מחשבים בחינוך, אוקטובר 1993
אגרנטי-חנוכה, ל. קשר בין פעילות מילולית-לימודית והישגים לימודים, עבודת מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 1988
אקרמן, ז. הישגים לימודיים אצל ילדים, עבודת מ.א. אוניברסיטת תל-אביב, 1989
דיוויס ד., מחקר תצפיות בחדרי מחשבים בבתי הספר, מעשה חושב, בית הספר לחינוך ירושלים, תשמ"ט.
זהבי א. ושמש ג., "שיתוף המורה בשיעור מבוסס מחשבים מחשבים בחינוך, אוקטובר 1996
כהן משה אלחנני י, "יצירת סביבות למידה פונקציונליות באמצעות מחשב", מגמות, יוני 1989.
מבורך ז. וחטיבה נ'. (עורכות), המחשב בבית הספר, ירושלים: שוקן, 1997.
מיכלוביץ ר., לויטה א., (1994), שילוב המחשב בתוכנית העבודה בגן הילדים, תל-אביב: משרד החינוך והתרבות.
מינקוביץ, א. דיוויס, ד. ובאשי י. הערכת הישגים הלימודיים והחינוכיים של בית הספר היסודי בישראל, בית הספר לחינוך האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1987
קלרמן אביחי "הוראת לימודי היהדות באמצעות מחשב" דעת יז תשס"ג. http://www.daat.ac.il/DAAT/chinuch/tehnologya/kelerman1-2.htm
רייס רנה, ישומי מחשב בהוראה, עבודת מ.א.,אוניברסיטת ת"א, יולי 1990.
רפופורט נעמי, מחשבים בחינוך: סקירה היסטורית, האוניברסיטה העיברית, בית הספר לאומנות וארכיונאות, 1987.
שפירא ר., הכנסת מחשבים למערכת החינוך, דו"ח מחקר, מרץ 1990.
DEDE C., (1989), "THE EVALUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY: IMPLICATION FOR CURRICULUM", EDUCATIONAL LEADERSHIP, VOL 47, 1, PP. 23-26.
נספח- דוגמת השאלון
תלמיד יקר!!
לפניך שאלות בנושא מחשבים. הנך מתבקש לענות עליהם. אין תשובה נכונה או לא נכונה, והשאלון לא יקבע מאומה לצרכי ציון.
האם יש לך מחשב בבית?
באיזו מידה את?
1
2
3
4
5
כלל לא
במידה מועטה
במיה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
מתמצאת במחשבים
ידעת להקליד במחשב
יודעת לשמור קבצים
יודעת להדפיס קבצים במדפסת
יודעת לשחק
יודעת להוריד משחקים למחשב
יודעת לגלוש באינטרנט
יודעת להתחבר לאינטנרט
יודעת לשלוח דואר אלקטרוני
תודה על שיתוף הפעולה!!
3

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין ידע במחשבים ובין הישגים בשיעור משולב מחשב", סמינריון אודות "הקשר בין ידע במחשבים ובין הישגים בשיעור משולב מחשב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.