היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין רמת ניהול הידע של חברת סאיטקס לבין רצון העובדים לשמירה על הידע

עבודה מס' 060590

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ניהול הידע בחברה, באמצעות שאלונים שחולקו לעובדים.

10,146 מילים ,30 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בבעיה בפניה נמצאים ארגונים רבים: ניהול הידע, שימוש בו, אחזורו.
ידע הוא מכלול המיומנויות, היכולות והמומחיות של עובדי החברה (מילון פונטנה למחשבה מודרנית).
הידע אינו מוחשי. לא ניתן לראות אותו ולא ניתן לגעת בו אך הוא יכול להפוך את הארגון לארגון עשיר. ידע מייצר הכנסה וככל שהידע ינוהל וינוצל כראוי הן הכנסות והרווחים צפויים לגדול. לכן כל ארגון מוכן לשלם על ידע, והדבר מתבטא היטב במחירי השוק של החברות השונות.
בעידן שבו אורך חיי המוצר הולך ומתקצר, והדרך לייצר הכנסות רווחיות הוא בפיתוח מואץ של מוצרים ושירותים חדשים, גובר הצורך בניהול, פיתוח וגיבוש הידע הקיים בארגון. כלומר הצלחתו של ארגון תלויה במידה רבה ביכולתו להעביר את הידע הגלום בו בין כל חלקיו ומרכיביו, מבלי להמציאו בכל פעם מחדש. יתרה על כך, אופייה הסוער של הסביבה העסקית נתונה לתהפוכות ושינויים רבים הופך את ההתחדשות למשימתו העיקרית של כל ארגון. תהליכים דינמיים אלו, מעלים את החשיבות הרבה הגלומה בשימור הידע הקיים- מחד, ופיתוחו מאידך. מכאן ניתן לראות כי בעידן של תחרות הולכת וגוברת, עולה החשיבות במדידה והערכה של נכסי הידע הפזורים בארגון, ככלי מרכזי להשגת יתרון יחסי בסביבה העסקית.
העבודה בוחנת את מערך הידע בחברת סאיטקס, והתייחסות העובדים כלפיו. לחברה מערך מחקר ופיתוח מתקדם ביותר, אולם למרות זאת נטען מספר פעמים כי החברה אינה יודעת לשמר את הידע- הן מבחינת דליפתו החוצה ע"י עובדים והן מבחינת מידורו הפנימי בתוך החברה- על מנת שכל אחד יוכל להשתמש בו במהירות.
בעיה זו מפריעה למהלך העבודה היעיל והתקין. העובדים מעונינים מאוד לשנות את המצב הקיים היות והם מרגישים כי ניתן לשפר את אפקטיביות העבודה ללא מאמץ מיוחד- פשוט יש לשמר את הידע בצורה טובה.

אחת ההשערות היא כי ניהול הידע בחברה לקוי.
מטרת המחקר היא לבדוק:
1. האם קיים קשר בין מידת שמירת הידע לבין שביעות הרצון של העובדים מדרך ניהולו.
2. האם קיים קשר בין מידת שמירת הידע לבין רצון עובדי החברה לחזק את נושא הידע בארגון.
3. באיזו מידה העובדים מעונינים לתרום לנושא שמירת הידע ולתת מהידע שלהם לטובת הכלל.
4. האם יש קשר בין הותק, וההשכלה לרצון לשמור על הידע.

כלי המחקר הוא שאלון לעובדי החברה ולמנהליה. השאלון נלקח משאלון דומה שחולק בתעשייה האווירית בשנת 1988 ובודק את ניהול הידע.

ראשי פרקים:
1. תקציר
2. מבוא
2.1 מטרת העבודה
2.2 הצגת הנושא
2.3 תאור החברה
2.4 הבעיה העסקית
3. סקירת הספרות
3.1 מידת שמירת הידע בחברה
3.2 אסטרטגיה של ניהול הידע ב"סאיטקס"
3.3 תרבות התחקיר ושמירת הידע
3.4 שימור ידע והנחלתו
3.5 יצירת ידע חדש
3.6 מערכות המידע בארגון
3.7 רצון העובדים לשמור על הידע
3.8 תפיסת חשיבות הידע אצל העובדים
3.9 הצעות העובדים ליצירת ידע חדש
3.10 השערות המחקר
4. שיטת המחקר
4.1 אוכלוסייה
4.2 המדגם
4.3 כלי המחקר
4.4 הגדרות נומינליות של משתני המחקר
4.5 מגבלות המחקר
5. ממצאים
5.1 תפיסת רמת ניהול הידע
5.2 רצון העובדים לניהול הידע :
5.3 מתאמים בין המאפיינים האישיים לבין תשובות התוכן
6. דיון
7. סיכום העבודה והמלצות
7.1 עיקרי המסקנות
7.2 עיקרי ההמלצות
7.3 המלצות למחקרים עתידיים
ביבליוגרפיה
שאלון

מקורות:

מרי א., (1995), "המדע החדש ודפוסי הניהול", ניהול: בטאון המנהלים בישראל, 102, עמודים 8-6.
סמואל י. (1995), ארגונים ,מאפיינים, מבנים ותהליכים, ת"א.
סמואל י. (1995), ארגונים-מאפיינים ותהליכים, תל-אביב, מהדורה שישית.
פשר ע., (1999), מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל- הוצאת ד"ר עדנה פשר ושות' יועצים לניהול, הרצליה.
פלד י., (1995), "הפרדוקס ככלי לביקורת ממוחשבת", גלובס, 12.10.1995.
רבינוביץ ד (1993)., "מודל להערכת יחידת ענ"א", בטאון איגוד מבקרי ענ"א, יוני 1993.
רוטמן י., (1977), "ביקורת מערכות ממוחשבות ע"י רואי חשבון שאינם אנשי ענ"א, רואה החשבון, 9-10, יולי יוני.
שיים י. (1993), "ביקורת ענ"א במהלך הסבה של מערכות הפעלה", בטאון איגוד מבקרי ענ"א, מרץ.
שור ח., (1993), "בעיות מערכת ובעיות תפעול", T.Q.M, אוגוסט.
HAVES DAVID, (1996), THE INTELLECTUAL PROPERTY AUDIT: ACQURING AND PROTECTING TECHNOLOGY, NEW-YORK.
KIPNIS D, ET AL, (1980), "INTRA ORGANIZATIONAL INFLUENCE TACTICS: EXPLORATIONS IN GETTINGONES WAY", JOURNAL OF APPLICED PSYCHOLOGY, VOL 65, PP.440-452.
LAUNDON J.P., LAUNDON K.C.(1997), ESSENTIAL OF MANAGMENT INFORMATION SYSTEM, 2ND EDITION, PRENTICE HALL.
LAUNDON J.P., LAUNDON K.C. (1996), BUISINASS OF INFORMATION SYSTEM, 2ND EDITION, PRENTICE HALL.
HENEMAN, H.G. (1985). "PAY SATISFACTION. IN ROWLAND KM. FERRIS GR, (EDS.), RESEARCH IN PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, 3, 115-139. GREENWICH, CT: JAI PRESS.
MAJOR, B. (1994). FROM SOCIAL INEQUALITY TO PERSONAL ENTITLEMENT: THE ROLE OF SOCIAL COMPARISONS, LEGITIMACY APPRAISALS, AND GROUP MEMBERSHIP. ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY, 26, 293-355.
MICELI, M.P. LANE, M.C. (1991) " ANTECEDENT OF PAY SATISFACTION: A REVIEW AND EXTENSION" IN PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. 9, EDITED BY K. ROWLAND G. FERRIS. GREENWICH, CT: JAI PRESS.
TAYLOR, G.S., VEST, M.J. (1992). PAY COMPARISONS AND PAY SATISFACTION AMONG PUBLIC SECTOR EMPLOYEES. PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT, 21, 445-454.
RONALD E.MYRICK, (1996), AUDITING AND MAINTAINING INTELLECTUAL PROPERTY OF YOUR COMPANY, LONDON: SAGE.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין רמת ניהול הידע של חברת סאיטקס לבין רצון העובדים לשמירה על הידע", סמינריון אודות "הקשר בין רמת ניהול הידע של חברת סאיטקס לבין רצון העובדים לשמירה על הידע" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.