היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64680
תאור הרפואה המסורתית של הבדואים מול החדירה הגוברת של הרפואה הקונבנציונלית, תוך התמקדות במעמד האשה בדואית וביחסה כלפי הרפואה המסורתית.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 38 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 50412
התרבות הסינית המסורתית כפי שהיא מתבטאת ברומן "הספר והחרב".
3,993 מילים (כ-12.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41286
האנתרופולוגיה הרפואית, הרפואה המסורתית הבדווית וקברי הקדושים.
4,551 מילים (כ-14 עמ'), 19 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68165
ניתוח שני נאומים של הנשיא - לפני ואחרי יציאת ארה"ב למלחמה בעירק.
8,010 מילים (כ-24.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50736
סקירה תיאורטית ובחינת מרכיבי התקשורת הריטואלית בכלל והיהודית בפרט.
5,703 מילים (כ-17.5 עמ'), 21 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 63573
5,242 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50986
הגורמים להצלחתה ולנפילתה של השושלת, תרומתה לסין והשונה והדומה ביחסם של הסיונג-נו וווי הצפונית לסינים.
1,682 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 41164
הרקע החברתי של מעמד זה, המשבר של מעמד הביניים הישן ושל עובדי הצווארון הלבן, התזה המסורתית והמשיכה הנאצית.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 31877
מאפיני החלום, התפיסות המסורתית של החלום, סטריאוטיפ החלום, מיקרוגנזה ומאמץ מנטלי, כולל סקירת מחקרים.
4,780 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100