היישום אינו מחובר לאינטרנט

התקשורת הריטואלית של הדת היהודית המסורתית

עבודה מס' 050736

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ובחינת מרכיבי התקשורת הריטואלית בכלל והיהודית בפרט.

5,703 מילים ,21 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

המונח תקשורת בהגדרתו הבסיסית מדבר על תהליך שבו בני אדם מעבירים זה אל זה מסרים בעלי משמעות משותפת, לכל הצדדים הנוטלים חלק בתהליך1. תוכנם של המסרים יכול להיות מידע, דעות, רעיונות, תחושות, רגשות ובעצם כל מה שמשרת את מטרות קשרי הגומלין בין השותפים לתהליך התקשורת. מודל בסיסי זה מניח תהליך המתנהל בין בני אדם, אף כי כפי שנראה, המסר עשוי להישלח גם על ידי חפצים או מכשירים מסוימים, כמו: דגל, שופר וכו'. כלומר, במקרים רבים, מקורו של המסר אינו אדם מסוים או קבוצה כמו: מפלגה, ממשלה או עיתון, אלא כל מוצר תרבותי שהוא כגון: בניין, מצעד צבאי, חג דתי, גדר המפרידה בין בית לבית וכו'. כל אלה טעונים משמעויות חברתיות ולפיכך הינם מקורות תקשורתיים וחלק ממערכת התקשורת החברתית. מכאן, שמערכת התקשורת החברתית משקפת את מערכת היחסים בחברה ואינה אלא תדמיתו של המבנה החברתי.

בהמשך לקו מחשבה זה, אפשר לראות כיצד לאורך התפתחות ההיסטוריה האנושית, ניתן למצוא מבנים חברתיים שונים לצד מבנים תקשורתיים מסוימים המתאימים להם. שהרי, לפני התפתחותה של תקשורת ההמונים ניתן לזהות מאפיינים חברתיים שונים לחלוטין, מאלה שנרקמו אחריה. כמו למשל, היחלשותם של מנגנוני
התיווך המסורתיים בחברה, התמעטות היחסים והתאים החברתיים הראשוניים וריכוז היחסים החברתיים במישור הכלל ארצי. אלה הם חלק ממאפייניה של חברת ההמונים אשר הכשירו את הקרקע לצמיחתה של תקשורת ההמונים, שתפסה מקום חיוני במרקם החברתי החדש על חשבון צורות תקשורת חלופיות קודמות2. נראה, שעל אף מרכזיותה של תקשורת ההמונים בימינו, בעבר נשענו מסגרות חברתיות על תהליכי תקשורת שונים ממנה.

מאמר זה יתמקד בתקשורת ריטואלית ודת בכלל ובתקשורת הריטואלית של הדת היהודית המסורתית בפרט. לצורך כך נעסוק בנושאים הבאים: תקשורת ריטואלית - מאפיינים ותפקידים; ריטואליות ודת; ריטואליות בדת היהודית ולבסוף התייחסות יישומית למימד הריטואלי ביהדות.
------------------------------------------------------------------------------
1. שמואל, לימן וילציג. המדריך השימושי לתקשורת. (תל אביב: הוצאת ועדים, 1994), ע' .18
2. דן, כספי. תקשורת המונים, כרך א'. (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993), עמ' 62. - 69

תוכן העניינים:
מבוא
תקשורת ריטואלית
ריטואליות ודת
ריטואליות בדת המסורתית היהודית
סוגיית יחיד וחברה בדת היהודית
הברית בין עם ישראל לאלוקיו כיסוד התרבות הריטואלית היהודית
החוויה המשותפת: אחידות החוויה הדתית כקושרת בין הפרטים
המצוות המעשיות ותפקידם הריטואלי
המימד הטקסי של לוח השנה: שבת ומועדים
בית הכנסת - מוסד קומוניקטיבי מאחד
מעמדים ציבוריים ביהדות
אחידות נוסח התפילה ומשמעותו כגורם מלכד
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלעזר, דניאל, י. "המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו", עם ועדה. ירושלים: הוצאת ראובן, 1991.
אלעזר, דניאל, י. "הקהילה מראשיתה עד סוף העידן המודרני", עם ועדה. ירושלים: הוצאת ראובן, 1991.
ביוור, פירס. לקסיקון דביר. ערך: טקסים דתיים. תל אביב: הוצאת דביר, 1990.
ברט, אהרן. דורנו מול שאלות הנצח. ירושלים: הסוכנות היהודית, 1959.
דוייטש, עקיבא. "יחיד וציבור - סימפוזיון", חברה והיסטוריה - הכינוס השנתי למחשבת היהדות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, 1980.
דישון, דוד. "תרבות המחלוקת בישראל", פלורליזם באספקלריה של היהדות. תל אביב: שוקן, 1984.
ירבלובסקי, צבי. (עורך). לקסיקון לדתות בנות זמנינו, ערך: "הדת היהודית". ירושלים: כתר, 1992.
כספי, דן. תקשורת המונים, כרך א'. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993.
ליבמן, צ'ארלס, (ישעיהו). "לקראת חקר הדת העממית בישראל", מגמות כ"ב. ירושלים: מכון הנרייטה סולד, 1977.
לימן וילציג, שמואל. המדריך השימושי לתקשורת. תל אביב: הוצאת ועדים, 1994.
ספראי, שמואל. בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, 1981.
פישר, שלמה. "רשות הרבים, פרהסיה ושוק", סטודיו.
פלק, זאב. "יחיד וציבור במחשבת ישראל", חברה והיסטוריה - הכינוס השנתי למחשבת היהדות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, 1980.
צולמן, נתן. הגות והשקפה ביהדות. פתח תקווה: המחבר, 1988.
רפל, דב. טעמי המצוות. ירושלים: ביתן הספר, 1947.
שוורץ, יואל. (עורך). היחיד והחברה. ירושלים: הוצאת גבול ראשונים, 1993.
שליט, דניאל. תל אביב: ישראל תואי, 1995, שיחות פנים.
שליט, דניאל. למען אחי ורעי קובץ מאמרים מקורות ותגובות. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, 1996.
שליט, דניאל. טעמי המצוות בימינו. ירושלים: הוצאת אמנה, 1960.
Doty, William, G. Mythography: The Study Of Myths And Rituals, Alabama: The University Of Alabama Press, 1986
Douglas, M. Natural Symbols. New York: Pantheon Books, 1970.

תגים:

לכידות · יהדות · טקסים · טכסים · סמלים · דגל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התקשורת הריטואלית של הדת היהודית המסורתית", סמינריון אודות "התקשורת הריטואלית של הדת היהודית המסורתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.