היישום אינו מחובר לאינטרנט

השינויים בזיקת הפרט והמשפחה היהודים לחיי הקהילה היהודית בארצות הברית

עבודה מס' 063433

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השינויים שחלו במבנה המשפחה היהודית בארה"ב והשפעתם על הירידה המובחנת של הפרט והמשפחה היהודים לחיי הקהילה היהודית.

7,760 מילים ,20 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

במשך שנים רבות התקיימה המשפחה היהודית המסורתית בארצות הברית כמעט מבלי שהתחוללו בה שינויים מהותיים. המשפחה היהודית המסורתית האמריקנית אופיינה במבנה של משפחה גרעינית, כלומר היא היתה מורכבת לרוב משני הורים הנשואים אחד לשני, ולזוג היו שני ילדים ואף יותר. בנוסף לכך, התקיימה בה מידה גדולה של שמירת מסורת יהודית. לרוב, חלוקת התפקידים בין ההורים במשפחה זו הייתה מאוד ברורה. האב דאג לפרנסת המשפחה, והאם דאגה בעיקר לטיפול בבית ולגידול הילדים. כמו כן, לאורך שנים רבות ערכי המשפחה המסורתיים היהודיים של קדושת הנישואין וקדושת המשפחה היו חשובים מאוד בתרבות היהודית בארצות הברית. ערך קדושת המשפחה היה חשוב במיוחד הן בהקשר של שימור התא המשפחתי, והן בהקשר של המשכיות המשפחה והבאת ילדים לעולם. אך משנות ה-70 של המאה ה-20 ואילך, עברה המשפחה היהודית האמריקנית תהליכי שינוי משמעותיים, ויש אף יאמרו מהפכניים, במבנה המסורתי הזה. תהליכי שינוי אלה כללו ירידה משמעותית בשיעור הנישואין ובמקביל עלייה בגיל הנישואין בקרב היהודים. שינוי נוסף שהתחולל היה עלייה דרמטית בשיעורי המשפחות המעורבות. בניגוד לעבר, רבים מהיהודים החלו לבוא בברית הנישואין עם בני זוג לא יהודיים. שינוי מהותי אחר, היה עלייה דרמטית בשיעור המתגרשים בקרב הזוגות היהודיים. בנוסף, חלה עלייה גדולה במספר המשפחות האלטרנטיביות, קרי, המשפחות שהן לא בעלות מבנה גרעיני (למשל משפחות חד הוריות או משפחות חד מיניות). יתר על כן, הנשים היהודיות החלו גם לצאת לשוק העבודה בשיעורים הולכים וגדלים, הן מסיבות כלכליות והן מסיבות חברתיות. ובנוסף לשינויים אלו, חלה ירידה משמעותית ברמת הילודה של האישה היהודייה.
כפי שציין 1983) Waxman), שינויים אלה החלו בשנות השבעים של המאה ה-20. הם התרחשו במסגרת השינויים הרבים שחלו בקרב המשפחה האמריקנית באוכלוסייה הכללית, ואף התנהל לגביהם דיון ציבורי נרחב בתקופה זו. דיון ציבורי זה התחולל בקרב חוקרים ואנשים שעסקו בתחומי הסוציולוגיה, עבודה סוציאלית, היסטוריה חברתית, דת ופוליטיקה, בנוגע לעתידה של המשפחה בחברה המודרנית. תהליכי שינוי אלה גרמו לדאגה רבה מאוד כבר אז בקרב הקהילה היהודית בכלל, ובקרב מנהיגי הקהילה היהודית בפרט, לגבי עתידה של המשפחה היהודית האמריקנית. דאגה זו נבעה מתפקידה המרכזי, אם לא המכריע, של המשפחה היהודית ביצירת והעברת נורמות וערכים אתנו-דתיים יהודיים. לכן אין זה צירוף מקרים כי הבית ובית הכנסת, הם שני המוסדות היחידים בחיים היהודיים שמתייחסים אליהם בספרות היהודית המסורתית כ"מקדש מעט". ולא לחינם חוברה ספרות נרחבת המתארת ומסבירה את החיברות של ילדים באמצעות המשפחה, בהיסטוריה ובמסורת היהודית.
במקביל לשינויים שהתרחשו במבנה המסורתי של המשפחה היהודית האמריקנית, חל גם שינוי גדול מאוד בזיקתה של המשפחה היהודית ושל הפרט היהודי לחיי הקהילה היהודית. השינוי הזה הוא ירידה ברורה ומובחנת במעורבות הרגשית, הדתית והפיזית של המשפחה והפרט היהודיים בחיי הקהילה היהודית.

מחקר זה ינסה לבחון האם שינויים אלה הובילו לירידה במעורבות הרגשית, הפיזית והדתית, קרי, הזיקה הכוללת- של המשפחה והפרט היהודיים לחיי הקהילה היהודית. בתחילה, אסקור את השינויים המשמעותיים שהתרחשו במאפייני המשפחה היהודית המסורתית בארצות הברית. ובמקביל לסקירת השינויים, אבחן את השפעתו של כל שינוי ושינוי על הזיקה לחיי הקהילה היהודית. לאחר מכן, אדון באופן כללי בהשפעה המצטברת של השינויים הללו על זיקת המשפחה והפרט היהודיים לחיי הקהילה היהודית. כל אלו יעשו באמצעות עיון וחקירה של מקורות משניים, קרי, מאמרים וספרים בנושא.

הערת מערכת: רוב הנתונים נלקחו מ:
http://www.myjewishlearning.com/lifecycle/AboutJewishLifecycle.htm
http://www.ujc.org/index.html

תוכן העניינים:
א) מבוא
ב) רקע היסטורי
ג) מהות השינויים במשפחה היהודית האמריקנית ואופן השפעתם על זיקת המשפחה והפרט
לחיי הקהילה היהודית
1. שינוי בשיעור הנישואין וגיל הנישואין
2. עלייה בשיעור הגירושין
3. שינוי במבנה המשפחה הגרעינית המסורתית : היווצרות סוגי משפחות אלטרנטיביות
4. עלייה בשיעור נשואי התערובת
5. יציאת הנשים היהודיות לעבודה
6. ירידה ברמת הילודה של האישה היהודייה
ד) סיכום
ה) ביבליוגרפיה

מקורות:

Ben-Asher, Moshe and Magidah Khulda Bat-Sarah. Arenot There Some Indications That the Practice of Judaism is Actually Increasing?, The National Jewish Poste-Opinion, 2000, Vol. 66, No.17, pp.1-7
Blumberg, Sherry H. The Impact of Divorce on Jewish Education , Journal of Jewish Communal Service,Vol. 70,1994, pp.188-193
Cohen, Steven M.Alternative Families in The Jewish Community: Singles, Single Parents, Childless Coples and Mixed- Married, AJC, Institute Human Relations, New-York, 1989
Cohen, Steven M. and Charles S. Liebman. American Jewish Liberalism, Public Opinion Quarterly, 1997, Vol.61 issue 3, pp. 405-43
Fishman-Barack, Sylvia. The Impact of Feminism on American Jewish Life, American Jewish Year Book, 1989
Goldstein, Sidney. The American Jewish Community , Judaism,1987, Vol.36, issue 2, pp.135-149
Hartman, Hrriet. and Moshe Hrtman. More Jewish, Less jewish: Implications for Education and Labor Force Characteristics , Sociology of Religion, summer 1996, pp.1-6
Lazerwitz, Bernard. Jewish-Christian Marriage and Converstion 1971 and 1990, Sociology of Religion, 1995, Vol. 56 issue 4, pp.433-444
Maller, Allen. Reducing the Risks of Divorce: A Responsibility of Religion Educators, Education, 1992, Vol. 87 issue 3, p. 471
Waxman, Chim. American Jews in Transition, Temple University Press Philadelphia, 1983, pp.159-183
אלמן, ישראל. יהדות אמריקה בחברה פלורליסטית , (ספריית הפועלים, 1997 ) ע"ע 411-11

תגים:

במאפייני · האמריקנית · היהודית · המשפחה · שינויים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השינויים בזיקת הפרט והמשפחה היהודים לחיי הקהילה היהודית בארצות הברית", סמינריון אודות "השינויים בזיקת הפרט והמשפחה היהודים לחיי הקהילה היהודית בארצות הברית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.