היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
חילוני
עבודה מס' 67783
בחינת השאלה האם קיימת אפליה חקיקתית של קבוצת הדתיים בישראל.
10,294 מילים (כ-31.5 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69461
דיון בוועדת נאמן ושאלת הגיור בישראל.
5,453 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 20864
האם דמותו הרוחנית יכולה לשמש כמיתוס לאומי בכל הקשור לאיחוד מחנות בין דתיים לחילוניים?
4,528 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68652
בדיקת השאלה האם הזדהות יהודית גבוהה ותפיסת ישותיות יהודית גבוהה גורמת ליהודים דתיים להעריך פחות את היהודי החילוני.
8,867 מילים (כ-27.5 עמ'), 34 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62938
סקירה כללית והצעה קצרה למחקר איכותני.
3,456 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69801
מחקר איכותני שבוצע באמצעות שאלונים מובנים.
8,224 מילים (כ-25.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62359
סקירת השילוב מהיבטים שונים.
6,322 מילים (כ-19.5 עמ'), 22 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 70588
השוואה בין גברים ונשים דתיים וחילונים - מחקר כמותי, הכולל העברת שאלונים וניתוח בתכנת SPSS.
3,213 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 21054
נסיון לבדוק יחס ערכי ומעשי של דתיים לחילוניים קרי האם ככל שאדם דתי יותר הוא יתייחס בצורה שונה לחילוני. כולל מחקר אמפירי.
5,855 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100