היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבדלים בטקס קבלת שבת בגן חילוני לעומת קבלת שבת בגן דתי

עבודה מס' 069801

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותני שבוצע באמצעות שאלונים מובנים.

8,224 מילים ,11 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

עבודה זו דנה בנושא טקס קבלת השבת בגני הילדים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ובוחנת את הפערים במאפייני הטקס בשתי המסגרות החינוכיות. יום השבת הוא נושא המוזכר רבות ביהדות ונלמד גם במסגרות החינוך השונות במטרה לחבר את הילד למסורת העם היהודי וללמדו את מורשתו. יחד עם זאת, היקף ועומק העיסוק הינו שונה במסגרות חינוך שונות כתלות בגורמים רבים כגון; מטרותיה של המסגרת החינוכית, זיקתה הדתית של המחנכת, אוכלוסיית משפחות הגן ועוד (שחק, 2007). כך לדוגמא, המטרות המנחות את הגננות בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי הינן שונות בתכליתן; בעוד שהחינוך הממלכתי מנחה את הגננות ללמד את תולדות העם היהודי והמסורת היהודית, לחנך אדם לכבד את הוריו, משפחתו ומורשתו, הרי שהתוכנית בגן הממלכתי-דתי עומדת בראש ובראשונה על קידום ערכי קודש וחינוך ילדי הגן לזהות יהודית ולזיקה לחיי תורה ולציונות (אמיר, 1997).
לשם עמידה על אופי ומקורם של הבדלים אלו, נבחנה השאלה האם ובאיזה מידה קיים הבדל בהדגשים, בתכנון ובניהול של טקס קבלת השבת בין גננות בחינוך הממלכתי לבין גננות בחינוך הממלכתי דתי? לצורך בדיקת השאלה נאספו ועובדו נתונים בשיטה איכותית ע"י העברת שאלונים מובנים ל-4 גננות בגנים ממלכתיים ו-4 גננות בגנים ממלכתיים-דתיים. הממצאים העיקריים העלו כי קיימים הבדלים מרכזיים באופן תכנון וניהול טקס קבלת השבת אשר השתקפו בעיקר מתכני הטקס שכלל שירי קודש וסיפורי שבת בגן הממלכתי-דתי. בנוסף לכך, נמצא פער המתייחס לאופן ניהול הטקס ע"י גננות בחינוך הממלכתי וגננות בחינוך הממלכתי-דתי. פער זה מתקשר למידת מעורבות רבה יותר של הורי הגן בטקס קבלת השבת בגן הממלכתי-דתי. אחרונה, נמצאו פערים בהדגשים שמעניקות הגננות לנושא קבלת השבת, בעוד שכל הגננות השייכות לגן הממלכתי-דתי תיארו אווירה מיוחדת וחגיגית המאפיינת את יום השישי בכלל ואת טקס קבלת השבת בפרט, רק מיעוט מהגננות בחינוך הממלכתי תיארו את האווירה ביום שישי ובמהלך טקס קבלת השבת כשונה משאר ימות השבוע. ההסברים שנתנו הגננות בשני המגזרים שופכים אור על התייחסותן לטקס קבלת השבת ומעידים על פערים בתפיסת התפקיד ובמטרות השונות המנחות אותן בעבודתן החינוכית.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
סקירת ספרות
מתודולוגיה
ממצאים
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - שאלון לגננת
נספח ב'- תשובות הגננות

קטע מהעבודה:

מהספרות המקצועית בתחום החינוך בגיל הרך עולה כי בכל הקשור להתנהגות ילדים בגנים קיימת שונות גדולה בין זרמים ופלגים באוכלוסייה. ההבדלים הקיימים בהתנהגות ילדים בגן הממלכתי ובגן הממלכתי-דתי, מסמלים גם הם הבדלים בגישות חינוכיות שונות, שמקורן בשני זרמים המחזיקים ברעיונות ואידיאולוגיה שונה; הזרם החילוני- ממלכתי מייצג את קבוצת הרוב ואילו הזרם העצמאי-חרדי מסמל את קבוצת המיעוט (שחק, 2007).

תגים:

גן ילדים · יהדות · חינוך דתי · איכותני · ראיונות · שאלון מובנה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבדלים בטקס קבלת שבת בגן חילוני לעומת קבלת שבת בגן דתי", סמינריון אודות "הבדלים בטקס קבלת שבת בגן חילוני לעומת קבלת שבת בגן דתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.