היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70616
האם יימצאו הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית בהשוואה להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה, כך שילדים יתנהגו באופן מוסרי יותר בגן מאשר בבית.
8,166 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 64175
חקר מקרה בגן ילדים ממלכתי אליו נרשמו ילדים דתיים.
12,433 מילים (כ-38.5 עמ'), 78 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 69801
מחקר איכותני שבוצע באמצעות שאלונים מובנים.
8,224 מילים (כ-25.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67466
מחקר זה בודק, באמצעות תצפיות, ניתוח תוכן של תמונות ומסמכים בגן וראיונות עם הגננות ועם הורים של הילדים - האם באים לידי ביטוי הלכה למעשה בגן עקרונות השיטה האנתרופוסופית.
48,161 מילים (כ-148 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66373
עבודה זו המליצה על קונספט שירות חדשני לגן החיות של לונדון, בחנה נושאים שהיו חשובים בעיני המבקרים וכן את רמת ביצועם על ידי גן החיות.
5,568 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67737
איתור הבעיות ומציאת פתרונות עבור גן החיות של לונדון.
5,435 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66741
ניתוח המשבר בתעשיית התיירות והשפעתו על כניסת מבקרים לגן הלאומי בקיסריה.
4,388 מילים (כ-13.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50348
העבודה עוסקת באופן תיאורטי ובאופן מעשי בנושא של לימוד נושא המגנט בגן החובה. העבודה כוללת מערכי פעילות.
14,827 מילים (כ-45.5 עמ'), 28 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50349
מחקר זה מציג פעילות של הקמת "מסעדה" כאמצעי לטפח מיומנויות שונות אצל ילדי הגן.
8,652 מילים (כ-26.5 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100