היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62829
קיומו ומהותו של הדימוי של נערות בפרסומות ובחינת פרסומות מעתוני גברים נשים ונוער.
15,904 מילים (כ-49 עמ'), 22 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 67363
דימוי המלחמה בפרסומות בשנים 1967-1973
8,100 מילים (כ-25 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66914
האם חלו שינויים בדימויי הגברים בשנת 2005 לעומת 1985 בפרסומות בעיתונים "ידיעות- אחרונות" ו-"מעריב" בחודשים מאי יוני ויולי.
28,874 מילים (כ-89 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64523
האם קיים הבדל באופן הצגתם של נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בין שנות התשעים של המאה הקודמת לבין שנות האלפיים.
4,204 מילים (כ-13 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68410
העבודה מתמקדת באופן בו מוצגות נשים בפרסומות, ההשלכות על הנשים ועל החברה והדרכים האפשריות להשגת שינויים.
3,514 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67460
האופן בו מוצגות נשים בעולם הפרסום, תוך בחינה של שלוש פרסומות מודפסות למוצרי מזון.
2,275 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67472
סקירה תיאורטית וניתו של שלוש פרסומות מעיתון "לאישה".
4,685 מילים (כ-14.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68004
ניתוח של 17 פרסומות למוצרי טיפוח שהופיעו בעיתון "לאשה".
8,585 מילים (כ-26.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68349
תיאור שלוש פרסומות, תוך התייחסות למודל של בארת'.
2,126 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100