היישום אינו מחובר לאינטרנט

דימויי נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בישראל, בשנות ה- 90 ובשנות ה- 2000.

עבודה מס' 064523

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים הבדל באופן הצגתם של נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בין שנות התשעים של המאה הקודמת לבין שנות האלפיים.

4,204 מילים ,25 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

דימוי נשים בפרסומות מסחריות נבחן במחקרים רבים במספר פריזמות. מחקר זה יבחן זווית נוספת של פרסומות אלו- פרסומות העוסקות במזון- שלכאורה הינו מוצר לתועלת הציבור כולו אולם מוצג לרוב באמצעות דמות נשית מפרסמת.
הנחת העבודה היא שהנשים מפרסמות את מוצרי המזון היות והן דואגות להכנת האוכל בבית, או לפחות לאספקתו.

שאלת המחקר היא האם קיים הבדל באופן הצגתם של נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בין שנות התשעים של המאה הקודמת לבין שנות האלפיים.
מטרת העבודה היא להשוות את הפרסומות לנשים בשנות התשעים של המאה הקודמת לעומת שנות האלפיים; תכלית העבודה היא לבחון האם יש הבדלים בין הפרסומות, במה הבדלים אלו מתבטאים והאם יש לכך הסבר. בין השאר תיבחן דמות האישה, יחסה למוסד, הטקסט, ורמיזות אחרות. השוואת השוני בין הפרסומות תתייחס למספר היבטים והמחקר יערך בגישה האיכותנית- ניתוח פרסומות מעיתון "ידיעות אחרונות".
השערות המחקר הן:
1. יש קשר בין מועד הצגת הפרסומת לבין הצגת באופן הקרייריסטי בו מוצגת האישה
2. יש קשר בין מועד הצגת הפרסומות לבין הטקסט המופיע על גביה
3. יש קשר בין מועד הצגת המודעה לבין אלמנטים מיניים המוצגים בה.

החלק התיאורטי של העבודה יעסוק בדימוי הנשים במדיה בישראל, האם יש שוני באופן הצגתן במדיה, האם יש הבדלים בין דמויות נשיות לגבריות בפרסומות.


שיטת המחקר:
המחקר יתבסס על ניתוח תוכן איכותני. יאספו קטעי עיתונות ואנתח אותם עפ"י תיאוריות אקדמיות מתחום התקשורת. שיטת הניתוח בה אתמקד מבוססת על מאמרו של רועה וניר (1998). מידת הבולטות המוצגת של הדיווחים על פי המאפיינים הבאים:
1. מיקום הידיעה (בעמוד הראשון או בעמוד פנימי, בראש העמוד או בתחתיתו)
2. היקף הכיתוב
3. קיומן או היעדרן של סופרלטיבים
4. קיומם או העדרם של תצלומים בעלי רקע מיני

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה התיאוריות
סקירת הספרות
מתודולוגיה
תוצאות
סיכום
ביבליוגרפיה

*הערת מערכת: קטעי העיתונות והפרסומות המתוארות אינן מצורפות לעבודה.

מקורות:

בארת ר., "הרטוריקה של הדימוי" בתוך תרבות פופולרית פרק ה'.
בליץ א., (2003) עיתונאיות חרדיות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
גבע א., (1994) התנהגות צרכנים תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
גרוניך א., (2004) השפעת מסרים מיניים על זיכרון העבודה, אוניברסיטת דרבי.
הורניק י., (1994), ניהול הפרסום, תל אביב.
הרצוג, ח., ואחרות (1994), "מין מיגדר ופוליטיקה", הוצאת הקיבוץ המאוחד.
גלין, א., (1997). "השלכות דפוסי עבודה גמישים", נשים הכוח העולה- קידום הנשים בעבודה ניפוץ "תקרת הזכוכית". מאור, ענת (עורכת). ספרית הפועלים, תל אביב.
ויטמן, ס., (1989) "הפרסום המסחרי כמעצב סטריאוטיפים" סטודיו , 3-4: 70-74
וימן, ג., (2000) "מגדר ופרסומת: נשים וגברים בתשדירי הפרסומת הטלוויזיונית בישראל" מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , 40 (3): 466-485,
למיש, ד., (2002) "המדיה, הזונה והמדונה" פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך , 22: 84-93.
יזרעאלי ד., (1993) (עורכת) נשים במלכוד הוצאת הקיבוץ המאוחד.
הר-גד, י., (1994), מעמד האישה בתפקידי ניהול בישראל: מחקר השוואתי בין שנות ה- 60 לבין שנות ה- 80. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס למנהל עסקים.
אזמנתי-דביר מ., (1999), אפליה מינית בתגמולים ובהזדמנויות - ניתוח ברמת הארגון. חיפה: הטכניון, פקולטה להנדסת תעשייה וניהול.
נעמן ע., (1998) מלימודים לעבודה: הבדלים בין נשים וגברים בקרב בוגרי אוניברסיטת חיפה. אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה.
רות בן-ישראל (1997) שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה או"פ
Alperowicz, Cynthia (2001) Fighting TV Stereotypes. An ACT Handbook. new- York : harper
Biehal G., S (1992) D., "Attitude Toward The Ad And Brand Choice", J.O. Advertising, No. 3, Vol Xxi, 1992, Pp.19-27.
Domzal Tereza, Jerome Kernan, "Variation On The Pursuit Of Beauty: Toward A Corporal Theory Of The Body", Psychology And Marketing, 10, 1993, Pp.495-512.
Englis G.B., "Beauty Before The Eyes Of Beholders: The Cultural Encoding Of Beauty In Magazine Advertising And Music Television", J.O. Advertising, No.2, Vol Xxiii, 1994, Pp.49-67.
Friedan, f (1998). The Feminine Mystique. Norton, New York
Gould J., Stephen, "Sexsuality And Ethics In Advertising: A Research Agenda And Policy Guidline Perspective", J.O. Advertising, No. 3, Vol Xxiii, 1994.
Kant H., Goldstein M., (1978) "Pornography And Its Effect" In Savitz D., Johanson J., (Eds) Crime In Society, Ney=York, Wiloy.
Lederer L., (Ed),(1999) Take Back The Night- Woman On Pornography, Bantam.
Lori D Wolin (2003) Gender Issues In Advertising - An Oversight Synthesis Of Research: 1970-2002. Journal Of Advertising Research. New York: Mar Vol. 43, Iss. 1; P. 111
Reskin, Barbara And Pool Roos (1990). Job Queues, Gender Queries. Temple University Press; Philadelphia.

תגים:

פרסום · נשים · אישה · דימוי · מיניות · מדיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דימויי נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בישראל, בשנות ה- 90 ובשנות ה- 2000.", סמינריון אודות "דימויי נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בישראל, בשנות ה- 90 ובשנות ה- 2000." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.