היישום אינו מחובר לאינטרנט

דימויים של נערות בפרסומות

עבודה מס' 062829

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: קיומו ומהותו של הדימוי של נערות בפרסומות ובחינת פרסומות מעתוני גברים נשים ונוער.

15,904 מילים ,22 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1. מבוא
1.1 שאלת המחקר
1.2 שיטת המחקר
2. התקשורת-ה"כוח" וההשפעה הסטריאוטיפית תרבותית
2.1 מה הם סטריאוטיפים ומהו תפקידם?
2.2 המציאות והסטריאוטיפים בפרסומות
3. הבנייה מגדרית וחיברות לתפקידי המינים
3.1 ההשפעות של הסטריאוטיפים בפרסומות על גיבוש הזהות המינית
4. הנערות של היום
4.1 הפרסומת והשפעותיה על הנערות.
4.2 ההשלכות של הסטריאוטיפיים הנשיים בפרסומות על נערות
5. דימויים וקידוד של נשים ונערות בפרסומות.
5.1 דימויי מגדר ומעמד חברתי של נערות בפרסומות.
5.2 הנערה כאובייקט מיני בפרסומות.
5.3 קיטוע ומגדר.
5.4 אידיאל היופי.
5.5 תכונות אישיות.
6. האופן בו פרסומות מקשרות את המוצר שהן מוכרות לנערות\נערים ולסגנון חיים.
7. הנערות כמוצר צריכה לקהלים השונים - הצגה וניתוח של ממצאים מעיתונות לגברים, נשים
ונוער.
8. "האישה החדשה"
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה

מבוא
ישנם מספר גורמים המשפיעים על התפתחות המגדר. חיברות היא הגורם המרכזי: אנו לומדים
להתנהג בהתאם לנורמות של המגדר ע"י קבלת חיזוקים חיוביים או שליליים מהסביבה, וגם על
ידי חיקוי מודלים (למידה חברתית). אמצעי התקשורת בכלל והטלויזיה בפרט נתפסים כסוכני
סוציאליזציה מרכזיים בחיינו, ובהתאם לכך מובע חשש הולך וגובר מפני השפעותיה על לימוד
המגדר והיחסים ביניהם החל מתת ייצוג וכלה בהצגה סטריאוטיפית. חשיבות אופן הצגתן של
נשים ונערות נובעת מהשפעתם של אמצעי התקשורת על התנהגויות והשקפות בחברה. אין ספק
כי התקשורת שותפה בהבניית המציאות, ויש לה תפקיד חשוב בעיצוב החברה ובהחדרת
שינויים לתוכה.
הפרסום הוא אחד מגורמי החברות, שהשפעתם הולכת וגוברת בתקופה המודרנית. עניינו של
הפרסום הוא לכאורה להגביר מכירות, אך הוא גם מוכר אידיאולוגיה. אחד התהליכים
שבאמצעותם מתבטאת אידיאולוגיה זו הוא יצירת דימויי הנשים והנערות בפרסום. אומנם
המפרסמים לא המציאו את אי-השוויון כלפי הנשים, אך הפרסומות מחזקות את אי השוויון
ונותנות לו לגיטימציה.
הטענה המרכזית נגד תקשורת ההמונים היא כי המדיה-אחת ממקורות המידע הראשוניים -
מחזקת את ההפרדה בין "גברי" ל"נשי" ובכך עוזרת לשמר את מקום הנשים במרחב הפרטי
בלבד-וזאת במקום לפעול לשחרור הנשים מבידודן ממוקדי הכוח בחברה.
הטלוויזיה ושבועונים לנשים, לגברים ולנוער גדושים בפרסומות. הפרסומות מוגבלות בזמן
\מרחב (עמוד בעיתון) ונאלצות להעביר מסר ברור ומהיר אשר יהיה מובן למפענחים. הפרסומות
מבנות דימויים של נשיות וגבריות, של מעמד ועדה, ו"מגייסות" את הידע שלנו על העולם ועל
החברה הישראלית כדי למכור לנו מוצרי צריכה וסגנון חיים, אבל בה בעת הם מבנים תמונת
מציאות חברתית ואידיאולוגית. שימוש בסטריאוטיפים משרת מטרה זו, שכן הסטריאוטיפ
מאפשר לכידת רגע מסוים המסמל את כל הסצינה. הצגה סטריאוטיפית של נשים ונערות
בפרסומות היא לכן נפוצה ביותר- שיוך למרחב האישי, האישה כיצור מיני, מסגור האישה כאם
וכרעיה ועוד.
שאלת המחקר:
מורכבת משתי שאלות משנה:
1. לבחון את קיומו ומהותו של הדימוי של נערות בפרסומות.
2.לבחון כיצד הדימוי של נערות בפרסומות בא לידי ביטוי בפרסומות בעיתונים לקהלים שונים
(גברים, נשים ונוער), תוך בחינת הסטריאוטיפים התרבותיים והחברתיים.

שיטת המחקר:
ניתוח סמיוטי של מאמרים ופרסומות מהטלוויזיה ומעיתונים הפונים לנשים, גברים ונוער,
הדנים בביטויי מגדר וסטריאוטיפים בפרסומות של נערות.
הניתוח הסמיוטי של המאמרים והפרסומות יתבצע בעזרת ספר הקידוד, שיפורט בהרחבה
בהמשך והכולל בתוכו התייחסות לדימויי מגזר ומעמד חברתי של נערות בפרסומות (גובה יחסי,
מגע נשי, דירוג תפקידי, משפחה, פולחן הציות, נסיגה ברישיון, פסיכולוגיה וריאליזם
בפרסומות), הנערה כאובייקט מיני, קיטוע ומגדר, אידיאל היופי ותכונות אישיות.

מקורות:

בארת ר' (1998 ]1957[) "אבקות כביסה וחומרי ניקוי", בתוך מיתולוגיות (עמ' 48 - 50, 86-88) (תרגם: ע' בסוק). תל אביב: בבל.
בילר,עטרה,(1998), "מותגים ומינם או מדוע דווקא גבר בפרסומות המיועדות גם לנשים?" , אותות,מס' 212, עמודים 6-7.
גודיץ - אברם, קלודיה ,(2000), "מאשכוליות לתפוזים: דימויי נשים בפרסומות המוצגות בטלוויזיה הישראלית", פתו"ח: כתב עת בנושא פוליטיקה תקשורת וחברה ,מס' 4 , עמודים 220-231.
דלי אביבית,(2002), "החיים הם סרט בפרסומות", אותות, מס' 260, עמודים 24-25.
וימן גבריאל,(2000) "מגדר ופרסומות: נשים וגברים בתשדירי הפרסומת הטלוויזיונית בישראל", מגמות, כרך 30 , עמודים 466-485.
למיש דפנה, "נשים יפות - סטריאוטיפים מכוערים: דימויי נשים בפרסום הישראלי",מתוך ניהול הפרסום, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1994 ,כרך א', עמודים 116 - 120.
למיש דפנה,(2002) "המדיה הזונה והמדונה", פנים, מס' 22, עמודים 84-93.
למיש דפנה, לגדול עם טלויזיה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,2002, עמודים 214-280.
מידן שאול,(2001), "טסטורון - OUT, אסטרוגן - IN" , אותות, מס' 252, עמודים 20-21 .
פירסט ענת, (2001), "נשים כחפצים: דימויים של גברים ונשים בפרסומת הישראלית"., על מה: ביטאון לקידום מעמד האישה מס' 10, עמודים 26 - 30 ,
פירסט ענת, (2000) ,"בישראל אין כל חדש?דימויים של גברים ונשים בפרסומת הישראלית הכתובה", פתו"ח, מס' 4, עמודים 127-156.
פירסט ענת, (1981), "הצגת המינים וסטראוטיפיים מיניים המשתקפים בפרסומת המופיעה בעתונות הישראלית ", עבודת גמר MA, עמודים 13-22, 67-87.
פרידמן טלי, הפסיכולוגיה של הפרסום, הוצאת גלובס,2002, עמודים 54-58.
14. Browne A Beverly,(1998) "Gender stereotypes in advertising on children's television in 1990s:Across-national analysis". Journal of Advertising, Vol.27, pg.83.
15.Furnham Adrian; Abramsky Staci; Gunter Barrie,(1997) "A cross-cultural content analysis of children's television advertisements". Sex Roles,Vol.37, pg.91.
16.Hawkins Katherine;Curtis Hane Audrey,(2001) " Young women's perceptions of print cigarette advertising",Women's Studies in Communication, Vol.24,pg.169.
17.Mayers.K,(1998), "Toward a Feminist Erotica".In G.Dines and J. Humez (Eds.), Gender, Race, and class in Media (pp263-270). London: Sage
18.Martin C Mary; Gentry W James,(1997) "Stuck in the model trap:The effects of beautiful models in ads on female pre-adolescents and adolescents".Journal of Advertising, Vol.26,pg.19.
19.Merskin Debbra,(1999) "Adolescence,advertising,and the ideology of menstruation".Sex Roles, Vol.40,pg.941.
20.Schudson .M (1984). " Advertising as Capitalist Realism". In advertising, The Uneasy Persuasion: Its Dubious on American Society (chap. 7, pp. 209-233). New York: Basic Books.
21.Strom Larson Mary,(2001) "Interactions,and gender in children's television commercials: A content analysis".Journal of Broadcasting Electronic Media, Vol.45. pg.41.
22.Winship, Janis,(1996), "Handing Sex". In P.Marris and S. Thornham (Eds).,Media Studies: A Reader(pp.492-502). Edinburgh University Press.

תגים:

פרסום · פירסום · פירסומות · נשים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דימויים של נערות בפרסומות", סמינריון אודות "דימויים של נערות בפרסומות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.