היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41304
הגדרות, אקזיסטנציאליזם והקנאה, ההבדלים בין גברים ונשים בענין זה והסיבות להבדלים אלה.
7,961 מילים (כ-24.5 עמ'), 21 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68964
סקירת תיאוריות במגדר, שינויים בתפיסת המושג גבריות וניתוח שלוש פרסומות.
4,164 מילים (כ-13 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67925
בדיקת ההשערה כי קיים פער בין נשים לגברים בשכר בעת ההצטרפות לעבודה במגזר הציבורי.
3,013 מילים (כ-9.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 41469
תאור סטטיסטי, תאור המשתנים המסבירים, ההנחות הסטיסטיות הנדרשות לאמידת המודל ובדיקת כל המשתנים(כולל גרפים).
2,539 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41493
טקסי מעבר, למינליות וטקסי חניכה; טקסי כאב וטרנסווסטיזם גברי, הומוסקסואליות ו-EONISM, דוגמאות מהעולם, וטרנסווסטיזם ואופנה.
6,350 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65642
באיזו מידה ישפיע סגנון הניהול של מנהל והתנהגותו על ביצועי העובדים.
5,918 מילים (כ-18 עמ'), 40 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 41259
מעמד האישה באוטופיה הציונית, מעמדה בפני עצמה, מעמדה בעיני הגברים והשתקפות כל זאת בחזונם של אנשי דגניה.
2,087 מילים (כ-6.5 עמ'), 10 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 68714
אילו שינויים (אם בכלל) עברה החברה הישראלית ביחסה להטרדה מינית והאם גברים ונשים מתייחסים באופן שונה לנושא?
11,133 מילים (כ-34.5 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69842
הסיבות לאפליה הבין מינית (גברים מול נשים) והאם קיימת מגמת שיפור במשך השנים?
3,886 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100