היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70509
הקשר בין מדיניות דיור בישראל למצב הדיור לנשים מוכות בישראל - השוואה בין ישראל לקנדה.
6,484 מילים (כ-20 עמ'), 27 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 21415
סקירת הדיור הציבורי, הסיבות להתפתחותו והנסיונות להפרטתו תוך השוואה לאנגליה בה נעשה תהליך דומה בשנים האחרונות.
6,414 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69371
סקירת נתונים ועיבוד אקונומטרי באמצעות משוואת רגרסיה.
4,992 מילים (כ-15.5 עמ'), 33 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50662
סקירת המצב בארץ ובעולם והמלצות לשיפור.
10,807 מילים (כ-33.5 עמ'), 24 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 62903
2,493 מילים (כ-7.5 עמ'), 35 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70308
האם מוצדק להקים יישוב ערבי במדינת ישראל על אדמות המדינה באופן שהיישוב יהיה סגור עבור קבוצות אוכלוסיה אחרות?
8,518 מילים (כ-26 עמ'), 45 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 68327
ניתוח נתונים שנאספו באמצעות שאלונים, על פי מודל רגרסיה אשר נאמד ע"פ שיטת הריבועים הפחותים (שיטת OLS).
5,261 מילים (כ-16 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63924
מעורבות הורים לילדים עם נכות התפתחותית בפיתוח שירותי דיור בקהילה - להלכה או למעשה?
8,836 מילים (כ-27 עמ'), 49 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69819
בחינת ההבדל בסיקור מחאת הדיור בשבועיים הראשונים בין עיתון פופולארי לעיתון איכותי - הארץ לעומת ידיעות אחרונות- YNET.
9,804 מילים (כ-30 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100