היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 75
עבודה מס' 69624
דיון בנושא "מסחר של גזי חממה" ומחקר כמותי שכולל חישוב טווח המחירים של מכסת זיהום.
23,369 מילים (כ-72 עמ'), 20 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70643
הצגת הוויכוח סביב מתווה - הגישה החופשנית מול גישת הסוציאליזם.
5,164 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 68960
הצגת מודל הוטלינג והשוואה בין מדינות בעולם.
5,598 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70266
האם יש להעלות שיעורי המס והתמלוגים המוטלים על רווחי החברות?
4,901 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70151
ראיונות עומק עם אנשי מקצוע בתחום הייעוץ הסביבתי ובעלי תפקידים בארגונים והחברות.
16,007 מילים (כ-49.5 עמ'), 29 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70511
האם וכיצד הכשרה והגברת מודעות תגביר את ההטמעה והשימוש באנרגיה מקיימת ויישום התייעלות אנרגטית כפתרון להפחתת פליטה של גזי חממה.
6,771 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 641.95 ₪
עבודה מס' 69175
ניתוח הפן השיווקי של המותג שפיתחה חברת אמישראגז בישראל, והוא רכב המונע על גז.
4,070 מילים (כ-12.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60178
עבודה זו דנה בשאלה מדוע דחו בעלות הברית בשנת 1944 את בקשותיהם של מנהיגי היהודים להפציץ את תאי הגז והמשרפות באושוויץ ואת מסילות הברזל שהוליכו אליה?
9,532 מילים (כ-29.5 עמ'), 4 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 61046
סקירת החינוך הסביבתי תוך התייחסות לטיול כאחד הגורמים להקניה והכוונה של אהבת הטבע במולדת.
3,724 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 75