היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת מערך הדיווח הוולונטרי לפליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה

עבודה מס' 070151

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ראיונות עומק עם אנשי מקצוע בתחום הייעוץ הסביבתי ובעלי תפקידים בארגונים והחברות.

16,007 מילים ,29 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

עבודה זו בוחנת את מערך הדיווח הוולונטרי לפליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה אשר הוקם מתוך הבנה של מקבלי החלטות כי פליטות גזי חממה מהווה גורם מרכזי בשינויי האקלים. במטרה להפחית את הגורמים האנטרפוגנים הוצבו יעדי הפחתת פליטות גזי חממה באמצעות התייעלות אנרגטית שגורמים לחסכון כספי והפחתת זיהום ברמה הקומית והעולמית. שינויי האקלים הפוקדים את העולם עודדו יוזמות ושיטות רבות במדינות מפותחות ליצירת מסגרות שיתנו מענה לניהול הרישום והפחתת פליטות גזי חממה. כחלק ממגמה זו התגבש המערך הוולונטרי הישראלי לדיווח פליטת גזי חממה הנועד לאגד את המידע, למפות את גורמי הפליטות, להגביר את המודעות בקרב מנהלי החברות והארגונים במשק ולעודד פעולות למען הפחתת הפליטות.
תחילה, נציג את ההשפעות של פליטות גזי חממה על שינויי האקלים המתרחשים באופן תדיר בעולם בשנים האחרונות. בהמשך, נבדקו יוזמות ושיטות דיווח הקיימות בקרב המדינות המפותחות הנועדות לצורך יצירת מאגר מידע ומעקב של הפליטות גזי חממה המדווחות באופן וולונטרי או באופן מחייב מתוקף חקיקה. ניתן לומר שלאחר בחינה של יוזמות ומערכים מובילים ומוכרים בעולם מסתמן כי המערך הוולונטרי הישראלי משלב מספר קריטריונים נבחרים של יוזמות ושיטות דיווח שונות שהותאמו במיוחד למשק הישראלי. במהלך העבודה בחנו את הסיבות להצטרפות למערך רישום הוולונטרי בישראל וניסינו להתחקות אחר מדדים לכימות, מדידת הפליטות והתייעלות בחברות השונות. כל זאת, על מנת להעריך את התועלות, היתרונות והחסרונות של המערך הוולונטרי הישראלי. המחקר בחן 22 חברות נבחרות מ- 8 סקטורים שונים שדיווחו למנגנון ושחלקם בפליטות הינו מהותי למשק והתייעלותו בשילוב עם הפחתת פליטת גזי החממה תקדם עמידה ביעדי הפחתת הפליטות. הוחלט כי השיטה לביצוע המחקר תהיה קיום ראיונות עם בעלי התפקידים בחברות. המרואיינים אשר השתתפו בדיווח יחד עם חברות לייעוץ סביבתי הציגו היבטים מן השטח שאפשרו להעריך את המערך מזווית ראייה של המשתמש (מדווח). הראיונות אפשרו לקבל תמונת מצב על יתרונות וחסרונות המערך, משוב מאנשי מקצוע והבנה טובה יותר של האופן בו חברות וארגונים מעריכים את המערך הוולונטרי.
לבסוף, לאחר דיון בממצאים ולאור המסקנות, גובשו הערכות והמלצות לגבי הדרכים בהן ניתן לנקוט על מנת להרחיב את מספר המשתתפים במערך הדיווח הוולונטרי ולהתאימו טוב יותר למשתמשים. מחקר זה עשויי לעניין חברות חדשות אשר מעוניינות להצטרף למערך הדיווח הוולונטרי ולהעניק להן מבט אטרקטיבי ואפקטיבי יותר. נוסף על כך, עבור חברות המשתתפות כיום בדיווח מחקר זה עשויי לחדד ולהציג תמונה בוררה יותר של המערך וחשיבותו עבורן.

תוכן עניינים:
תקציר
1. מבוא
רשימת מונחים וקיצורים
2. סקירת ספרות
2.1 הקדמה
2.2 שינויי אקלים ואפקט החממה
2.3 התמודדות ממשלות עם הצורך בהפחתת פליטות גזי חממה - Mitigation
3. יוזמות, מערכים ושיטות לדיווח פליטות גזי חממה במדינות נבחרות בעולם
3.1 אנגליה
3.2 ארה"ב
3.3 אוסטרליה
3.4 יפן
3.5 סין - המחוז האוטונומי נינגסיה
4. שיטות ומודלים לדיווח פליטות גזי חממה
4.1 שיטות לחישוב פליטות גזי חממה
4.2 נרמול נתוני פליטות גזי חממה
4.3 צבירה ונורמליזציה של אינדיקטורים לגזי חממה
5. השיטה הוולונטרית
5.1 השוואת מערכים ויוזמות דיווח וולונטריים נבחרים
5.2 השוואת יוזמות ומערכי דיווח של פליטות גזי מחממה וולונטריים נבחרים - טבלה 1
6. התועלות הנלוות מרישום ודיווח וולונטרי של פליטות גזי חממה
7. תיאור המצב בישראל
8. מרשם הפליטות והעברות לסביבה PRTR
עיקר ההבדלים בין מערך הדיווח וולונטרי לבין חובת הדיווח מתוקף חוק העברות PRTR- טבלה 2
9. המערך הוולונטרי לרישום ודיווח של פליטות גזי חממה בישראל
10. מתודולוגיה
10.1 שיטת המחקר
10.2 מהלך המחקר
10.3 שאלות מחקר
10.4 הנחות מחקר
11. סקירת החברות שהשתתפו במחקר
ריכוז מידע השוואתי שנאסף בראיונות בחברות או מיועץ סביבתי של הבחרות -טבלה 3
12. דיון
12.1 המניעים העיקריים להשתתפות החברות במערך הדיווח
12.2 התארגנות לדיווח - הגישה של החברות ליישום דרישות מערך הדיווח הוולונטרי
12.2.1 מדדי נרמול וכלי מדידה כמותיים
12.3 אימות נתונים והפקת לקחים
12.3.1 מדיניות המשרד להגנת הסביבה ותקנים סביבתיים
12.3.2 תקני סביבה
12.4 שימוש במידע מתהליך הרישום והדיווח ככלי להשגת התייעלות בחברות
13. מסקנות
13.1 מסקנות החוקרים
13.2 מסקנות מסקר הספרות
13.3 מסקנות ותובנות מהמרואיינים
13.4. מגבלות המחקר וביקורת
13.5. המלצות למחקרי המשך
14. המלצות
14.1 המלצות החוקרים
14.2 המלצות של הרואיינים
15. ביבליוגרפיה
16. נספחים
נספח א' - דף מקדים לראיון
נספח ב'- שאלות הראיון
נספח ג' - פירוט החברות שהשתתפו במחקר לפי סוג ראיון

קטע מהעבודה:

שינויים רבים באקלימו של כדור הארץ הביאו לאי יציבות אקלימית ותנודות שהן חלק בלתי נפרד מהמקצב הטבעי של כדור הארץ. המושג "שינויי אקלים" מבטא שינויים מהירים בהרכב האטמוספרה המתרחשים בקצב של עשרות שנים ופחות. השפעות אנטרפוגניות הביאו לתנודות אקלימיות שונות משינויי אקלים טבעיים שחלו בעבר בשני אופנים: האחד, קצב השינוי המהיר תוך עשורים בודדים. השני, הוא שיעור הגזים הנפלטים לאטמוספירה. הישגי התיעוש והקדמה הטכנולוגית הובילו את העולם לחיי נוחות ולעלייה ניכרת בתוחלת החיים (פז וקידר, 2007).

תגים:

אקלים · כדור הארץ · שינויי אקלים · אטמוספרה · פליטות · גזי חממה · אפקט החממה · איכות הסביבה · אמנת קיוטו · התחממות גלובלית · אנרגיה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת מערך הדיווח הוולונטרי לפליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה", סמינריון אודות "בחינת מערך הדיווח הוולונטרי לפליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.