היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63973
הצגת גבריותו של גבר שחור, עולה מאתיופיה, אשר עלה במבצע "משה". השתלבותו (או חוסר השתלבותו) בחברה, הקונפליקטים העולים מהיותו שחור עור בחברה בעלת רוב לבן והשפעתם על עיצוב גבריותו.
10,425 מילים (כ-32 עמ'), 45 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 69805
ניתוח הסרט בהיבט של גבריות והתבגרות.
9,344 מילים (כ-29 עמ'), 21 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68775
בחינת מספר היבטים של מושג הגבריות.
2,388 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 53.95 ₪
עבודה מס' 68722
כיצד מכוננת זהותם הגברית של המתאמנים הקיצוניים באמצעות פרקטיקת האימון הגופני.
7,427 מילים (כ-23 עמ'), 25 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65745
ניתוח תוכן לסדרת הטלוויזיה
4,128 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62919
בחינת מושג הנשיות, תכונות נשיות וגבריות וניתוח פרסומות.
9,172 מילים (כ-28 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 68964
סקירת תיאוריות במגדר, שינויים בתפיסת המושג גבריות וניתוח שלוש פרסומות.
4,164 מילים (כ-13 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68665
ניסיון להוכיח כי בסרט נקשר המאבק הלאומי במאבק הגבריות וכן שהיחסים בין הדמויות בסרט מושתתים על תבנית אדיפלית המתקשרת אף היא למשמעויות לאומיות.
1,541 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 64167
אי השוויון והבדלים בין המינים בספרות הילדים, תפיסות שונות אודות התנהגויות נשיות וגבריות והתמקדות בסטריאוטיפים המייצגים את המינים.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 42 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100