היישום אינו מחובר לאינטרנט

סיפורה של גבריות שחורה בישראל

עבודה מס' 063973

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת גבריותו של גבר שחור, עולה מאתיופיה, אשר עלה במבצע "משה". השתלבותו (או חוסר השתלבותו) בחברה, הקונפליקטים העולים מהיותו שחור עור בחברה בעלת רוב לבן והשפעתם על עיצוב גבריותו.

10,425 מילים ,45 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פרק 1- כאן ושם: אתיופיה וישראל
פרק 2- חווית השירות הצבאי: המציאות טופחת בפנים
פרק 3- גילויי גזענות: "אין לך דרך אחרת לפרש את זה"
פרק 4- שרון ואני: האינטראקציה, המלל, השפה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א- הקהילה היהודית באתיופיה-סקירה הסטורית
נספח ב- תמלול הראיון עם שרון.41

הגבריות אינה אחידה, אין "מודל על" של גבריות. ישנם כמה מודלים, חלקם דומיננטיים וחלקם שוליים, באופן שבו גבר "מבצע גבריות". המודל הדומיננטי ביותר של גבריות הינו המודל של גבריות לבנה, הטרוסקסואלית, מן המעמד הבינוני. גברים אחרים נמצאים בשוליים או נהפכים לבלתי נראים. המודל הדומיננטי לגבריות הינו גם המודל שאני מכיר כפרשנות של מה זה אומר "להיות גבר".
לצורך עבודה זו רציתי להכיר את אחד מן המודלים האחרים לגבריות: מודל של גבריות שוליים, של גבריות שחורה. לצורך כך בחרתי לראיין את שרון. שרון הינו עולה חדש-ישן מאתיופיה, אשר עלה לארץ במסגרת מבצע משה, בשנת 1984. הכרותי איתו באה במסגרת עבודתנו המשותפת באבטחה. הכרות זו הייתה שטחית אמנם, אך מספיקה על מנת לגרום לי עניין בסיפורו ולרצות לשמוע אותו. הנימוקים לבחירה דווקא בו היו שילוב של הדומה והשונה בינינו: עזרה לי העובדה ששנינו בני אותו הגיל וששנינו דוברים את אותה השפה (אם כי אצל שרון העברית היא לא שפת אם). כמו כן באה לעזרתי חוויה גברית משותפת אשר שנינו חווינו: חווית השירות הקרבי בצה"ל. חוויה זו נתפשה אמנם על ידי כל אחד מאיתנו באופן שונה מכיוון ששנינו שירתנו ביחידות שונות, אך מרבית המרכיבים בה הינם דומים, בזכות אופי השירות האחיד.
חוויה משותפת זו יצרה עבורי פתח נוסף להידברות עם שרון וחיזקה את הרצון שלו לשתף אותי יותר. לבסוף באה לעזרתי העובדה ששנינו עבדנו באותו מקום עבודה, דבר שעשה את הראיון לנינוח יותר, ללא אווירה חשדנית, וגרם לשרון לגלות פתיחות רבה, ללא שאלות כגון "מה הוא רוצה ממני"?
כאמור, הבחירה בשרון לא נעשתה רק בשל המרכיבים הדומים בינינו אלא בעיקר בגלל השונה: שרון בא מרקע אחר לחלוטין, מתרבות שונה וחווה את חווית ההגירה מארץ האם לארץ אחרת. בנוסף על כך, צבע עורו השונה משפיע כמעט על כל פן בחייו, כפי שיתברר במהלך עבודה זו. השפעה זו באה לידי ביטויי במקום המגורים, שיבוצו הצבאי, התנהלותו במילואים, עבודתו לאחר השחרור, שיבוצו ללימודים ועד ליחסים הבינאישיים שלו.
מרכיב נוסף אשר אינו דומה בין שנינו הינה העובדה ששרון עלה ארצה רק עם אמו ואחותו. אביו נשאר מאחור ועלה רק כעבור 7 שנים. התבגרותו של שרון ללא דמות אב השפיעה רבות על תפיסת גבריותו, שבאה לידי ביטויי בראיון שערכתי עמו.
במסגרת עבודה זו יובא נסיון להרכיב את הפאזל שממנו מורכבת תפיסת גבריותו של שרון והשינויים אשר התרחשו בה בשלבים השונים בחייו. עבודה זו תורכב מארבעה חלקים עיקריים:

* החלק הראשון יעסוק בסיפור עלייתו של שרון ארצה וחייו בארץ החדשה.
* החלק השני יעסוק בחווית השירות הצבאי של שרון- השירות הסדיר ושירות המילואים.
* החלק השלישי ינסה להביא תמונת מצב של חלק מן האלמנטים הכרוכים בלהיות גבר שחור בישראל והמשמעויות הנובעות מכך.
* החלק הרביעי יעסוק בעיקר מהתרשמות אישית מן הראיון, באירועים שעלו מן האינטראקציה שלי עם שרון ובשימוש שעושה שרון בשפה- במדיום הדיבור, להצגת זהותו ותפיסת גבריותו.

קטע מהעבודה:

"נולדתי, מה שאמא שלי אמרה לי, מה שרשום בתעודת זהות ב-1979, אבל אין לי תאריך מדוייק.
אני יודע שנולדתי בחורף, ביום חמישי בלילה, לפני 25 שנים".
שרון נולד ללא תאריך תאריך לידה מדוייק או רישום שיצביע על תאריך כלשהו. הוא מסתמך על דברי אימו שאמרה לו כי נולד בחורף של שנת 79.

מקורות:

אלנבוגן-פרנקוביץ, ש., לוי, ר. (1997). עולי אתיופיה בצמתי מעבר: משוחררי צה"ל שלא השתלבו בלימודי המשך. ירושלים: ג'וינט מכון ברוקדייל.
בארגמן, ד. (1986). השמות של יהודי אתיופיה ושינויים בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. האוניברסיטה העברית בירושלים.
ביתאצ'ין. (1994). יהודי אתיופיה במעבר בין תרבותי: המשפחה ומעגל החיים. ירושלים: ג'וינט ישראל.
גיאוקרטוגרפיה (1994). סקר חשיפה לאמצעי תקשורת. תל אביב: איגוד המפרסמים בישראל.
גרנות, מ. (2004). שיחת גברים על נשים. תל אביב: ירון גולן.
ווהל, א., ליפקין, ש., אנוש, ה. (1996). לקרוא עיתון... ועוד איך! קריאה ביקורתית בעיתון. מט"ח: המרכז לטכנולוגיה חינוכית.
וייל, ש. (1997). כינויים קולקטיביים וזהות קולקטיבית של יהודי אתיופיה. בתוך וייל, ש. (עורכת), יהודי אתיופיה באור הזרקורים (עע' 35-48). ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך.
יונה, י. (2003). בזכות ההבדל. ירושלים: הקיבוץ המאוחד.
כץ, מ., אורבך, ד. (1990). גיוס צעירים מאוכלוסיות מיוחדות: יש תמורה. צה"ל: מפקדת קצין חינוך ראשי.
ליפשיץ, ח. , ונועם, ג. (אוגוסט 1993). סקר עולים צעירים מאתיופיה: דו"ח ביניים: ממצאים נבחרים. ירושלים: ג'וינט מכון ברוקדייל.
מאנע, ע., אמדע, א., מאנע, י. (2004). זהותם של מתבגרים מאתיופיה ומארצות חבר העמים: עקרונות מארגנים של ייצוג תרבותי ייחודי של קליטת עלייה. מגמות, מ"ג (3).
מוצ'ניק, מ. (2002). לשון, חברה ותרבות. האוניברסיטה הפתוחה.
ממי, א. (1982). הגזענות. ירושלים: הוצאת כרמל.
פישביין, י. (פברואר 1998). נקלטים או נפלטים: דו"ח בנושא השתלבות יהודי אתיופיה במערכת החינוך. ירושלים: אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה.
פלק, א. (1973). שינויי שם ובעיית זהות. פסיכולוגיה 3, 3.
קוריאט, א. (1991). הסתגלות לצה"ל- סיכום המחקרים בתחום. מחלקת מדעי ההתנהגות: ענף מחקר.
קורינאלדי, מ. (1988). יהדות אתיופיה: זהות ומסורת. ירושלים: ראובן מס.
קפלן, ס. (1997). התנגדות יומיומית בין יהודי אתיופיה: מבט מן המחקר, מבט על המחקר. בתוך אופיר, ע. (עורך). תאוריה וביקורת: תרבות עממית. (עע' 163-173). ירושלים: הקיבוץ המאוחד.
רוטנברג, ח. (2003). עולים על קס הרבנות. [on line]. http://www.a7.org/newspaper. (17.8.2005).
שבתאי, מ. (1995). הבניית זהות בקרב חיילים עולים מאתיופיה: תהליכים של פרשנות ומאבק. אוניברסיטת באר שבע.
שבתאי, מ. (1999). "הכי אחי"- מסע הזהות של חיילים עולים מאתיופיה. תל אביב: צ'רקובר.
שבתאי, מ. (2001). בין רגאיי לראפ: אתגר ההשתייכות של נוער יוצא אתיופיה בישראל. תל אביב: צ'רקובר.
ששון לוי, א. (2003). גבריות מתוך מחאה: על כינון זהויות של חיילים בתפקידי צווארון כחול. בתוך סוציולוגיה ישראלית.
Arcana, J. (1983). Every mother's son. London: The women's press.
Badinter, E. (1995). XY: on masculine identity: New York: Columbia university press.
Beynon, J. (2002). masculinities and culture. Philadelphia: Open university press.
Canaan, J. E. and Griffin, C. (1990). The new men's studies: part of the problem or part of the solution? In Hearn, J. and Morgan, D. (eds). Men, masculinities and social theory. London: Unwin Hyman.
Connel, R. w. (1987). Gender and power. Cambridge, polity: Stanford Calif: Stanford university press.
Caopland, N. (1995). What is sociolinguistic theory? Journal of sociolinguistic 1, p. 116.
Goffman, E. (1976). Gender display. Studies in the anthropology of visual communication. 3: 69-77.
Hughe, E. C. (1945). Dilemmas and contradictions of status. American journal of sociology. 50: 353-359.
Levi Strauss, C. (1962). La pensee sauvage, (1975). El pensamiento salvaje. Mexico: Fondo de cultura economica.
Lifshtz, C., and Noam, G. (1997). The integration of Ethiopian immigrant children into the education system: Summary report of an evaluation study of project "Shiluvim". Jerusalem: JDC- Broookdale institute.
http://www/xyonline.net/racism.shtml ( 4 )Men, difference and racism. (1995). XY,4
Parfitt, T. (1985). Operation Moses. London: Weidenfeld and Nicolson.
Ramirez, L. R. (1999). What it means to be a man. New Jersey Rutgers university press.
Romain, S. (1994). Language and sociology. London: Oxford university press.
Schoenberger, M. (1975). The falashes of Ethiopia: an ethnographic study. Ph. D. Thesis. Cambridge university press.
West, C. and Zimmeman, D. H. (19910. Doing gender. In Lorber, J. and Farrell, S. A. (eds). The social construction of gender. London: Sage.
Westwood, S. (1990). Racism, black masculinity and the politics of space. In Hearn, J. and Morgan, D. (eds). Men, masculinities and social theory. (pp' 55-71). London: unwin hyman.

תגים:

אתיופי · זהות · נרטיב · קונפליקט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סיפורה של גבריות שחורה בישראל", סמינריון אודות "סיפורה של גבריות שחורה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.