היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 40425
רקע, תפקידי השירות, אפשרויות הטיפול, שיטות הטיפול בסטיות חברתיות וטיפול קבוצתי בנוער אלים.
4,465 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67672
שלב המשפט וההענשה הייחודי של עבריינות נוער.
3,635 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 68526
פרסום בקרב בני הנוער, וסקירה של טכניקות עיקריות בפרסומות בעלות השפעה על בני נוער.
8,935 מילים (כ-27.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69334
נשירת נוער מבית הספר כגורם מאפיין של נוער בסיכון.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50788
דיון בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ובחינת תנועות הנוער כחלק מהחינוך הלא פורמלי.
3,655 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64785
סקירה כללית על נושא ההתמכרויות לסמים בקרב בני נוער ובכלל
1,726 מילים (כ-5.5 עמ'), 2 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 50728
ניתוח האלבום מההיבט של השפעת התקשורת על הנוער ועל סגנון החיים שלו.
2,507 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67962
סקירה תיאורטית של תהליכי הגירה והשפעות של בני נוער עולים מברית המועצות לשעבר.
4,383 מילים (כ-13.5 עמ'), 15 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 68403
סקירת תוכנית מניעתית וטיפול בשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב בני נוער.
6,385 מילים (כ-19.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100