היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
לצדק
עבודה מס' 66146
הסיבות המרכזיות להקמת בית הדין לעבודה, תוך התייחסות למערכת היחסים בין ביה"ד הארצי לעבודה לבין בית המשפט העליון.
7,182 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67626
כיצד משתקפת מערכת היחסים בין בית המשפט העליון לבין בית הדין הארצי לעבודה.
8,996 מילים (כ-27.5 עמ'), 46 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68671
העבודה דנה בהקמתו של בית הדין לעבודה בישראל תוך התייחסות לאינטרסים השונים ולגורמים השונים אשר עיכבו את הקמתו של בתי הדין במשך שנים רבות.
7,905 מילים (כ-24.5 עמ'), 73 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70644
האם בית הדין לעבודה הינו אקטיביסט, והאם הוא נוקט באקטיביזם שיפוטי במידה הראויה.
8,677 מילים (כ-26.5 עמ'), 33 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 20603
סקירת שלבי התפתחות משפט העבודה הישראלי, הרכב וסמכויות בית הדין לעבודה, והיחסים עם בתי המשפט הרגילים.
8,729 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60383
9,030 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 63430
10,209 מילים (כ-31.5 עמ'), 31 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 69740
דיון בשאלה האם ראוי שבית הדין הרבני ידון ויכריע בסכסוכים בשבתו כבורר.
5,686 מילים (כ-17.5 עמ'), 21 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 21388
סקירת כל נושא הסכמים קיבוצים תוך הבאת דוגמאות מהפסיקה .
9,133 מילים (כ-28 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100