היישום אינו מחובר לאינטרנט

בית הדין הרבני כבורר

עבודה מס' 069740

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בשאלה האם ראוי שבית הדין הרבני ידון ויכריע בסכסוכים בשבתו כבורר.

5,686 מילים ,21 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

השאלה בה בחרתי לעסוק הינה האם ראוי שבית הדין הרבני ידון ויכריע בסכסוכים בשבתו כבורר, זאת לאור המציאות המורכבת במדינת ישראל והמתחים, החולשים על כל תחומי החיים, בין יהודים שומרי מצוות לבין חילונים. במשך השנים התפתחה בבתי הדין הרבניים פרקטיקה של פתרון סכסוכים על דרך הבוררות, זאת ללא הסמכה מפורשת לכך בחוק. לדידי, הבעייתיות המרכזית המתעוררת משימוש בפרקטיקה זו היא העובדה שבית דין ממלכתי, הפועל ומתוקצב מכוח חוק ומכספי המדינה, יעשה שימוש בסמכויות שאינן נתונות לו, וכפי שאדון בהמשך, פוגעות פגיעה קשה בעיקרון חוקיות המנהל. מטרתי בעבודה זו היא לנסות ולענות על השאלה, תוך בחינת הנושא מנקודות ראות שונות, ביניהן של המגזר הדתי, המגזר החילוני ומערכות השלטון והמשפט.
בפרק הראשון אדון בקצרה בצורך ההולך וגובר בשימוש בבוררות כדרך לפתרון סכסוכים, בהתפתחות הבוררות בדין העברי וביחס החרדים לציונות ולמדינת ישראל, אשר כנגזרת מכך מתעורר גם רצונם של ציבור שומרי המצוות ליישב סכסוכיהם עפ"י דין תורה.
בפרק השני אדון במקורות האפשריים העשויים להקנות סמכויות לבית הדין הרבני לדון כבורר, בעידן שלפני פסיקת בג"צ בעניין סימה אמיר (להלן:"פס"ד אמיר") , ביניהן סמכויותיו מכוח חוק הבוררות (להלן: "חוק הבוררות"), מכוח הנוהג, מכוח סמכותו הטבועה ומכוח הסכמת הצדדים.
בפרק השלישי אדון בבעייתיות שמעורר המצב הקיים עד לפס"ד אמיר ובפרק הרביעי אדון ביתרונות הנובעים מהמצב הקיים עד פס"ד אמיר.
בפרק החמישי אפרט את העובדות, הדיון, והחלטת בג"צ בעניין סימה אמיר, אשר הולידו שינוי משמעותי בפרקטיקה הנוהגת ע"י בתי הדין הרבניים.
בפרק השישי אדון בהשלכות של פס"ד אמיר על המציאות בשטח, תוך מתן דגש מיוחד להצעת חוק בתי דין רבניים שהוצעה בעקבות פסק הדין.
בפרק השביעי אדון בפתרונות והחלופות הקיימות בפני ציבור שומרי המצוות המעוניין להתדיין עפ"י דין תורה.
בפרק השמיני אסכם את תהליך עבודתי והמסקנות אליהן הגעתי.

תוכן העניינים:
מבוא
1.רקע
1.1 בוררות כדרך לפתרון סכסוכים
1.2 בוררות בדין העברי
1.3 יחס החרדים לציונות ולמדינת ישראל:
1.4 רצונם של יהודים שומרי מצוות בפתרון סכסוכים עפ"י דין תורה
2. סמכויות בית הדין הרבני עד פס"ד סימה אמיר
2.1 רקע חקיקתי
2.2 סמכות בית הדין כבורר מכוח חוק הבוררות
2.3 סמכות בית הדין הרבני כבורר מכוח הנוהג
2.4 סמכות בית הדין הרבני כבורר מכוח סמכות טבועה
2.5 סמכות בית הדין כבורר מכוח הסכמת הצדדים
3.הבעייתיות במצב הקיים עד פס"ד סימה אמיר
3.1 עקרון החוקיות
3.2 ביקורת שיפוטית אזרחית על החלטותיו של בית הדין הרבני בשבתו כבורר
3.3 סופיות ההחלטה
4. יתרונות במצב הקיים עד פס"ד סימה אמיר
4.1 אובייקטיביות
4.2 זכות הגישה לערכאות של הציבור הדתי
4.3 הוצאות
5.פס"ד סימה אמיר
5.1 רקע
5.2 עיקרי הדיון בבג"צ
5.3 החלטת בג"צ
6. השלכות פס"ד סימה אמיר
6.1 תגובת הציבור הדתי
6.2 הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - סמכות שיפוט בהסכמה בענין אזרחי וסמכות נלווית), התשס"ו-2006
6.3 דברי ההסבר להצעה
6.4 הצעת התיקון לחוק שיפוט בתי דין רבניים: פלורליזם משפטי או כפייה?
7. פתרונות אפשריים וחלופיים
7.1 בתי דין פרטיים לממונות
7.1.1 רקע
7.1.2 מאפייניהם של בתי הדין לממונות
7.2 בית הדין של העדה החרדית בירושלים
8.סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

לעומת המשפט הפלילי שמטרתו היא חקר האמת, מטרת המשפט האזרחי הינה ישוב הסכסוך, ע"כ ובשל העובדה ש"תעשיית הסכסוכים" הטילה עומס רב על בתי המשפט, יש לאפשר לבעלי הדין דרכים חלופיות לפתרון סכסוכים(3). ניתן לראות כי אף המחוקק הכיר בצורך זה והוסיף לחוק בתי המשפט(4) את סעיפים 79א,79ב ו79ג המאפשרים לביהמ"ש להפנות עניינים הנידונים לפניו לחלופות של פשרה, בוררות וגישור.

תגים:

בוררות · בית הדין הרבני · גירושין · דתיים · חילוניים · דת ומדינה · בתי דין רבניים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בית הדין הרבני כבורר", סמינריון אודות "בית הדין הרבני כבורר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.