היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 69
עבודה מס' 70742
האם האיגוד המקצועי מגן על עובדי הקבלן?
9,012 מילים (כ-27.5 עמ'), 55 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70152
התמורות שחוללה מערכת ניהול לקוחות CRM במחלקת השיווק בבנק איגוד.
4,214 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67397
מהן זכות במקרקעין ופעולה במקרקעין, מיהו עושה פעולה במקרקעין, הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ותיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
6,732 מילים (כ-20.5 עמ'), 42 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66198
הצגת תהליכי הגלובליזציה בשנים האחרונות והשפעתן על מערכת יחסי העבודה, תוך התייחסות להסתדרות הכללית החדשה.
2,742 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 213.95 ₪
עבודה מס' 67107
ניתוח עיסוקים של הדרגים השונים בלשכה.
5,205 מילים (כ-16 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 32753
5,288 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70307
ניתוח מודלים ומחקרים תוך התייחסות להשפעתם של איגודי עובדים ושכר גבוה ומדיניות ממשל כלפי תחרות על משך המשבר.
7,109 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 63975
פרוסמינריון הבוחן האם שיתוף עובדים בארגונים הנה שיטה אפקטיבית, סוקרת את דגמי השיתוף הנפוצים ואת הקשר להפרטה ולהיחלשות האיגודים המקצועיים.
4,988 מילים (כ-15.5 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 66930
אופי האיגודים, ארגוני העובדים בישראל בהשוואה לאופי ארגוני העובדים והיקפם בגרמניה.
5,589 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 295.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 69