היישום אינו מחובר לאינטרנט

קהילה הורית בתהליכי הרפורמה במסגרת הבית ספרית

עבודה מס' 070598

מחיר: 249.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד קהילה הורית נעשית לכוח משתף בתהליכי רפורמה בבית הספר?

6,089 מילים ,24 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

תחום החינוך ותחומי הקהילה והרווחה הם לעיתים קרובות שני תחומים שונים במחקר, בלימוד ובפרקטיקה היומיומית, אף שקיים דמיון רב ביניהם: שניהם בינתחומיים באופיים, שניהם משלבים תיאוריה עם פרקטיקה בשטח ולשניהם אוריינטציה פרופסיונאלית ברורה. עם זאת, לצד קווי הדמיון קיים גם שוני מהותי המתבטא בפיתוח דרכי עבודה וחשיבה שונות, כמו גם בדגשים ובהבנות שונות של העשייה החברתית וביצירת שפה מקצועית נפרדת (בראשי ושפיגל, 2008).
המקורות עוסקים בשני מפגשים דומיננטיים המתקיימים בין חינוך לקהילה: האחד, מפגש הנוצר בעבודה עם נוער וילדים בעלי קשיים לימודיים, רגשיים וחברתיים. הצורך לשלב בין טיפול (הנקשר לרווחה) לבין לימוד (הנקשר לחינוך) דורש שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע מתחומי החינוך והקהילה, ויצירת מוסדות המשלבים לימודים עם אלמנטים טיפוליים. ומפגש שני, שנוצר על רקע העלייה במעורבות ההורים בחינוך ילדיהם. מרבית הדיונים המשלבים בין המונח חינוך למונח קהילה עוסקים במונח "קהילת בית הספר" המתייחס אל צוות בית הספר, התלמידים ומשפחותיהם כאל קהילה אחת. לרוב משתמשים בו בהתייחס לפעולות שבית הספר יכול לעשות כדי לחזק את מעורבות ההורים והמשפחות בתהליכי הלמידה ובקידום איכות החינוך של בית הספר (בראשי ושפיגל, 2008).
למעשה, בשנים האחרונות סוגיית הקשר בין בית הספר לסביבתו זוכה להתייחסות הולכת ומתרחבת בתחום המחקר והשדה החינוכי. בעבר הייתה נטייה לראות בבית הספר מערכת סגורה, ואילו היום הולכת ומתגבשת הסכמה ששאלת הצלחתו של בית הספר תלויה בין היתר ביכולתו לקיים קשרים פוריים עם סביבתו (טליאס, 2010). לצד כך, חשוב להדגיש, כי השיתוף של הורים במסגרת הבית ספרית בא לידי ביטוי בעיקרון השוויון ועיקרון הפלורליזם. כשלעיתים תכופות, הרצון לתרגם עקרונות אלו לכדי מעשה יוצר מתח מתמיד בין מורים להורים במסגרת הבית ספרית. המורים טוענים להשתלטות ההורים. לדעתם, הם מגלים חוסר הבנה והתחשבות, וכך מכבידים על העבודה החינוכית. לעומתם ההורים טוענים, כי המורים רוצים לראותם כאוספי כספים וכספקי שירותים בלבד, אך לא כשותפים בעבודת החינוך. במילים אחרות, דורשים מהם לתמוך בקיים ולא להשפיע על דברים שיש לשנות (וינקלר, תשנ"ז).
במסגרת העבודה, בחרתי לעסוק בנושא "קהילה הורית בתהליכי הרפורמה במסגרת הבית ספרית". כששאלת המחקר הינה: "כיצד קהילה הורית נעשית לכוח משתף בתהליכי רפורמה בבית הספר?".
העבודה הנוכחית הינה עבודה עיונית. והיא תכלול מספר פרקים מרכזיים: האחד, רקע, שבו אתמקד בקווים כלליים במערכת היחסים הקיימת בין קהילה לבית הספר. השני, קהילתיות בחינוך, שבו אתמקד בתופעת הקהילתיות. השלישי, גישות לשינוי תהליכים חינוכיים, שבו אתמקד במספר גישות מרכזיות הקיימות במחקר. הרביעי, מעורבות הורית, בדגש על: סוגי מעורבות בהתאם לפרופיל ההורים; החמישי, הכנסת חידושים בחינוך, בדגש על: הגורמים, התהליכים והתוצאות; והשישי, דיון וסיכום, שבהם אעסוק בהרחבה בשאלת המחקר.
הסיבה לבחירה שלי את נושא העבודה קשורה להיגד: "יחסי הורים-מורים יכולים להיות נכס או נטל". כלומר: מצד אחד, במצבים מסוימים המתרחשים במסגרת הלימודית, הורי התלמידים עשויים להוות נכס למורה, בעיקר בכל מה שקשור לסיוע, עזרה, התנדבות ותרומה. למשל: "הועד הכיתתי", המורכב ממספר הורים והמסייע למחנכת בשלל נושאים, כמו: גיבוש כיתתי (מחוץ לשעות הלימוד). כמו גם, "הורה מעשיר", המגיע לכיתה במטרה להעביר שיעור בנושא מסוים, שעשוי להעשיר את הידע של התלמידים, וזאת בנוסף לתכנים הנלמדים בשגרה. בד בבד, "הורה מלווה", המצטרף לפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, ביניהן: יציאה לטיול השנתי, יציאה להצגות ועוד.
ואילו מצד שני, במצבים מסוימים המתרחשים במסגרת הלימודית, הורי התלמידים עשויים להיות "בלתי נסבלים" ולהוות נטל על המורה, בעיקר בכל מה שקשור ל"התערבות יתר" בתהליכים המתקיימים במסגרת הכיתתית. למשל, מתן ביקורת גלויה וסמויה לגבי התנהלותו של המורה, דרכי הוראתו של המורה ויחסו של המורה כלפי תלמידיו.
לתפיסתי, מערכת יחסים בין הורים לסגל ההוראה ברמה הכיתתית (ואף ברמה הבית ספרית) עשויה להיות "מורכבת מאוד" בכלל; ולכלול בתוכה חילוקי דעות ואי הסכמות רבות בנוגע לשלל הנושאים הקשורים בבית הספר בפרט. עם זאת, אני מאמינה באמת ובתמים, כי "אין למורה ממש ברירה", ולכן היא מחויבת ליצור מציאות אחרת ושונה. כלומר, במקום "להתנגש" עם ההורים בכיתתה באופן תדיר, עליה לנסות ולמצוא את "עמק השווה", בו תוכל לעבוד אתם בשיתוף פעולה, כשמטרת העל העומדת לנגד עיניה היא תלמידיה והרצון לקדם אותם מבחינה לימודית, חברתית ורגשית.

תוכן עניינים:
1. המבוא
2. קהילתיות בחינוך
3. גישות לשינויי תהליכים
4. מעורבות הורית
5. הכנסת חידושים בחינוך - גורמים, תהליכים ותוצאה
6. דיון
7. סיכום
8. רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

למעשה, בשנים האחרונות סוגיית הקשר בין בית הספר לסביבתו זוכה להתייחסות הולכת ומתרחבת בתחום המחקר והשדה החינוכי. בעבר הייתה נטייה לראות בבית הספר מערכת סגורה, ואילו היום הולכת ומתגבשת הסכמה ששאלת הצלחתו של בית הספר תלויה בין היתר ביכולתו לקיים קשרים פוריים עם סביבתו (טליאס, 2010). לצד כך, חשוב להדגיש, כי השיתוף של הורים במסגרת הבית ספרית בא לידי ביטוי בעיקרון השוויון ועיקרון הפלורליזם. כשלעיתים תכופות, הרצון לתרגם עקרונות אלו לכדי מעשה יוצר מתח מתמיד בין מורים להורים במסגרת הבית ספרית. המורים טוענים להשתלטות ההורים. לדעתם, הם מגלים חוסר הבנה והתחשבות, וכך מכבידים על העבודה החינוכית. לעומתם ההורים טוענים, כי המורים רוצים לראותם כאוספי כספים וכספקי שירותים בלבד, אך לא כשותפים בעבודת החינוך. במילים אחרות, דורשים מהם לתמוך בקיים ולא להשפיע על דברים שיש לשנות (וינקלר, תשנ"ז).

תגים:

הורים · התערבות · מעורבות · תלמידים · כיתה · מסגרת · מורים · מנהלת · שינויים · רפורמה · חינוך · משרד · קהילה · שינוי · רפורמה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קהילה הורית בתהליכי הרפורמה במסגרת הבית ספרית", סמינריון אודות "קהילה הורית בתהליכי הרפורמה במסגרת הבית ספרית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.