היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68613
גישות שונות בדבר זכותם של ההורים למעורבות, גורמים המקדמים או מעכבים מעורבות וההשפעה על הישגי התלמידים.
7,067 מילים (כ-21.5 עמ'), 29 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 40531
המעורבות ערב המלחמה,המעורבות הרשמית (מניעים,צפיות ואידיאולוגיה) הסיוע והקשר עם פרנקו וסיום המלחמה ותוצאותיה.
2,836 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 62245
מעורבות או "התערבות" הורים בתהליכי החינוך בגן הילדים
4,230 מילים (כ-13 עמ'), 20 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 65523
בחינת השינוי בין הורים "טריים" ובין הורים שאינם "טריים" באשר לכוונתם והתנהגותם, כפונקציה של תפיסתם את הצורך במעורבותם בגן הילדים.
5,340 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 33199
סביבת ביה"ס, מאפיינים ומטרות, מעורבות ההורים, דפוסי השיתוף בבית הספר ויתרונות וחסרונות שיתוף הפעולה.
3,207 מילים (כ-10 עמ'), 18 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 62341
מחקר איכותי הבודק עמדות הורים ומורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי.
10,268 מילים (כ-31.5 עמ'), 19 מקורות, 507.95 ₪
עבודה מס' 62716
תיאור שלוש ההתערבויות של הצבא התורכי בפוליטיקה ובחינת הגורמים והמניעים שעיצבו את צורת המעורבות.
5,747 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 62609
סקירת המלחמה תוך התייחסות למעורבות ברה"מ במלחמה.
7,283 מילים (כ-22.5 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69726
בחינת מידת המעורבות או ההתערבות של ההורים בספורט ילדים - סקירת ספרות ותצפיות.
5,954 מילים (כ-18.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100