היישום אינו מחובר לאינטרנט

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עבודה מס' 065867

מחיר: 549.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת החקיקה והמציאות בישראל בעניין זה.

17,885 מילים ,49 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בעבודה זו נתמקד בשאלה האם ניתן לראות בחקיקה לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות בישראל ראיה להשתרשות ולהטמעת הנורמה שנקבעה בחקיקה זו. האם עיקרון השוויון מיושם בחיי היום יום, או שמא קיים עדיין פער בין כוונות המחוקק כפי שהן משתקפות בפרקי חוק השוויון לבין המציאות? נטען כי על אף השינויים לטובה מאז נחקק החוק, עדיין קיימת אפליה כלפי אנשים עם מוגבלות, שע"פ הנתונים שיוצגו, אחוז האבטלה אצלם גבוה במידה ניכרת. נבחן את המנגנונים הקיימים בישראל לעידוד הנכים לצאת לעבודה כמו גם מנגנונים לעידוד מעסיקים לשלב בעבודה אנשים עם מוגבלות וננסה לבחון האם מנגנונים אלה יעילים דיים תוך הצעות למנגנונים נוספים ו/או חלופיים, תוך השוואה והתייחסות למצב במדינות השונות.

תוכן העניינים:
פתח דבר
אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות
התפתחות המצב המשפטי
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
שוויון זכויות - האומנם?
קווי מדיניות עיקריים לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
סקירה משווה
סוף דבר
מקורות

קטע מהעבודה:

ישראל, כמו ארצות רבות בעולם, הכירה, כבר בעת ההכרזה על הקמתה, בקיומה של סכנת קיפוח והפליה ובכורח לחתור ולפעול להנחלת הערך של שוויון זכויות ולהבטחת הזכות לחיי כבוד לאזרחיה. ההכרה בחשיבותו של השוויון בתעסוקה כרכיב מרכזי בזכות היסוד לשוויון הלכה וגברה כאשר מגמה זו באה לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון ופסיקת בית הדין לעבודה בעקבות כמה וכמה דברי חקיקה שנתקבלו בשנים האחרונות, ובמיוחד חוק שוויון הזדמנויות בעבודה . מאז הקמת המדינה כללה חקיקת הכנסת חוקים המתייחסים לצרכים שונים של אנשים עם מוגבלות. החוק הבולט הראשון הוא חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד- 1953, הכולל פרק הדן בנפגעי תאונות עבודה. בשנת 1965 נכלל בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965, פרק הדן בנגישותם של מבנים ציבוריים לאנשים עם מוגבלות. בשנת 1973 נוסף בחוק הביטוח הלאומי פרק הדן בנכות כללית, כמו כן נחקקו חוקים רבים אחרים בתחומים שונים, אך בעוד שחוק לשוויון הזדמנויות בעבודה, קבע איסור הפליה מטעמי מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הורות, גיל, גזע דת, לאום וכדומה, לא נאמר בו דבר על הפליה מטעמי מוגבלות ועל אף המגמה הכללית השואפת לשוויון בתעסוקה, ולמרות יוזמות חקיקה פרטיות לא מעטות לאורך השנים, לא הוכללו אנשים עם מוגבלות תחת כנפי ההגנה הסטטוטורית הקיימת ולא נחקק חוק מקיף הדן בכל הצרכים של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות שמטרתו למנוע או למצער לצמצם את המציאות של אפליה מתמשכת כלפי אנשים עם מוגבלות, שכוללת בין היתר; היעדר נגישות למקומות ציבוריים ולמידע, אפליה בתעסוקה, היעדר מסגרות נאותות לשיקום בקהילה ועוד(7).
--------------------------------------------------------------------
7. דין וחשבון הועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה (יו"ר - השופט (בדימוס) אפרים לרון, אדר ב' התשס"א - מרץ 2005)

תגים:

שוויון · אפליה · עובדים · תעסוקה · נכים · מוגבלויות · העדפה · מתקנת · התאמות · ייצוג · הולם · חקיקה · תמריצים · חוקי · יסוד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות", סמינריון אודות "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.