היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 40
עבודה מס' 65793
ניתוח שבט צופים מאספקטים שונים- מבנה הארגון, סביבתו, משימתו, אסטרטגיות התאמה לסביבה ותפוקותיו.
4,614 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65858
בחינת החקיקה הקיימת ומנגנונים אפשריים נוספים לשיפור מצבם של אנשים עם מוגבלות.
1,882 מילים (כ-6 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61404
תכנית לימודים בנושא התאמת בעלי חיים לסביבתם תוך שימוש במחשב.
3,592 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61479
בדיקת התאמתה של מערכת בחירות זו למודל הפלורליזם המקוטב.
4,062 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 61028
יחסי ישראל-ירדן בקונטקסט של השימוש במשאבי המים המשותפים לשתיהן- מערכת הירדן-ירמוך ומערכת מי התהום בערבה.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 60884
בחינת התאמת הסרט לגישות אלה.
4,112 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60261
8,200 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60406
היבטים מרכזיים של נושא התאמת הרקמות וההבחנה בין "עצמי" ל"זר" בספוגים.
5,847 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60872
בחינת הגורמים לשינוי, מהות השינוי, ההתנגדות לשינוי, התוצאות, ההתאמות והשיפורים.
2,599 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 235.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 40