היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנועה הרפורמית בארה"ב

עבודה מס' 020780

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מקומה של התנועה הרפורמית היהדות ארה"ב, האידיאולוגיה, הלך הרוח של אנשיה, מידת התאמתה לחברה האמריקאית, עתידה ועוד.

5,842 מילים ,20 מקורות

תקציר העבודה:

מטרת העבודה
מטרת העבודה היא לסקור את מקומה של התנועה הרפורמית ביהדות ארה"ב, האידיאולוגיה שלה והלך הרוח בקרב אנשיה, להעריך, כסיכום, את מידת התאמתה לחברה האמריקאית ולנסות ולצפות מה יהיה עתידה.

הצגת הנושא
עד בוא גל הבריחה ממזרח אירופה, בשנות השבעים והשמונים של המאה19-, היתה הרפורמה הזרם הכמעט בלעדי בקרב יהודי ארה"ב. התפישות הדתיות שרווחו בקרב יהדות אמריקה, בתי הכנסת והממסד הדתי היו רפורמים. מצב זה החל להשתנות עם בואם של מהגרים יהודים ממזרח אירופה. העולם התרבותי, שהצמיח את תנועת הרפורמה על תפישותיה ונוהגיה היה זר ולא התאים ליהודים ממזרח אירופה.
כיום ניתן לאפיין את יהדות ארה"ב בכמה צורות, כאשר הבולטת בהן היא ההשתייכות הדתית והרגש הדתי הפועם אצל כל אחד.
ניתן למעשה לאפיין את היהודים לשני זרמים: אלו המחמירים כקוצו של יוד ואינם מוכנים לשום פשרה בעקבות הזמן או המקום ואלו הגורסים כי יש להתאים נקודות מסוימות ביהדות למקום ולזמן.
אלו הטוענים לשינויים ניתן לסווגם לשתי קבוצות: רפורמים- באופן כללי טוענים כי הדת אמורה לסגל עצמה לאורחות החיים ולדרישות החדשות, וקונסרבטיבים שמוצאים את הפשרה בין אורתודוכסים לרפורמים.
כיום רוב רובם של היהודים מזהים את עצמם עם אחד הזרמים העיקריים. מנתוני מפקד ארצי מתברר ש-83% מזדהים עם זרם מסויים- אחוז העולה בהרבה על אחוז היהודים, שהם חברי בתי כנסת. אפילו בקרב צעירים יותר, ההזדהות עם זרם מסוים נפוצה מאוד, ומגיעה ל-69%. אחוז היהודים הרואים את עצמם אתאיסטים או אגנוסטים הוא קטן ביותר.
התנועה הרפורמית, נשואת חיבור זה, בניגוד לתנועה האורתודוכסית הינה תנועה דינמית. דעותיה משתנות לעיתים, שהרי זהו עצם רעיונה. ראשיה אינם נקבעים על פי רמתם הדתית או ידיעתם בתורה והקבוצה אינה מחייבת את חבריה בשום נושא(1).

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רקע היסטורי- עקרונותיה בגרמניה והתפשטותה בארה"ב
3. הציונות בתפיסת הרפורמים
4. הזרמים כיום
5. עניינים הנמצאים במחלוקת
6. סיכום העבודה
7. ביבליוגרפיה

מקורות:

אלמן ישראל, יהדות אמריקה בחברה פלורליסטית, הוצאת הקיבוץ הארצי, 1985.
גולדשיידר קלווין, "מיהו יהודי, על מה הצעקה של יהודי אמריקה?", גשר, 119, 1989.
גולדשטיין יוסי, יהודי ארה"ב 1820-1914 (קובץ מקורות), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1987.
גינצבורג אלי, יהודי אמריקה, הוצאת שוקן, 1980.
גרטנר אריה, הישוב היהודי בארה"ב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1980.
דיוויס משה, דרכי היהדות באמריקה, מסדה, תל-אביב, תשי"ד.
יהלום שלומית, "עיון בשאלת הגט היהודי בארצות הברית", תרביץ, נו', ג', תשמ"ז.
כהן נעמי, "האמריקניזציה של היהדות", בתוך גרטנר אריה וסרנה יונתן (עורכים), יהודי ארה"ב, הוצאת מרכז זלמן שזר, תשנ"ב.
ליבמן ישעיהו, "זרמים דתיים בקרב יהודים בארה"ב", יהדות זמננו, תשנ"ב.
מאגנס יהודה, כמו כל הגויים, (קובץ מאמרים), ירושלים, תר"ץ.
פריזל א., התנועה הציונית בארה"ב בשנים 1897-1914, תל-אביב, 1970.
קימרלינג ברוך, "פרדיגמה לניתוח יחסי הגומלין שבין מדינת ישראל ליהדות ארה"ב", יהדות זמננו, תשמ"ח, (ח).
שוחט עזריאל, התערותם של יהודי גרמניה, ירושלים, תשכ"ו.
שרפשטיין צבי, תולדות החינוך בישראל בדורות האחרונים, ניו-יורק, תש"ה.
COHEN N.W, "THE REACTION OF REFORM JUDAISM IN AMERICA TO POLITICAL ZIONISM", AMERICAN JEWISH HISTORY ,JUNE 1969.
COHEN S.M, AND FEIN L.J,. "FROM INTEGRATION TO SURVIVAL: AMERICAN JEWISH ANXIETIES IN TRANSITION", ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE, 7, 1985.
GOLDMAN A.J., JUDAISM CONFRONTS CONTEMPORARY ISSUES, NEW- YORK, SHENGOLD, 1990.
HALPREN B.,"THE AMERICANIZATION OF ZIONISM",AMERICAN JEWISH HISTORY ,SEPTEMBER 1979.
HEIKMAN S., AND COHEN S., COSMOPOLITAN AND PAROCHIALS: MODERN ORTHODOX JEWS IN AMERICA, CHICAGO, 1989.
GOLDSTEIN SIDNEY, AMERICAN JEWRY, 1970: DEMOGRAPHIC PROFILE, BROWN UNIVERSITY, 1970.

תגים:

הברית · ארצות · ביהדות · זרמים · רפורמי · אמריקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנועה הרפורמית בארה"ב", סמינריון אודות "התנועה הרפורמית בארה"ב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.