היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנועה הרפורמית בארה"ב

עבודה מס' 061526

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התמורות שחלו בתנועה הרפורמית בארה"ב בין השנים 1840-1885 והסיבות שהביאו לביסוס מעמדה בחברה האמריקאית.

7,070 מילים ,18 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א'- רקע היסטורי- שורשי התנועה
פרק ב'- התפשטות התנועה בארצות-הברית
ב'1-- הגורמים להשתרשותה של הרפורמה בארצות-הברית
ב'2-- מנהיגי התנועה הרפורמית
פרק ג'- התחזקותה של הרפורמה ביחס לתנועות הדתיות השונות
פרק ד'- ביסוס מעמדה של התנועה הרפורמית ביהדות ארצות-הברית
ד'1-- מצע פיטסבורג
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
התנועה הרפורמית ויסודותיה העיוניים צמחו בגרמניה אך יושמו, פותחו ופרחו בארצות-הברית, משום ששררו בה התנאים המתאימים לכך.1
בעבודתי אבדוק מהם הגורמים שהשפיעו על התהוותה והתחזקותה של התנועה הרפורמית במהלך המאה ה-19 בארצות-הברית ואעקוב אחר התפתחות זו דרך האירועים ההיסטוריים של אותה התקופה.
בחרתי להתמקד בתקופה שבין השנים 1840 עד 1880. תקופה זו מצוינת כתקופה הגרמנית או התיכון-אירופית, משום שיהודים במספר רב הגיעו אז לארה"ב מגרמניה ועד מהרה עלו למעמד של עושר וגדולה בתוך הקיבוץ היהודי.
בתקופה זו התעצמה יהדות ארה"ב, והחלה לובשת צורה, מכה שורשים של ממש בארץ, ויוצרת מתכונות של ליכוד, חיבור ורציפות.
במהלך המאה ה-19, במקביל להתרבותם של יהודי ארה"ב, נשתנו צורות התפילה והמנהגים ונתווספו גוונים חדשים ושונים, ועימם התרבו גם הסתירות הפנימיות והניגודים הבולטים בין הקהילות ובין חבריהן.
ניתן לשייך את הקהילה היהודית בארה"ב לשלוש תנועות עיקריות: רפורמים, אורתודוקסיים, וקונסרבטיביים. הרבנים והמנהיגים הרוחניים והאינטלקטואליים של תנועות אלה הציעו הצעות שונות ומתחרות להתאמת היהדות לצורכי הזמן והתנועות אותן הם מייצגים שיקפו את דעותיהם ורצונם. תנועות אלו נלחמו מלחמה גלויה וקשה כדי למשוך את רוב העם, כל אחת לצידה היא- וכל זאת על רקע של הגירה מתמדת ושינויים רדיקאליים במבנה החברתי של ארה"ב ובקיבוץ היהודי שיושב בתוכה.2
תקופה זו נתייחדה גם בשל מאמציהם, כישלונותיהם והצלחותיהם של מנהיגי הרפורמה עליהם ארחיב בהמשך עבודתי. אנשים כמו: יצחק מאיר וייז, דוד איינהורן, ברנהרד פלזנטל, שמואל הירש, שמואל אדלר שעם פועלם נמנים ייסודם של כתבי עת, עיתונים, בתי ספר, מכללות, איגודי עדות ואגודות רבנים. מטרתם הייתה חיזוקו של הליכוד הקיבוצי יהודי, הנחלת המורשת היהודית בסגנון ובלבוש אמריקניים לבני הדורות הבאים וייצוגה של ההשקפה היהודית על עניינים בעלי חשיבות יהודית בפני הממשל האמריקני, כל אימת שיהא צורך בדבר. ביסודם של מאמצים אלה הונחו שתי הנחות נועזות: ראשית, שהיהודים באו לארה"ב להשתקע, ועתידות נכונות להם שם, ושאפשר לה ליהדות להתקיים ולהתפתח בסביבה חופשית שבה נפרדות, על פי רוב, דת ומדינה זו מזו. שנית, שחברה דמוקרטית זו תהא נוטה להיענות לפניות ולדרישות של היהודים .3
התנועה הרפורמית גאתה על גל של רצון לשינוי בדרכי הפולחן של בית הכנסת, שינוי בסדור התפילה, במחשבה היהודית הדתית וכו'. אולם היהדות הרפורמית לא הגבילה את עצמה אך ורק לתחומים אלה. כיוון שהתנועה הרפורמית מחשיבה עצמה כתנועה ליברלית, דהיינו לתנועה המעבירה תחת שבט הביקורת ערכים ותכנים והמעמידה במבחנו של השכל החופשי הישר הלכות נוהג ותרבות, הרי שהיא הביאה להחייאה מחדש של מחשבה רעננה בתחום היהדות בכך שהיא תבעה פירוש מחודש של דברי ימי ישראל לאורך כל הדורות .4
-------------------------------------------------------------------------------
1. ד"ר יוסי גולדשטיין, מירה קצבורג-יונגמן, יהודי ארצות-הברית 1820-1914 קובץ מקורות -שער א', מסת"ב, תשמ"ח, עמ' 11.
2. משה דיוויס, דרכי היהדות באמריקה, תשי"ד, מסדה, תל אביב, עמ' 14.
3. בנימין קורן, הקיבוץ היהודי באמריקה, תשל"א, ירושלים, הוצאת יבנה, עמ' 12.
4. Rabbi Daniel Davis , Reform-Liberala-Progressive Judaism-its forms and practics, Heabrew Union Colege, p 7

מקורות:

אריה גרטנר, הישוב היהודי בארצות הברית מראשיתו ועד ימינו, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1980.
ארתור הרצברג, היהודים באמריקה-מפגש רב תהפוכות בן 400 שנה, שוקן, ירושלים, 1989.
בנימין קורן, הקיבוץ היהודי באמריקה, תשל"א, הוצאת יבנה, ירושלים.
האנציקלופדיה העברית, הערך שנוי ומסורת, כרך ל"ב, תת ערך רפורמה, ירושלים, תשמ"א.
ד"ר יוסי גולדשטיין, מירה קצבורג-יונגמן, יהודי ארצות-הברית 1881-1914 קובץ מקורות -שער ב', מסת"ב, תשמ"ח.
ד"ר יוסי גולדשטיין, מירה קצבורג-יונגמן, יהודי ארצות-הברית 1820-1914 קובץ מקורות -שער א', מסת"ב, תשמ"ח.
יעקב אריאל, "מיכאל מאיר, בין מסורת לקדמה-תולדות תנועת הרפורמה ביהדות", ציון- רבעון לחקר תולדות ישראל, נ"ו, א', תשנ"א, החברה ההיסטורית הישראלית, ירושלים.
ישראל אלמן, יהדות אמריקה בחברה פלוראליסטית, פועלים, 1985.
ישראל אלמן, יהודי ארה"ב, תשל"ו.
מיכאל מאיר, בין מסורת לקדמה, מסת"ב, 1989, ירושלים.
"מנוף- המרכז לידע יהודי", הרפורמים, תשנ"ח, ירושלים.
משה דיוויס, דרכי היהדות באמריקה, תשי"ד, מסדה, תל אביב.
נעמי ו' כהן, "האמריקניזציה של היהדות", בתוך: יהודי ארצות הברית (אריה גרטנר, יונתן ד' סרנה- עורכים), ירושלים, תשנ"ב.
סקלר מרשל, יהודי ארצות-הברית, עם-עובד, תשל"ב.
סטיוארט שלום ארוזנברג, שונה היא אמריקה , הוצאת מסדה, ר"ג, 1969.
פנחס אליאב, יהודי ארה"ב, מרכז ההסברה-שירות הפרסומים, תשנ"ג, ירושלים.
Theodore Lens, Rabbi and Synagogue in Refoem Judaism, Central Conf. Of America Rabbis. 1972
Rabbi Daniel Davis , Reform-Liberala-Progressive Judaism-its forms and practics, Heabrew Union Colege.

תגים:

אמריקה · ארצות · הברית · זרמים · יהדות · רפורמה · רפורמים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנועה הרפורמית בארה"ב", סמינריון אודות "התנועה הרפורמית בארה"ב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.