היישום אינו מחובר לאינטרנט

חובת התאמת מקומות עבודה לאנשים עם מוגבלויות

עבודה מס' 065858

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת החקיקה הקיימת ומנגנונים אפשריים נוספים לשיפור מצבם של אנשים עם מוגבלות.

1,882 מילים ,20 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

על אף "המהפכה החוקתית" שעברה החברה הישראלית עם חקיקת חוקי היסוד, שעיגנו בין היתר את הזכות לשוויון כזכות חוקתית, נותרו קבוצות מיעוט רבות שעדיין סובלות מהפליה קשה. קבוצת מיעוט אחת שכזו הינה קבוצת האנשים בעלי מוגבלות ובני משפחותיהם. למעלה מ-10% מהאוכלוסייה בישראל הם אנשים עם מוגבלות פיסית, שכלית או נפשית. קבוצה זו סובלת מהפליה ונחיתות חברתית-כלכלית בכל תחומי החיים, המתבטאות בקשיי נגישות, ניתוק חברתי ויחס פטרוני(1). אחד מתחומי החיים המרכזיים בהם קיימת הפליה זו, הינו תחום התעסוקה. שיעור האבטלה בישראל בקרב קבוצות האנשים עם מוגבלות גבוה מהשיעור באוכלוסיה הכללית והפער נע מ- 5%, מעבר לממוצע האבטלה במשק, ועד ל-75% מעבר לממוצע בקרב הנכים הכלליים(2). הפליה זו בתחום התעסוקה מונעת מאנשים עם מוגבלות אפשרות לקחת חלק בעשייה החברתית כאזרחים מן השורה, ושוללת מהם הכנסה שתתן להם איכות חיים מכובדת ונאותה. ביום 1.1.1999 נכנס לתוקפו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(3). חוק השוויון מבוסס על עקרון יסוד לפיו "זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות"(4). החוק מהווה נדבך חשוב בעיגון זכויות אנשים עם מוגבלות בישראל בנוסף לחוקי היסוד, והוא אף משתמש באותה "לשון נאצלה"(5). החוק מכיר פורמאלית באנשים עם מוגבלות כחברים במועדון זכויות האדם, ולא דן בהם עוד בשיח של הטבות וחסדים אלא כבעלי זכויות לכל דבר.
במסגרת עבודה זו אעסוק בחובתו של המעביד להתאמת מקום העבודה לשם העסקת אנשים עם מוגבלות ((accommodations, ובחקיקה הקיימת בתחום התעסוקה. כמו כן אבחן מנגנונים אפשריים נוספים לשיפור מצבם של אנשים עם מוגבלות.

תוכן העניינים:
מבוא
החקיקה בישראל
חובת ביצוע התאמות במקום העבודה
תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלות
מנגנונים אפשריים נוספים

קטע מהעבודה:

עד לחקיקת חוק השוויון ההסדר העיקרי בעניין אנשים עם מוגבלות היה בעיקר בתחום ההטבות הסוציאליות באמצעות החוק לביטוח לאומי וחוקי שיקום נוספים . בתחום התעסוקה החוק העיקרי שהסדיר את השוויון היה חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח- 1988, שקובע איסור הפלייה מטעמים שונים כגון מין, לאום, דת ועוד, אך מתעלם מהפליה מחמת מוגבלות. השינוי במגמה זו חל בפסק הדין בוצר, בו קבע הנשיא ברק כי: "בעבר שררה ההשקפה כי הנכה הוא שונה, ועל כן יש לטפל בו תוך הפרדה מהחברה. כיום שוררת ההשקפה כי יש לשלב את הנכה בתוך החברה, ולהבטיח לו שוויון של הזדמנויות... הנכה הוא אדם שווה זכויות. אין הוא מצוי מחוץ לחברה או בשוליה. הוא חבר רגיל בחברה בה הוא חי. מטרת ההסדרים, אינה להיטיב עמו בבדידותו, אלא לשלבו- תוך שימוש לעתים בהעדפה מתקנת - במרקם הרגיל של חיי החברה" .

תגים:

דיני · עבודה · שילוב · מוגבלויות · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חובת התאמת מקומות עבודה לאנשים עם מוגבלויות", סמינריון אודות "חובת התאמת מקומות עבודה לאנשים עם מוגבלויות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.