היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69625
ניתוח שלוש דמויות: צ'ארלי הרפר (שני גברים וחצי), ראג' קוטרפלי (המפץ הגדול), וקרלה אספינוזה (סקראבס)
2,841 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69808
סקירת נושא ייצוג ההומוסקסואל בתקשורת הספורט ומחקר באמצעות שני ראיונות.
5,300 מילים (כ-16.5 עמ'), 6 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70526
כיצד העיתונות המקוונת מציגה את העובדים הזרים, והאם חלו שינויים לאורך השנים באופן בו הם מוצגים?
8,945 מילים (כ-27.5 עמ'), 28 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 62043
דיון בסוגיות שונות כמו- הזכות לייצוג עו"ד, הזכות לממון הייצוג, ייצוג ע"י עו"ד זר ועוד.
3,064 מילים (כ-9.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60192
בחינת הרעיונות העולים מן הטקטס וניתוחו בהקשרים של ג'נדר, פמיניזם, ייצוגי נשים וייצוגי מיניות.
6,103 מילים (כ-19 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60783
כמות הייצוג ודרך הייצוג לה זוכה הציבור החרדי והסיבות הגורמות לנושא החרדי לעמוד במרכז התודעה הציבורית.
7,212 מילים (כ-22 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69889
בדיקת ייצוגו של המזרחי דרך הסדרה, תוך התייחסות לסטריאוטיפים העדתיים ובדיקתם בהשוואה לייצוג המזרחי בקולנוע הישראלי.
13,393 מילים (כ-41 עמ'), 26 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 67958
ייצוג הצבא בסרטי הבורקס לעומת ייצוגו בסרטים מווקדמים בקולנוע הישראלי, תוך סקירה היסטורית של הקולנוע הישראלי.
10,534 מילים (כ-32.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65218
בחינת ההבדלים בין הייצוג הנשי בסרטיו של פדריקו פליני, לבין ייצוג זה בסרטיו של וודי אלן.
9,135 מילים (כ-28 עמ'), 16 מקורות, 324.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100