היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 10201
תקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל למען חיזוק הישוב היהודי בארץ ישראל.
5,376 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 69670
הרקע להעדפה המתקנת, העדפה מתקנת של נשים, משפט משווה ועוד.
7,298 מילים (כ-22.5 עמ'), 49 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50865
סקירת הדעות בעניין ההעדפה המתקנת ובדיקת המצב בארץ בנושא העדפה מתקנת לנשים.
5,775 מילים (כ-18 עמ'), 32 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65782
תקנות שעת חירום - האם ניתן להתקינן - מההיבט המשפטי והביקורתי.
3,536 מילים (כ-11 עמ'), 22 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61113
בחינת תקנת השוק על פי מספר חוקים אזרחיים.
2,443 מילים (כ-7.5 עמ'), 53 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 68911
בחינת השאלה האם נכון וראוי להעניק את הזכות להעדפה מתקנת לבני מגזר החרדי.
22,884 מילים (כ-70.5 עמ'), 156 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68725
דיון באפלית נשים והצגת הטיעונים בעד ונגד העדפה מתקנת.
7,351 מילים (כ-22.5 עמ'), 34 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20567
סקירת הוועד ותקנותיו הכלכליות, קבלת החלטות, חלוקת נטל המס, פטור ממס , תעודות אודות נטל המס ועוד.
3,351 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63008
בחינת עקרון "חובת ייצוג הולם" בהתייחס לשירות המדינה.
7,971 מילים (כ-24.5 עמ'), 40 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31