היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 67
עבודה מס' 68733
בחינת תגובת שוק ההון לפרסום דוחות כספיים שנתיים, בהתבסס על הנחת היסוד של המתודולוגיה - היפותזת השוק היעיל.
5,430 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 71098
כיצד תגמולים לא כספיים משפיעים על ביצועי העובדים ושביעות רצונם בארגון?
7,760 מילים (כ-24 עמ'), 29 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 67761
ניתוח דוחות כספיים של מלון "וואל האלה" למשך שלוש שנות פעילות.
10,630 מילים (כ-32.5 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60139
בחינה וניתוח של דוחות כספיים של חברה בורסאית אשר עיקר פעילותה הינה ייצור ושיווק תרופות.
6,766 מילים (כ-21 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 10120
האם חוות דעת של רו"ח הביאה לחיזוי מוקדם של העסק החי, אחריותו של הרו"ח, מדגם וניתוח חו"ד המבקר.
6,997 מילים (כ-21.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10247
בדיקת אמפירית על חברה ציבורית ומסקנות.
5,398 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10456
מנקודת מבטו של נותן האשראי,תוך התייחסות לאיתנות החברה ובחינת סעיפים מאזניים על ידי הבודק.
2,770 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67661
סקירת הענף והסביבה העסקית, ניתוח דוחותיה הכספיים של החברה והיחסים הפיננסיים הפנימיים בחברה והערכת שוויה באמצעות 3 שיטות שונות.
13,988 מילים (כ-43 עמ'), 8 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 66884
ניתוח שתי חוות הדעת של רואי החשבון בעזרת הדוחות הכספיים של חברת ורדינון טקסטיל בע"מ לשנים 2004-2007 ובדיקת רמת הנזילות של החברה לפי היחס שוטף, המהיר ולפי דו"ח תזרים מזומנים.
7,317 מילים (כ-22.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 67