היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61303
כיצד גיבשו התנועות היריבות את זהותן וכיצד בא הדבר לידי ביטוי עת הוכרע עתיד הארץ וסיום המנדט.
7,621 מילים (כ-23.5 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61285
הצגת מגוון דעות המתייחסות לגורמי שקיעתה ומשברה של התנועה הקיבוצית ודיון במשמעותן של ההצעות לשינוי.
11,762 מילים (כ-36 עמ'), 43 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 66669
הגורמים להקצנה הפוליטית והחברתית בתוך תנועת העבודה בשיקגו, האנשים אשר הובילו את המאבק וחשיבותה ההיסטורית של הפרשה.
11,728 מילים (כ-36 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61356
סקירת תנועת הבגינס ותיאור משנתה של פורט.
4,408 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61359
בחינת עלייתה של ש"ס תוך התייחסות והתנהגותה בתוך המערכת הדמוקרטית הישראלית.
25,464 מילים (כ-78.5 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65833
בחינת הקמתה והתפתחותה הארגונית של תנועה הנלחמת בכפייה הדתית.
4,785 מילים (כ-14.5 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65792
ניתוח מערך המתנדבות בתנועת "אחותי" והשוואה לארגון מלכ"ר אחר
3,414 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60987
בחינת דפוסי ההשתתפות הפוליטיים הקונבנציונליים והדפוסים החדשים (הלא-קונבנציונליים) והתבטאותם בתנועה זו.
7,066 מילים (כ-21.5 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61034
בחינת המניעים שהביאו להתעוררותה של תנועה לאומית מצרית בסוף המאה התשע עשרה-תחילת המאה העשרים.
5,053 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100