היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65833
בחינת הקמתה והתפתחותה הארגונית של תנועה הנלחמת בכפייה הדתית.
4,785 מילים (כ-14.5 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65792
ניתוח מערך המתנדבות בתנועת "אחותי" והשוואה לארגון מלכ"ר אחר
3,414 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61285
הצגת מגוון דעות המתייחסות לגורמי שקיעתה ומשברה של התנועה הקיבוצית ודיון במשמעותן של ההצעות לשינוי.
11,762 מילים (כ-36 עמ'), 43 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 61303
כיצד גיבשו התנועות היריבות את זהותן וכיצד בא הדבר לידי ביטוי עת הוכרע עתיד הארץ וסיום המנדט.
7,621 מילים (כ-23.5 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66669
הגורמים להקצנה הפוליטית והחברתית בתוך תנועת העבודה בשיקגו, האנשים אשר הובילו את המאבק וחשיבותה ההיסטורית של הפרשה.
11,728 מילים (כ-36 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61060
סקירה היסטורית ובחינת פעילות התנועה בקרב צעירים ערבים-ישראלים.
7,013 מילים (כ-21.5 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61040
השפעת מלחמת המפרץ על החוגים האיסלמיים הרדיקליים במצרים ויחסי הגומלין בין המשטר במצרים ובין התנועות האיסלמיות הראדיקליות בתקופת מלחמת המפרץ.
10,969 מילים (כ-34 עמ'), 42 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 60940
סיכומים בנוגע למרכיבי התנועה, הסבר המושג 'תנועה', משמעותה והבנתה הכללית.
9,567 מילים (כ-29.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60974
בדיקת השפעת מימד הדתיות על שיעורי ההצבעה לתופעה חסרת התקדים המכונה - מפלגת ש"ס.
8,983 מילים (כ-27.5 עמ'), 49 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100